Energiteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

Energiteknologen spiller en nøglerolle i den grønne omstilling, og arbejder med at gennemføre energibesparelser i industri, produktion og bygninger. 

 • Energioptimering
 • Klimaløsninger
 • Rådgivning
Varighed 2 år (10 ugers praktik)
Sted Odense
Odense
Studiestart September
Næste ansøgningsfrist 5. juli kl. 12
5. juli kl. 12
Kontakt os Kontakt os

Uddannelsen på 2 minutter

Hør hvorfor Steffen og Jakob valgte energiteknologuddannelsen 1:53

Arbejdsliv og karriereveje

Som energiteknolog spiller du en vigtig rolle i udviklingen og optimeringen af grøn energi i Danmark.

Du kan fx arbejde med at:

 • sikre at nyt og gammelt byggeri bruger mindre strøm og varme
 • mindske CO2-udledningen i industrien
 • udbrede brugen af bæredygtig energikilder som sol og vind

Profiler til fremtidens grønne arbejdsmarked

Som energiteknolog kan du bl.a. få job hos:

 • Forsyningsvirksomheder (konventionel og alternativ energiforsyning)
 • Større industrivirksomheder
 • Energikonsulentfirmaer
 • Projekterende rådgivere (bygningsinstallationer og procesanlæg)
 • Arkitektvirksomheder
 • Grossistvirksomheder og leverandører (salg, indkøb og rådgivning)
 • Kommunale instanser (tekniske forvaltninger)
 • Statslige instanser (fremtidssikring af energirigtig udvikling).

Du vil typisk få en titel som:

 • Energirådgiver
 • Energikoordinator
 • Energikonsulent
 • Energichef
 • Projektleder

Når du er færdig som energiteknolog, har du mulighed for at læse videre på følgende 1½-årige professionsbacheloruddannelser:

Produktudvikling og teknisk integration

Innovation og entrepreneurship

Diplomingeniør (via individuel kompetencevurdering)

Mød en energiteknolog på arbejde

Camilla arbejder som energiteknolog hos CB Group 1:30
Jeg interesserer mig for bæredygtighed og grøn omstilling. Når jeg er færdiguddannet, vil jeg gerne arbejde med at rådgive virksomheder og fx hjælpe dem med at omstille deres produktion i en mere bæredygtig retning.”

Ronny Holm

Studerende på energiteknolog

Uddannelsesforløb og praktik

Uddannelsen til energiteknolog tager 2 år og er bygget op af 1½ års undervisning, en praktikperiode på 10 uger og et afsluttende afgangsprojekt.

 

På energiteknologuddannelsen får du redskaberne til at kunne rådgive om og udføre komplekse energi- og indeklimaløsninger, herunder fokus på alternative og nye energiformer.

Du lærer at varetage opgaver på tværs af byggefagenes faggrænser samt energioptimering inden for bygningstekniske installationer og procesanlæg.

På uddannelsen arbejder vi med følgende fagområder:

Bæredygtig energi til byggeri: Du lærer om boligens indeklima samt byggeteknik og energianalyse, herunder bæredygtighed ift. nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger

Bæredygtig energi til industri og proces: Du får viden om bæredygtige energiløsninger til landbrug, industri, proces og transport i Danmark. Der er fokus på energiøkonomi og miljø samt energioptimering og procesanlæg

Bæredygtig energiforsyning og vedvarende energi: Du lærer om kollektiv energiforsyning af el, gas og varme samt vedvarende energikilder i Danmark, hvor der fokuseres på energiformer og energirigtig projektering

Praktisk information

 • Praktikken finder sted på 4. semester og har en varighed af 10 uger. 
 • Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads. 
 • Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget. 

Om praktikken generelt

Praktikperioden på energiteknologuddannelsen er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af i den virkelige verden, hvor du får mulighed for at varetage samme opgaver som en færdiguddannet energiteknolog.

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden og får et godt billede af, hvad du vil med din uddannelse, når du er færdig.  

Dine erfaringer fra praksis er meget værdifulde, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.   

En praktikplads er desuden en enestående chance for udvide dit netværk i erhvervslivet og er ofte en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet. 

Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Uddannelsen til energiteknolog er i stor grad præget at national- og EU-lovgivning og praksis. Derfor skal udenlandsophold vurderes individuelt.

Særligt på 3. semester kan det være muligt at finde en tilsvarende uddannelse i udlandet, da semestret hovedsageligt består af valgfag.

