Byggekoordinator

Erhvervsakademiuddannelse

For dig, der vil arbejde med planlægning, økonomi, ledelse og koordinering af store og små byggeprojekter.

 • Planlægning
 • Økonomi
 • Ledelse
Varighed 2 år (3 mdr. praktik)
Sted Odense
Odense
Studiestart September
Næste ansøgningsfrist 5. juli kl. 12
5. juli kl. 12
Kontakt os Kontakt os

Uddannelsen på 3 minutter

Hør hvorfor Aske og Julie valgte byggekoordinatoruddannelsen 3:19

Arbejdsliv og karriereveje

Som færdiguddannet byggekoordinator udgør du én af byggepladsens ledende medarbejdere. Du arbejder tværfagligt og står for samarbejdet mellem projektlederen og de udførende håndværkere.

Dine primære arbejdsopgaver som byggekoordinator vil være planlægning og koordinering af byggeopgaver samt styring af tid og økonomi på disse.

Uddannelsen til byggekoordinator giver mange muligheder for job primært i forbindelse med planlægning og gennemførelse af byggeri.

Som byggekoordinatorer kan du bl.a. finde arbejde:

 • I entreprenørfirmaer
 • Hos byggevareproducenter og -leverandører
 • I boligselskaber og hos andre store ejendomsejere
 • I den offentlige sektor

Du kan bl.a. arbejde som:

 • Entrepriseleder
 • Produktionsleder
 • Projektkoordinator
 • Drift- og vedligeholdelse
 • Håndværksmester

Når du er færdig som byggekoordinator, har du mulighed for at blive professionsbachelor på følgende uddannelser: 

Innovation og entrepreneurship (1½-årig overbygning)

Bygningskonstruktør (via merit efter individuel bedømmelse)

Uddannelsesforløb og praktik

Uddannelsen består af:

 • En fællesdel, som er obligatorisk (60 ECTS)
 • En valgfri del, hvor du specialiserer dig (30 ECTS)
 • En praktikperiode (15 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisningen er meget afvekslende. Vi arbejder bl.a. med holdundervisning, gruppearbejde og projektforløb. Derudover er vi også væk fra campus og hente inspiration ude i byggebranchen.

Tæt kontakt til undervisere
Som studerende bruger du typisk 37 timer på studiet i løbet af en uge. Du får derfor en tæt kontakt til både underviserne og de andre studerende.

Vi har en uformel omgangstone og går op i, at det både skal være sjovt og lærerigt at gå på uddannelsen.

Arbejd med rigtige byggerier
Vi besøger ofte igangværende byggerier i lokalområdet som en del af undervisningen.

Det giver dig mulighed for at arbejde med de samme problemstillinger, du vil støde på som færdiguddannet.

Undervisningen foregår ofte som projektforløb. Her arbejder studerende sammen i grupper om et fælles projekt.

Projekterne kan vare alt fra få uger til et helt semester.

Få fingrene i materialerne
Kendskab til forskellige byggematerialer er en vigtig del af uddannelsen.

Derfor foregår en del af undervisningen i vores materialelaboratorie. Her kan du få fingrene i forskellige byggematerialer og se hvordan de indgår i fx en tagkonstruktion eller et fundament.

Vi besøger også materialeproducenterne for at holde os opdaterede på nye bæredygtige materialer og nye tendenser inden for branchen.

Uddannelsens fællesdel omfatter:

 • Kommunikation - bl.a. information til byggesagens forskellige faggrupper
 • Byggejura - herunder udbudsmateriale
 • Virksomhedsdrift - herunder start af egen virksomhed
 • Planlægning og processer
 • Management som omfatter budgettering, årsregnskab, prioritering af tid og praktisk forhandling
 • Ressourcestyring/fagtilsyn som omfatter planlægning og styring af fagentrepriser
 • Digitale hjælpemidler

På den valgfri del af uddannelsen kan du vælge én af følgende studieretninger:

 • Forretningsudvikling
 • Bæredygtighed
 • Entrepriseledelse

Praktisk information

 • Praktikken finder sted på 4. semester og har en varighed af 3 mdr.
 • Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads.
 • Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Om praktikken generelt
Praktikperioden på byggekoordninatoruddannelsen er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af i den virkelige verden, hvor du får mulighed for at varetage samme opgaver som en færdiguddannet byggekoordinator.

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden og får et godt billede af, hvad du vil med din uddannelse, når du er færdig. 

Dine erfaringer fra praksis er meget værdifulde, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.

En praktikplads er desuden en enestående chance for udvide dit netværk i erhvervslivet og er ofte en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet.

Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse.

Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter. 

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden.

International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed.

Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked. 
 
At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Se studiedokumenter

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

 

 • Kommunikation I (10 ECTS)
 • Byggejura (5 ECTS)
 • Virksomhedsdrift (5 ECTS)
 • Planlægning og processor (10 ECTS)

 

 • Kommunikation II (5 ECTS)
 • Management (10 ECTS)
 • Ressoursestyring og fagtilsyn (15 ECTS)

 

 • Specialisering (25 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)


Praktik (15 ECTS)
Du bruger første halvdel af 4. semester i praktik i en virksomhed.

Eksamensprojekt (15 ECTS)
Du afslutter uddannelsen til byggekoordinator med et eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed.

