Innovation og entrepreneurship

Professionsbachelor, overbygning

For dig der drømmer om egen virksomhed eller om at arbejde med produkt- og serviceinnovation. 

Bliv klædt på til at drive egen virksomhed

På kun 1½ år udvikler du dig til at blive en stærk entreprenør og forandringsagent ved at få værktøjer til at føre dine idéer ud i livet. Dine værktøjer består både i at kunne arbejde kreativt og idéskabende samtidig med, at du også styrkes i at planlægge, strukturere og koordinere.

Uddannelsen gør dig i stand til at etablere og ikke mindst udvikle egen virksomhed. Du vil også kunne varetage opgaver inden for innovation, produktudvikling og forandringsprocesser i allerede etablerede virksomheder.

Som færdiguddannet professionsbachelor i innovation og entrepreneurship fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole bliver du en stærk medspiller.

Uddannelsen udbydes også på engelsk - se mere her.

Uddannelsens opbygning

Studiet består af tre semestre med en obligatorisk fællesdel, en specialeretningsdel samt en praktik-og bacheloropgavedel.

Uddannelsen er et 1½-årigt fuldtidsstudie. Det betyder, at du må forvente fremmøde og lektioner alle hverdage. Uddannelsen forløber over tre semestre svarende til 90 ECTS-point. Hvert semester er et afgrænset og afsluttet forløb med egne prøver og eksamener.

Studiet består overvejende af temaorienterede projektarbejder, workshops og camps. Derudover er der skriftlige opgaver og diverse aktiviteter i forbindelse med undervisningen som for eksempel gæsteforelæsninger og praktik.

Alle temaer og workshops bygger på samarbejder med eksterne virksomheder eller cases. Det forventes derfor af dig, at du møder velforberedt op og deltager aktivt i de mange aktiviteter, studiet byder på.          

1. semester

1. semester er en obligatorisk fællesdel og består af følgende områder:

 • Business Propostion
 • Kreative og innovative processer
 • Videnskabsteori og metode
 • Projektledelse og netværk
 • Virksomhedsdrift

Gennem arbejdet med disse temaer lærer du at se muligheder, føre dem ud i livet og skabe fremdrift for dem. Desuden giver vi dig værktøjerne til at lede en nystartet virksomhed og udvikle den til en virksomhed i vækst. Endeligt udstyrer vi dig med nogle generelle faglige forudsætninger for at kunne drive forandrings- og udviklingsprojekter enten i egen eller eksisterende virksomhed.

2. semester

2. semester består dels af obligatoriske fællesfag, dels af en specialeretningsdel i form af valgfag. Semestret indeholder følgende temaer:

 • Vækst
 • Forandringsledelse
 • Videnskabsteori og metode
 • Valgfag.

På dette semester lærer du at planlægge, koordinere og handle på de strategiske vækstmuligheder, der findes for din egen eller en eksisterende virksomhed. Vi fordyber os i ledelsesperspektivet, og hvad en vækstvirksomhed kræver i forhold til økonomi, personalehåndtering og evt. etablering af en bestyrelse.

I den valgfri specialeretning kan du specialisere dig i den retning, du har interesse i. Du er derfor selv med til at definere, hvilke valgfag der er relevante. Et eksempel på tilbudte valgfrie uddannelseselementer er:

 • Oplevelsesøkonomi
 • Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab
 • E-commerce.

Undervisningen i valgfag består af tre elementer: Undervisning, studiekreds og projektarbejde.

På 2. semester kan du endvidere deltage i at planlægge og gennemføre en studietur til udlandet.

3. semester

På uddannelsens sidste semester fortsætter specialiseringsdelen. Nu skal du afprøve dine evner i praksis gennem praktik i egen virksomhed eller hos en eksisterende innovativ virksomhed. Du skal selv finde din praktikplads.

Din praktik afsluttes med en skriftlig bachelor-rapport.

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, I arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er super kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde indenfor det område, som din uddannelse sigter mod. 

internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kultur, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaring og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Jobmuligheder

Dine fremtidsmuligheder med en pba. i innovation og entrepreneurship ligger naturligt inden for iværksætteri, innovation og projektledelse.

Du bliver i stand til at etablere og drive din egen virksomhed eller indgå i udviklings- og forandringsprojekter for allerede eksisterende virksomheder – f.eks. i en R&D-afdeling.

Typiske jobtitler er:

 • Projektleder
 • HR-konsulent
 • Forandringsagent

 

Adgangskrav og ansøgning

Hvis du søger ind i Odense via denne side, søger du ind på det danske hold. Hvis du har engelskkompetencer svarende til Engelsk B kan du også vælge at søge ind på det internationale hold

Søger du ind i Vejle søger du ind på et internationalt hold, hvor undervisningen foregår på engelsk. Her gælder også, at du har engelskkompetencer svarende til Engelsk B.

Adgangskrav

Alle tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser, for eksempel:

 • Autoteknolog
 • Byggetekniker
 • Datamatiker
 • Designteknolog
 • El-installatør
 • Markedsføringsøkonom
 • Finansøkonom
 • Handelsøkonom
 • IT-teknolog
 • Jordbrugsteknolog
 • Laborant
 • Logistikøkonom
 • Multimediedesigner
 • Procesteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Serviceøkonom
 • VVS-Installatør
 • Automationsteknolog
 • Byggekoordinator

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en teknisk eller merkantil erhvervsakademiuddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Antal studiepladser

Odense

På det danske hold i Odense er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Det danske hold i Odense bliver kun oprettet, hvis der er mere end 20 kvalificerede ansøgere.

Vejle

På det internationale hold i Vejle optager vi i alt 25 studerende ved sommeroptaget 2019 (kombineret dansk og internationalt hold).

Hvis vi skulle modtage ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, vil vi udvælge de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Gennemsnit på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakter opnået på den afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Motivation

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”.

Du får svar på din ansøgning via din e-mail.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Kontakt uddannelsen

Kirsten Stürup
Kirsten Stürup Studie- og SPS-vejleder
Susanne Bøg Mortensen
Susanne Bøg Mortensen Studievejleder, Odense
Hanne Køpke Severinsen
Hanne Køpke Severinsen Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse.

Kontakt optagelsesvejledning

På telefon: 63 18 33 33 (telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-12) eller på optagelseshotline@ucl.dk.

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Kom og mød studerende, undervisere og vejledere til Åbent hus på UCL Seebladsgeade den 23. februar fra 10.00 - 13.00

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.