Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis

Diplommodul

Ønsker du at kunne arbejde med udviklings- og forskningsresultater i praksis? Få en grundlæggende viden, der gør dig i stand til at kunne planlægge et udviklingsarbejde i praksis.

Tilmeld

Bliv kompetent i problemstillingerne i den udviklingsbaserede praksis

Fagligt indhold

På modulet får du viden om grundlaget for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis. Du opnår indsigt i videnskabsteori, udviklings- og forskningsmetodik samt formidlings- og implementeringsstrategier.

Derudover indeholder Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis bl.a.:

  • udviklingsprojekter og professionspraksis
  • arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
  • organisatoriske og politiske rammer.

Udbytte

Efter endt modul kan du påtage dig ansvaret for at planlægge og indgå i samarbejde om udviklingsarbejde i praksis, og du kan håndtere de problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis. Du kan håndtere og reflektere over valget af teoretiske forståelsesrammer, metodeovervejelser og analysemetoder.

Niveau

Modulet hører under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie
Tilmeld

Forløb