Statistik

Akademimodul

Bliv kvalificeret til at udarbejde statistiske analyser, så du gennem viden om grundlæggende statistiske begreber, modeller og indsamlingsmetoder kan udarbejde og fortolke økonomiske analyser.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Bliv bedre til at jonglere med dataanalyse og statistik

Fagligt indhold 

Med Statistik lærer du at udarbejde det rette statistiske materiale. Du bliver introduceret for matematisk statistik, som gør dig endnu bedre i arbejdet med dataanalyse, sandsynlighed og statistisk usikkerhed.

Modulet giver dig forståelse for beskrivende statistik og sandsynlighedsbegrebet. Du lærer blandt andet at bruge regneregler for forventning og varians og beregne statistisk sandsynlighed, så du kan vurdere om data er normalfordelt gennem et fraktildiagram.

Du får viden om:

  • beskrivende statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning
  • stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
  • χ2-test (antalstabeller og goodness og fit)
  • ensidig variansanalyse samt regressionsanalyse.

Udbytte

Du bliver klogere på variansanalyse og antalstabeller samt klædt på til at opstille og afprøve hypoteser og udføre forskellige test.

Desuden lærer du om stikprøveudvælgelse, herunder hvilken udvælgelse der vil fungere bedst, og du får også forudsætningerne for at beregne punktestimater og konfidensintervaller og allokere en stikprøve.

Efter Statistik kan du:

  • udvælge og anvende relevante statistiske metoder og analyser til at undersøge erhvervsøkonomiske eller samfundsøkonomiske problemstillinger
  • beregne og fortolke forskellige mål for central tendens og variation
  • opstille og gennemføre analyser i regressionsmodeller med én eller flere forklarende variabler, herunder Dummy variable.

Niveau

Statistik introducerer dig til de grundlæggende teorier og metoder til arbejdet med erhvervsøkonomisk eller samfundsøkonomisk problemstillinger.

Modulet hører under akademiuddannelse i Økonomi- og ressourcestyring og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med relevant erhvervserfaring, som arbejder eller vil arbejde med statistisk teori i økonomiske og markedsføringsmæssige sammenhænge til analyse af erhvervsøkonomisk eller samfundsøkonomisk problemstillinger.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb