Ungdomspædagogik

Akademiuddannelse

Akademiuddannelse i Ungdomspædagogik er for dig, som ønsker at arbejde med udvælgelse, analyse, diskussion og vurdering af pædagogiske handlemuligheder i relation til den valgte problemstilling med henblik på udvikling af ungdomspædagogisk praksis. Du får med akademiuddannelsen indsigt i det ungdomspædagogiske arbejdsfelt samt en viden om større børn og unge, herunder potentielle vanskeligheder og etiske overvejelser i den pædagogiske indsats.

På akademiuddannelse i ungdomspædagogik arbejder du med

 • Metoder til undersøgelse, beskrivelse og analyse af ungdomspædagogiske problemstillinger
 • Vurdering af børn og unges situation på baggrund af fagligt baseret viden
 • Større børn og unges egne perspektiver.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig der arbejder

 • Unge i ungdomsklubber, ungdomsskoler, efterskoler, produktionsskoler og i sociale indsatser.
 • Alment forebyggende ungdoms- og interkulturelt arbejde.
 • Større børn og unge med psykiske vanskeligheder.
 • Større børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Større børn og unge i risikogrupper, herunder særligt forebyggende opgaver i forhold til misbrug, kriminalitet og efterværnsopgaver.

Indhold og niveau

Akademiuddannelse i ungdomspædagogik omfatter 60 ECTS, og består af 5 moduler (4 obligatoriske og 1 valgfrit) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 40 ECTS)

 • Pædagogisk praksis (10 ECTS)
 • Pædagogisk sociologi (10 ECTS)
 • Pædagogisk psykologi (10 ECTS) 
 • Pædagogisk antropologi (10 ECTS) 

Valgfrie moduler (samlet 10 ECTS)

 • Valgfrit modul fra Akademiuddannelse i ungdomspædagogik (10 ECTS) 

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Kontakt og personlig vejledning

Du er velkommen til at kontakte Kompetence- og Organisationsudvikling på 63 18 30 00 eller kompetenceudvikling@ucl.dk for flere informationer eller aftale om personlig vejledning.

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Økonomi og tilskud

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 60.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Du kan få op til 10.000 kr. om året til akademiuddannelse fra Omstillingsfonden, hvis du 

 • Ikke har en videregående uddannelse
 • Er i job
 • Er deltidsstuderende.

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Sådan gør du, når du vil søge midler fra Omstillingsfonden

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Kompetence- og Organisationsudvikling på 63 18 30 00 eller kompetenceudvikling@ucl.dk for flere informationer eller aftale om personlig vejledning.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig, med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00