Kommunikation og formidling

Akademiuddannelse

Værdifulde kommunikationsmedarbejdere og -konsulenter forstår at kommunikere et budskab klart og præcist til bestemte målgrupper og kan sætte kommunikationen ind i en større sammenhæng. Disse evner kan du få med en uddannelse i Kommunikation og formidling.

Med uddannelse i Kommunikation og formidling får du:

  • overblik over forskellige former for kommunikation, som en virksomhed skal håndtere både internt og eksternt
  • kompetencer til at analysere, planlægge og gennemføre større kommunikationsopgaver
  • kompetencer til selvstændigt og professionelt at håndtere skriftlige, mundtlige og digitale kommunikationsopgaver
  • viden om kommunikation på hjemmesider
  • viden om de forskellige interessenter, en virksomhed kan have, og om principperne for hvad og hvordan, der skal kommunikeres med de enkelte målgrupper 

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for alle, der løser kommunikationsopgaver i en professionel sammenhæng. Uanset om kommunikation er 100 % af jobfunktionen eller blot en del af dit job. Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne arbejde som kommunikationsmedarbejder, webredaktør, selvstændig konsulent, medierådgiver m.m.

Indhold og niveau

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og består 2 obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år eller på fuldtid på 1 år.

Fag

Obligatoriske fag (samlet 20 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

  • Højst 15 ECTS uden for det merkantile fagområde 

Se valgfrie moduler

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Afgangsprojekt, kommunikation og formidling 

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Økonomi og tilskud

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 60.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Du kan få op til 10.000 kr. om året til akademiuddannelse fra Omstillingsfonden, hvis du 

  • Ikke har en videregående uddannelse
  • Er i job
  • Er deltidsstuderende.

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Sådan gør du, når du vil søge midler fra Omstillingsfonden

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Kompetence- og Organisationsudvikling på 63 18 30 00 eller kompetenceudvikling@ucl.dk for flere informationer eller aftale om personlig vejledning.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig, med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00