Professionspraksis

Diplomuddannelse

Ønsker du at styrke dine evner til at træffe og begrunde faglige beslutninger i sundhedsfaglig professionspraksis, medvirke til fagligt og tværfagligt samarbejde, iværksætte og deltage i udviklingsarbejde indenfor sundhedsfaglig professionspraksis - så er den sundhedsfaglige diplomuddannelse i professionspraksis særligt for dig. 

Uddannelsesretningen er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse 

Med en Sundhedsfaglig diplomuddannelse i Professionspraksis (SD) får du viden til at:

  • Håndtere komplekse situationer
  • Beskrive, analysere, dokumentere og formidle problemstillinger og behandle muligheder for udvikling i sundhedsfaglig professionspraksis
  • Anvende relevante teorier og metoder inden for sundhedsfaglig professionspraksis
  • Anvende viden fra forsknings- og udviklingsarbejde til at udvikle sundhedsfaglig praksis 

Målgruppe

Uddannelsen i professionspraksis er målrettet alle, der arbejder professionelt på det sundhedsfaglige område. 

Indhold og niveau

Uddannelsen er en sundhedsfaglig diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af 2 obligatoriske moduler svarende til 15 ECTS og valgfrie moduler svarende til 30 ECTS samt et afgangsprojekt. samt et afgangsprojekt.

Du kan vælge at tage bare et enkelt eller flere moduler efter din interesse. For hver bestået modulprøve får du et modulbevis.  

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 25 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 20 ECTS)

  • Valgfrit modul fra Sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis (10 ECTS)
  • Valgfrit modul fra alle Sundhedsfaglige diplomuddannelser (10 ECTS) 

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt sundhedsfaglig diplomuddannelse 

Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder