Søg ind nu
Start til september

Innovation og entrepreneurship

Professionsbachelor, overbygning

For dig der drømmer om arbejde som projektmager, forretningsudvikler eller blive iværksætter. 

For dig der vil arbejde med idégenerering og forretningsudvikling

Du bliver med denne uddannelse specialist i innovation, entreprenørskab og forretningsudvikling. Uddannelsen i Innovation og Entrepreneurship er for dig, der vil gå i dybden med kreative processer, projektledelse og iværksætteri.

Du vil på uddannelsen lære at arbejde med forskellige forretningsmodeller og idegenerering ligesom du vil blive skarp på finansiering af din idé. Du vil blive undervist i prototyping, Go-to-market strategier, ledelse, entreprenørielle økosystemer og netværk.

Du vil på studiet opleve en projektorienteret undervisningsform, som indeholder digitale læremidler, gruppearbejde og individuelle opgaver - alt sammen med fokus på din dagligdag som entreprenør og idémager. Dette forbereder dig til at skabe din egne projekter, et liv som iværksætter samt til de forskellige jobtyper der findes indenfor innovation og forretningsudvikling i etablerede virksomheder.

Uddannelsen udbydes også på engelsk - se mere her.

Uddannelsens opbygning

Studiet består af tre semestre med en obligatorisk fællesdel, en specialeretningsdel samt en praktik-og bacheloropgavedel.

Studiet består af tre semestre med en obligatorisk fællesdel, en specialeretningsdel samt en praktik- og bacheloropgavedel.

Uddannelsen er et 1½-årigt fuldtidsstudie. Det betyder, at du må forvente fremmøde og lektioner alle hverdage. Uddannelsen forløber over tre semestre svarende til 90 ECTS-point. Hvert semester er et afgrænset og afsluttet forløb med egne prøver og eksamener.

Studiet består overvejende af temaorienterede projektarbejder, workshops og camps. Derudover er der skriftlige opgaver og diverse aktiviteter i forbindelse med undervisningen f.eks gæsteforelæsninger og praktik.

Alle temaer og workshops bygger på samarbejder med eksterne virksomheder eller cases. Det forventes derfor af dig, at du møder velforberedt og deltager aktivt i de mange aktiviteter, studiet byder på.     

1. semester

1. semester består af en obligatorisk fællesdel og et valgfag.

 • Innovative & Kreative Processer
 • Entreprenørskab & Økosystem
 • Det Entreprenante mind-set
 • Videnskabsteori og metode
 • Projekt og teamledelse
 • Forretningsmodeller.

Valgfaget på 1. semester kunne f.eks være:

 • Makerskills
 • Digital Markedsføring
 • Studietur.

Du lærer at udvikle og eksekvere på forretningsmuligheder i nye og eksisterende virksomheder samt at gennemføre innovationsprocesser. Du har mulighed for at opbygge et personligt netværk og arbejde med bæredygtig udvikling af en ny eller eksisterende virksomhed, ligesom du lærer at forholde dig til sammenhængen mellem ressourcer, relationer, proces og resultater.

2. semester

2. semester består dels af obligatoriske fællesfag, dels af en specialeretningsdel i form af valgfag. Semestret indeholder følgende temaer:

 • Entreprenørskab
 • Entreprenørskab økonomi
 • Go-To-Market strategi
 • Strategi, ledelse og udvikling
 • Videnskabsteori og metode

På dette semester lærer du at udvikle og vurdere forretningsmodeller med udgangspunkt i omverdens- og markedsvilkår i relation til din egen faglige viden. Du kan udfordre eksisterende, og udvikle nye, bæredygtige forretningsmodeller og kombinere både traditionelle og innovative modeller ud fra kundernes sociale, kulturelle og økonomiske interesser. Du arbejder i praksis med at planlægge og eksekvere konkrete initiativer indenfor forretningsudvikling.

I den valgfri specialeretning kan du specialisere dig i den retning, du har interesse i. Du er derfor selv med til at definere, hvilke valgfag der er relevante. Et eksempel på tilbudte valgfag er:

 • Small Data
 • Social Entrepreneurship as a businessmodel
 • Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab

3. semester

På uddannelsens sidste semester fortsætter specialiseringsdelen. Her skal du afprøve dine evner i praksis gennem praktik i egen virksomhed eller hos en eksisterende innovativ virksomhed. Du skal selv finde din praktikplads.

Din praktik afsluttes med en skriftlig bachelorrapport.

Praktik

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Du kan vælge at gå i praktik i en eksisterende virksomhed eller i din egen virksomhed. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er super kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde indenfor det område, som din uddannelse sigter mod. 

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du kommer til at arbejde med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kultur, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaring og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig tre spændende muligheder, alt efter hvilke valgfag du vælger. Du bliver i stand til at varetage forandringsprocesser og drive udviklingsprojekter som projektleder i en privat virksomhed eller offentlig organisation som intraprenør, arbejde som kulturel og social projektmager eller du kan skabe din helt egen virksomhed som iværksætter.

Typiske jobtitler er:

 • Projektleder
 • Innovatør
 • Iværksætter
 • Forretningsudvikler
 • Forandringsagent
 • Kulturiværksætter
 • Social entreprenør
 • Koncept/produktudvikler
 • Founder.

Adgangskrav og ansøgning

Hvis du søger ind i Odense via denne side, søger du ind på det danske hold. Hvis du har engelskkompetencer svarende til Engelsk B kan du også vælge at søge ind på det internationale hold

Søger du ind i Vejle søger du ind på et internationalt hold, hvor undervisningen foregår på engelsk. Her gælder også, at du har engelskkompetencer svarende til Engelsk B.

Adgangskrav

Alle tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser, for eksempel:

 • Automationsteknolog
 • Autoteknolog
 • Byggekoordinator
 • Byggetekniker
 • Datamatiker
 • Designteknolog
 • El-installatør
 • Energiteknolog
 • Finansøkonom
 • Handelsøkonom
 • IT-teknolog
 • Jordbrugsteknolog
 • Laborant
 • Logistikøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Multimediedesigner
 • Procesteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Serviceøkonom
 • VVS-Installatør

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en teknisk eller merkantil erhvervsakademiuddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Antal studiepladser

Odense

På det danske hold i Odense er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Det danske hold i Odense bliver kun oprettet, hvis der er mere end 20 kvalificerede ansøgere.

Vejle

På det internationale hold i Vejle optager vi i alt 25 studerende ved sommeroptaget 2019 (kombineret dansk og internationalt hold).

Hvis vi skulle modtage ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, vil vi udvælge de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Gennemsnit på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakter opnået på den afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Motivation.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”. 

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL's Optagelsesportal.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt uddannelsen

Susanne Bøg Mortensen
Susanne Bøg Mortensen Studievejleder, Odense
Tanja Munch Rasmussen
Tanja Munch Rasmussen Studiesekretær
Kirsten Stürup
Kirsten Stürup Studie- og SPS-vejleder
Hanne Køpke Severinsen
Hanne Køpke Severinsen Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav.
 • Ansøgningsprocedure.
 • Optagelse.

Kontakt optagelsesvejledning

63 18 33 33 (telefontid: Mandag-fredag kl. 10-12) eller optagelseshotline@ucl.dk.

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Vi opdaterer her på siden, når vi kender tidspunktet for næste åbent hus.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.