Automation og drift

Akademiuddannelse

Automation får større og større betydning i vores hverdag. Det gælder f.eks. på energiområdet, i velfærdssektoren, inden for offshore og i den industrielle produktion.

Med en Akademiuddannelse i Automation og drift får du en uddannelse, der er rettet mod jobfunktioner inden for automation og drift – både nationalt og internationalt. Uddannelsen i automation og drift tager udgangspunkt i at kvalificere studerende til at kunne deltage i udvikling og drift af automatiske anlæg i industrielle produktioner eller i virksomheder inden for offshore-olie og -gas.

Efter endt uddannelse kan du:

 • Bidrage til udvikling af nye produkter, produktionsmetoder og forretningsmodeller i virksomhederne
 • Stå i spdisen for den praktiske installation herunder opstilling, indkøring, optimering og drift af automatiske eller offshore-anlæg i produktionstekniske miljøer 

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig bl.a. til elektrikere, elektronikmekanikere, procesoperatører, automatikteknikere eller til dig, der arbejder med eller gerne vil arbejde med automationsrelaterede opgaver, fx planlægning af udviklingsopgaver, modellering, automatiseringsarkitektur, mv.

Det forudsættes, at du har grundlæggende kompetencer inden for PLC, der som minimum svarer til, at du:

 • Har viden om PLC’ens anvendelsesområde
 • Kan beskrive PLC’ens funktioner og opbygning ved hjælp af PLC’ens blokdiagram
 • Kan programmere logiske grundkoblinger, timer- og tællerfunktioner i en PLC, herunder gemme, hente og arkivere PLC-programmer korrekt
 • Kan montere og idriftsætte en mindre PLC-styring

Indhold og niveau

Uddannelsen består af 3 obligatoriske fag (25 ECTS) og derefter kan der vælges mellem to uddannelsesretninger

 • Industri (20 ECTS) 
 • Offshore, olie og gas (20 ECTS) 

Derudover skal der vælges ét valgfag på 5 ECTS, som kan vælges uden for den faglige profil. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt (10 ECTS) 

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 25 ECTS)

 • Udvikling af automatiske styringer (10 ECTS) 
 • Regulering af procesanlæg (10 ECTS) 
 • Drift og vedligehold (5 ECTS) 

Valgfrie moduler (samlet 5 ECTS)

 • Objektorienteret SCADA (5 ECTS) 
 • Udvidet regulering (5 ECTS) 
 • Opbygning og dimensionering af tavler (5 ECTS) 
 • Robotteknologi (5 ECTS) 
 • S88 (5 ECTS) 
 • Maskinteknologi med hydraulik, pneumatik, servostyring og motorer (5 ECTS) 

Moduler for uddannelsesretningen industri

 • Maskinteknologi, industri (10 ECTS) 
 • SCADA, netværk og databaser (10 ECTS)

Moduler for uddannelsesretningen offshore, olie og gas

 • Maskinteknologi, offshore (10 ECTS) 
 • Sikkerhed (5 ECTS) 
 • Offshore produktion og teknologi (5 ECTS) 

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Afgangsprojekt, automation og drift

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.