Lederuddannelse

Vil du styrke og udvikle dit lederskab?

Hos UCL er det dig og dit lederskab, der er i centrum. Du opnår værktøjer og ny viden inden for blandt andet forandringsledelse, teamledelse og projektledelse, som du kan omsætte til praksis. 

Læs mere om vores lederuddannelser nedenunder og få karrierevejledning.

Styrk din rolle med en lederuddannelse

Her finder du et samlet overblik over vores forskellige uddannelser til dig som leder. Hvad enten du er ny leder eller har mange års erfaring, har vi uddannelser og kurser, som styrker din ledelsesstil og lederrolle. Hos UCL arbejder vi med ledelsesudvikling - lige fra talentudvikling til fastholdelse i form af kompetenceudvikling - i  både private, offentlige, selvejende institutioner og faglige organisationer. 

Vi tilbyder lederuddannelser inden for det formelle system i form af akademi- og diplomuddannelse i ledelse samt skræddersyede forløb for en samlet medarbejdergruppe i virksomheden - enten på eget campus eller ude hos jer.

Akademiuddannelse i ledelse

Med en akademiuddannelse i ledelse kvalificeres du til ledelse af medarbejdere i både store og små virksomheder. Du får konkrete værktøjer til at analysere, planlægge og udføre ledelse, og du bliver klædt på til arbejde med faglig og personlig udvikling af dine medarbejdere.

Akademiuddannelsen i Ledelse
har et omfang på 60 ECTS og kan gennemføres på deltid over højst
6 år. Adgangskravene er en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervs- eller grunduddannelse på samme niveau.

Diplomuddannelse i ledelse

En diplom i ledelse klæder dig endnu bedre på til at håndtere ledelsesmæssige opgaver og udfordringer på din arbejdsplads. Kombinationen af teori, praksisnær viden og konkrete redskaber til at analysere og håndtere forandringer gør, at du står endnu stærkere som leder efter endt uddannelse.

Diplomuddannelse i Ledelse
omfatter 60 ECTS og er på professionsbachelorniveau. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over højst 6 år og på fuldtid på et år. Adgangskravene er en kort eller mellemlang videregående uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

”Især undervisningsdagene og diskussionerne med de andre studerende er givende, så der er rigtig meget viden og mange gode ting at hente i uddannelsen.”

Claus Sørensen, tidligere studerende på diplomuddannelsen i Ledelse.
Læs mere om Claus’ 4 gode råd

Kurser for ledere

Særligt udvalgte kurser

Vil du vide mere om ledelse og organisationsudvikling?

Så book et møde med Henrik Pabst.

Henrik har mange års erfaring med rådgivning og uddannelse i praksis.

Uanset om det er personlig udvikling eller udvikling af organisationen vil han kunne afdække mulighederne. 

Her er du garanteret kyndig vejledning.

Ring på mobil 2381 5465 eller book et møde.

Chef for Ledelse og organisation

Kim Hass Rubin Afdelingschef Ledelse og organisation, UCL

Mød underviserne

Allan Folke Larsson Konsulent, Ledelse og Lederudvikling
André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Carsten Buhr Langelykke Konsulent. Fagansvarlig for og underviser i fagene projekt-, forandrings- og teamledelse
Christel Aulkær Moll Chefkonsulent og lektor, Ledelse og Organisation
Elin Andersen Lektor og ledelseskonsulent, Ledelse og Organisation
Konsulent Frants Jørgen Hougaard Christensen
Frants Jørgen Hougaard Christensen Konsulent. Arbejder bl.a. med diplom i ledelse
Jacob Schmidt Chefkonsulent
Jon Bloch Skipper Uddannelseskoordinator
Maiken Kroge Rosenberg Lektor og ledelseskonsulent, Ledelse og Organisation
Peter Borregaard Underviser
Sanne Østergaard Nissen Senior lektor og konsulent
Thomas Pless, konsulent Arbejde bl.a. med udvikling af velfærdsprofessioner inden for børn- og ungeområdet