Softwareudvikling

Top up/overbygning

Softwareudvikling er uddannelsen for dig, der vil arbejde med databaseudvikling, systemintegration og test. 

Få database -og systemudvikling ind under huden

Er du uddannet datamatiker og overvejer du at specialisere dig inden for backend-udvikling, fx i en rolle som IT-arkitekt? Så er professionsbachelor i softwareudvikling den oplagte vej til målet.

Softwareudvikling er en top up-uddannelsen på 1 ½ år, hvor du lærer at bygge store, distribuerede, datatunge IT-systemer. Undervejs på uddannelsen vil du opnå viden og færdigheder inden for områder som databaseudvikling, systemintegration og test.

Udviklingen går hurtigt inden for IT-området, og mange IT-projekter er blevet så omfattende, at det kræver samarbejde mellem (globalt) adskilte udviklingsgrupper. Med en professionsbachelor i softwareudvikling bliver du klædt godt på til at deltage som en kernemedarbejder i sådanne projekter.

På softwareudvikling arbejder vi tæt sammen med relevante virksomheder og brancher omkring indholdet på uddannelsen, virksomhedscases og praktikforløb. Som studerende vil du derfor opleve, at der aldrig er langt fra teori til praksis og fra idé til konkrete løsninger. Det er samtidig din garanti for, at de kompetencer du får med dig fra uddannelsen stemmer overens med det, erhvervslivet efterspørger.

Du har også mulighed for at tage vores Diplomuddannelse i IT-sikkerhed. 

Julian landede drømmejobbet ved Universal Robots

Studerende sætter kompetencer i spil i samarbejde med Pixop

Uddannelsen i softwareudvikling består af seks overordnede fagområder, et valgfag samt praktikforløb og et afsluttende bachelorprojekt.

Fagområderne omhandler forskellige problemstillinger knyttet til udvikling af store, datatunge, distribuerede systemer. Fagområderne gennemføres som adskilte fag med efterfølgende eksamen.

De første to semestre gennemgår du tre fagområder samt valgfag på hvert semester, mens dit sidste semester (3. semester) består af praktik i en IT-virksomhed og et afsluttede bachelorprojekt - også i en IT-virksomhed.

Samlæst undervisningen i Odense og Vejle

Undervisningen på softwareudvikling i Odense og Vejle er samlæst. Det betyder, at der er direkte forbindelse mellem klasselokalerne i de to byer igennem vores videokonferencesystem i løbet af timerne. Underviseren veksler mellem at være fysisk til stede i henholdsvis Odense og Vejle.

Fagområder

Databaser for udviklere (10 ECTS)

 • Databasetuning og optimering
 • Håndtering af samtidighed på web og distribuerede databaser
 • Valg af databasetype
 • Værktøjer til monitorering og optimering af databaser

Moderne distribuerede systemer med.NET Core (5 ECTS)

 • Udarbejde arkitekturen for container baserede microservice applikationer
 • ASP.NET Core som udviklingsplatform
 • Implementering af Microservices med ASP.NET Core Web API'er
 • Implementering af Multi-container microservice baserede .NET Core applikationer

Test (10 ECTS)

 • Test til validering og verificering af kontrakter
 • Testmodeller og -teknikker
 • Sporbarhed og test
 • Testplanlægning

Systemintegration (10 ECTS)

 • Serviceorienteret arkitektur (SOA)
 • Udvikling at tilføjelsesmoduler til generiske systemer
 • Transformation og udvikling af systemer til en serviceorienteret arkitektur
 • Tilgange til systemintegration

Udvikling af store systemer (10 ECTS)

 • Opdeling af systemer i undersystemer
 • Design samarbejde mellem dele på et abstrakt niveau
 • Koordinering af globale udviklingsprojekter
 • Mønstre og frameworks til design og implementering af store systemer

AI-machine learning (10 ECTS)

 • Fundamentale begreber inden for machine learning og deep learning
 • Identificere steder, hvor machine learning kan anvendes i virkelige scenarier
 • Rense datasæt og udtrække features fra data
 • Konstruere machine learning-modeller baseret på data
 • Træne, validere og optimere modellerne
 • Undersøge forudsigelsesstyrken på forskellige algoritmer

PBA-Valgfag (5 ECTS)

 • Muligheden for at vælge et valgfag udbudt af alle PBA-uddannelserne inden for IT. Valgfagene er beskrevet i et valfagskatalog og kan findes i dokumenter. Udbuddet af valgfag kan variere fra år til år.

Praktik  (15 ECTS)

Bachelorprojekt  (15 ECTS)

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Jobmuligheder som softwareudvikler

Eksempler på jobtitler er:

 • IT-konsulent - med udvikling af dedikerede softwaresystemer
 • Produktudvikler
 • Spiludvikler
 • IT-arkitekt
 • Interface designer
 • Systemudvikler
 • Projektleder

Videreuddannelse

Eksempler på uddannelser du kan læse videre på, når du er færdiguddannet som softwareudvikler: 

 • Kandidatuddannelser indenfor IT på Syddansk Universitet (efter individuel vurdering).
 • Kandidatuddannelser indenfor IT på IT-Universitetet i København (efter individuel vurdering).

Bemærk: Du kan søge ind på professionsbacheloren i softwareudvikling fra den 1. oktober.

Adgangskrav

Adgang med denne erhvervsakademiuddannelse

 • Datamatiker.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages på professionsbacheloren i softwareudvikling, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk datamatiker uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Frit optag

Der er frit optag på professionsbacheloren i softwareudvikling. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Minimumsdimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Betinget optag

På denne uddannelse tilbyder vi betinget optag. Det betyder, at hvis du ikke består fx din afsluttende eksamen, kan du alligevel blive tilbudt en studieplads, som så er betinget af at du inden studiestart består, det du mangler at bestå på uddannelsen.

Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået din adgangsgivende uddannelse.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse via Nemstudie.dk eller ved at klikke på knappen ”Ansøg nu” øverst på denne side.

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie, 7. juli.

På Nemstudie kan du følge med i behandlingen af din ansøgning om optagelse. Du kan se ansøgningens status lige fra den dag UCL modtager din ansøgning og indtil du den 7. juli evt. får tilbudt en studieplads. På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

Vær opmærksom på, at de notifikationer, som UCL sender dig når der er sket noget nyt med din ansøgning, kan havne som spam i din mail. Tjek derfor jævnligt for spam eller få dit mailprogram til at acceptere notifikationerne. Du kan også altid logge på Nemstudie og tjekke din ansøgning for nye beskeder.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på:

 • Seebladsgade 1, 5000 Odense C
 • Boulevarden 25, 7100 Vejle
 

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold. 
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

Adgangskrav, Ansøgningsprocedure eller Optagelse

Du kan ringe til os på tlf: 6318 3333

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Tors -og fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.