Børns sprogtilegnelse

Diplommodul

Gå i dybden med børns kommunikative udvikling, tosprogedes særlige udfordringer, og bliv skarp til at vurdere, om et barn har brug for sproglig støtte.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold 

Modulet giver dig indsigt i børns sproglige og kommunikative udvikling, herunder typisk og atypisk sprogudvikling.

Du får kompetencer til at vurdere børns sprog og det faglige indhold af den eventuelle sproglige støtte.

På modulet fokuserer vi på:

  • teorier om sprogtilegnelse og børns kommunikative udvikling
  • sprogets form, indhold og funktion
  • sociale, kognitive og biologiske forudsætninger for sprogtilegnelse
  • tosprogede børns særlige forudsætninger for sprogtilegnelse.

Målgruppe

Modulet er for dig, som arbejder inden for det pædagogiske område og brænder for arbejdet med børns sproglige udvikling.

Struktur 

Børns sprogtilegnelse er et modul på Børns sprog (PD).

Tilmeld modul

2. januar 2020 - Odense M

Forløb