Emnet for eksamensprojektet formulerer du selv i samråd med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og virksomheden.

Studieliv og studiested

Campus ligger tæt på både centrum og havneområdet og lige ved banegården og Storms Pakhus.

 

UCL Seebladsgade
Seebladsgade 1
5000 Odense C

Oplev campus på 1 minut

Som studerende på UCL's campus i Seebladsgade bliver du en del af et aktivt studiemiljø med 3500 studerende og mere end 35 uddannelser. 

Campus ligger i centrum af Odense tæt på banegården, omgivet af byliv, foreningsliv og kultur. Du får adgang til gode studiefaciliteter, og der er rig mulighed for at deltage i fede events og aktiviteter - både på campus og i byen.

3.500 Studerende
35 Uddannelser

Iværksætterdrømme?

Boxen er UCL’s kreative iværksættermiljø på Seebladsgade. Drømmer du om at blive iværksætter eller udvikle på en idé, har du her mulighed for prøve koncepter af og realisere dine drømme. Boxen er et åbent kontorfællesskab, hvor du kan gøre brug af de gode rammer og ikke mindst sparring fra dine medstuderende og fagfolk. Der er rig mulighed for netværk og adgang til en masse nyttig viden.

BeerBox

BeerBox er fredagsbaren på UCL Seebladsgade. Baren er drevet af frivillige studerende fra campus. Du finder BeerBox i nabobygningen mellem campus og Storms Pakhus, og den er åben hvert semester om fredagen. 

Der arrangeres løbende events i forbindelse med fx studiestart, Halloween og jul. BeerBox er et hyggeligt sted, hvor du kan møde andre studerende og nyde en øl i selskab med vennerne.

Labs på campus

På vores campus på Seebladsgade finder du et stort udvalg af laboratoriemuligheder, hvor du kan få hands-on erfaring med den praktiske del af din uddannelse. I FabLab kan du udvikle prototyper med bl.a. laser cuttere og 3d-printere. Afhængig af din uddannelse har du også adgang til labs som MediaLab med fotoudstyr og greenscreen eller NeuroLab, hvor du kan arbejde med eye-tracking. 

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 50 % i kvote 1 og 50 % i kvote 2. 

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2. 

Adgangskvotient ved seneste optag

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:  
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Ingen specifikke adgangskrav.

Kvote 1 - generel information

I kvote 2 bliver du optaget på en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

Adgangsgivende uddannelse

Gymnasial eksamen 
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.  
Ingen specifikke adgangskrav.

Relevant 3-årig erhvervsuddannelse
Du kan søge ind med følgende uddannelser uden nogen specifikke adgangskrav:

 • Anlægsstruktør
 • Bygningsstruktør
 • Bygningssnedker
 • Brolægger
 • Bygningsmaler
 • Ejendomsservicetekniker
 • Elektrikeruddannelsen (med specialer)
 • Glarmester
 • Individuel EUD, bygge og anlæg
 • Maskinsnedker
 • Murer
 • Møbelsnedker og orgelbygger
 • Skorstensfejer
 • Smed (med specialer)
 • Snedker (med specialer)
 • Stenhugger
 • Stukkatør
 • Tagdækker
 • Teknisk designer
 • Teknisk isolatør
 • Træfagenes byggeuddannelse
 • VVS-energiuddannelsen
 • VVS-uddannelsen

Erhvervsuddannelse på mindst 3 år 
Fuldførte erhvervsuddannelser på min. 3 år. 
Ingen specifikke adgangskrav.

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Karakterergennemsnit adgangsgivende uddannelse.
 • Motiveret ansøgning.
 • Barselsorlov min. 6 mdr. sammenlagt.
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS.
 • Erhvervserfaring, min. 6 mdr. fuldtidsarbejde.
 • Højskoleophold, min. 6 mdr. i sammenhæng.
 • Udlandsophold, min. 6 mdr. i sammenhæng.
 • Militærophold, min. 6 mdr. sammenlagt.

Krav til dokumentation

Motiveret ansøgning
Vi anbefaler dig at lave en motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med fokus på:

 • En personlig introduktion af dig selv.
 • Hvordan du har fundet frem til, at du vil være Byggekoordinator.
 • Hvorfor du gerne vil være Byggekoordinator.

Kvote 2 - generel information

Sådan søger du ind

Du skal søge ind via optagelse.dk.
Her finder du også vejledning til ansøgningsskema.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli. Dog fredagen før, hvis 28. juli er en lørdag eller søndag. Følg din ansøgning på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

KOT nr. til ansøgning

Odense
september: 72110

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Torsdag: 10.00-12.00

Optagelse fra A til Z

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

Optagelse og vejledning

SU

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Specialpædagogisk støtte

Der er særlige muligheder for støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

Åbent Hus

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus

For virksomheder

Få en praktikant

Som virksomhed kan du få en studerende i praktik i din virksomhed i 3-12 måneder afhængig af uddannelsen.

Den studerende skal i praktikken indgå i den daglige drift og være med til at løse arbejdsopgaver i din virksomhed.

Fordele for virksomheden

 • Få tilført ny viden til din virksomhed
 • Prøv en potentiel kommende medarbejder af
 • Få en eksra ressource i en travl hverdag
Få en praktikant

FAQ

Hvad laver en byggekoordinator?

Lignende uddannelser