Du kan også tage din praktik i udlandet.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Se studiedokumenter

 

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

 • Energiformer (10 ECTS)
 • Byggeteknik og energianalyse (10 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)
 • Forretningsforståelse (5 ECTS)

 • Bygningers indeklima (10 ECTS)
 • Energi, økonomi og miljø (5 ECTS)
 • Energirigtig projektering (5 ECTS)
 • Innovation (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)

 • Energioptimering af Procesanlæg (10 ECTS)
 • Valgfag (20 ECTS)

 • Praktikforløb (15 ECTS)
 • Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)
Som håndværker kan man godt være lidt tøvende med at vende tilbage til skolebænken. Men jeg synes ikke, det har været nogen stor udfordring. Der bliver taget hensyn til alles niveau. Så det skal ikke afskrække folk fra at starte på uddannelsen.

Carsten Hølmkær Hansen

Studerende på energiteknolog

VE-godkendelsesordningen

VE-ordningen er en godkendelsesordning, hvor virksomheder kan blive godkendt som VE-installatør inden for de fire VE-områder:

 • Biovarme
 • Varmepumper
 • Solvarme
 • Solceller

Energikonsulent 1

På forløbet Energikonsulent 1 får du redskaberne til at arbejde med energimærkning af enfamilieshuse.

Undervisningen afvikles i samarbejde med professionelle energikonsulenter.

Når du har afsluttet forløbet, kan du søge godkendelse som energikonsulent for enfamilieshuse hos Energistyrelsen.

Læs mere om forløbet

Byg ovenpå uddannelsen og bliv bachelor

Når du er færdig som energiteknolog, kan du læse videre på en overbygning og blive professionsbachelor på kun 1½ år. Se dine muligheder i kassen til højre.

Top up uddannelser (1,5 år)

Studieliv og studiested

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 50 % i kvote 1 og 50 % i kvote 2. 

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2. 

Adgangskvotient ved seneste optag

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:  
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik C og Fysik C. 

Kvote 1 - generel information

I kvote 2 bliver du optaget på en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

Adgangsgivende eksamen

Gymnasial eksamen 
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.  
Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik C og Fysik C.

Relevant 3-årig erhvervsuddannelse
Du kan søge ind med følgende uddannelser uden nogen specifikke adgangskrav:

 • Anlægsstruktør
 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
 • Brolægger
 • Bygningsstruktør
 • Bygningssnedker
 • Ejendomsservicetekniker
 • Elektrikeruddannelsen (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Køletekniker (trin 2)
 • Maskinsnedker
 • Murer (trin 2)
 • Møbelsnedker og orgelbygger
 • Plastmager
 • Procesoperatør (trin 2)
 • Smed (med specialer)
 • Snedker (med specialer)
 • Teknisk designer
 • Teknisk isolatør
 • Træfagenes byggeuddannelse
 • VVS-Energiuddannelsen
 • VVS-uddannelsen

Erhvervsuddannelse på mindst 3 år 
Alle fuldførte erhvervsuddannelser på min. 3 år.  
Specifikke adgangskrav: Besået Matematik C. 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne 
Ingen specifikke adgangskrav.

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Karaktergennemsnit af den adgangsgivende uddannelse 
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Motiveret ansøgning
 • Barselsorlov, min. 6 mdr. sammenlagt 
 • Beståede eksamener på andre uddannelser, min. 30 ECTS 
 • Erhvervserfaring, min. 6 mdr. fuldtidsarbejde 
 • Højskoleophold, min. 6 mdr. i sammenhæng 
 • Militærophold, min. 6 mdr. sammenlagt 
 • Udlandsophold, min. 6 mdr. i sammenhæng 

Krav til dokumentation.

Motiveret ansøgning
Vi anbefaler dig at lave en motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med fokus på:

 • En personlig introduktion af dig selv. 
 • Hvad bringer dig til studiet/professionen. 
 • Hvorfor du gerne vil være Energiteknolog, samt hvordan du har fundet frem til, at du vil være Energiteknolog. 
 • At du har gjort noget aktivt for at afklare, om studiet/jobbet er noget for dig. 

Kvote 2 - generel information

Sådan søger du ind

Du skal søge ind via optagelse.dk.
Her finder du også vejledning til ansøgningsskema.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli. Dog fredagen før, hvis 28. juli er en lørdag eller søndag. Følg din ansøgning på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

 

KOT nr. til ansøgning

Odense
september 73330

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Torsdag: 10.00-12.00

Optagelse fra A til Z

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

Optagelse og vejledning

SU

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Specialpædagogisk støtte

Der er særlige muligheder for støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

Åbent Hus

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus

For virksomheder

Få en praktikant

Som virksomhed kan du få en studerende i praktik i din virksomhed i 3-12 måneder afhængig af uddannelsen.

Den studerende skal i praktikken indgå i den daglige drift og være med til at løse arbejdsopgaver i din virksomhed.

Fordele for virksomheden

 • Få tilført ny viden til din virksomhed
 • Prøv en potentiel kommende medarbejder af
 • Få en eksra ressource i en travl hverdag
Få en praktikant

FAQ

Hvad tjener en energiteknolog?

Lignende uddannelser