Salg og markedsføring

Akademiuddannelse

Efterspørgslen på medarbejdere med stærke kompetencer inden for salg og markedsføring af produkter og serviceydelser er stigende.

Akademiuddannelsen i Salg og markedsføring er særligt rettet mod dig, som ønsker jobfunktioner inden for salg og marketing. 

Med en Salg og markedsføring uddannelse får du:

  • Kompetencer til at analysere, planlægge og gennemføre forskellige salgs- og markedsføringsaktiviteter
  • Kompetencer til at skabe de bedste muligheder for salg af produkter til kunder på både B2B-markedet såvel som B2C-markedet. 
  • Viden om virksomhedens strategiske platform og planlægningsproces
  • Indblik i markedsføringens rolle i virksomheder og i de aktuelle udviklingstendenser inden for feltet

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for alle, der arbejder med - eller gerne vil arbejde med - markedsføringsopgaver f.eks. som key account manager, marketingassistent, marketingkoordinator, selvstændig konsulent eller lignende.

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.