Energiteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

Som energiteknolog arbejder du med at optimere og gennemføre energibesparelser i industri, bygninger og transport. 

 • Energioptimering
 • Klimaløsninger
 • Rådgivning
Varighed 2 år (10 ugers praktik)
Sted Odense
Studiestart September
Næste ansøgningsfrist 15. marts kl. 12
Kontakt os
Ansøgning åbner 1. februar

Uddannelsen på 2 minutter

Hør hvorfor Steffen og Jakob valgte energiteknologuddannelsen 1:53

Arbejdsliv og karriereveje

Som energiteknolog arbejder du med at finde og gennemføre energibesparelser i industri, bygninger og transport, og du bidrager dermed til at reducere CO2-udledningen og løse samfundets aktuelle klimaudfordring.

Du koordinerer med og rådgiver forskellige faggrupper. Og du sikrer, at bygningsinstallationer, procesanlæg og produktionsanlæg tager hensyn til miljø, energioptimering og implementering af nyeste teknologier.

Som energiteknolog kan du bl.a. få job hos:

 • Forsyningsvirksomheder (konventionel og alternativ energiforsyning)
 • Større industrivirksomheder
 • Energikonsulentfirmaer
 • Projekterende rådgivere (bygningsinstallationer og procesanlæg)
 • Arkitektvirksomheder
 • Grossistvirksomheder og leverandører (salg, indkøb og rådgivning)
 • Kommunale instanser (tekniske forvaltninger)
 • Statslige instanser (fremtidssikring af energirigtig udvikling).

Du vil typisk få en titel som:

 • Energirådgiver
 • Energikoordinator
 • Energichef
 • Projektleder

Når du er færdig som energiteknolog, har du mulighed for at læse videre på følgende 1½-årige professionsbacheloruddannelser:

Produktudvikling og teknisk integration

Innovation og entrepreneurship

Diplomingeniør (via individuel kompetencevurdering)

Peter er energikonsulent hos Europas største på sit felt

Som byggeleder håndterer Peter Teinholt entrepriser på store millionbeløb. Det er blevet hans hverdag, 2 år efter han tog energiteknologuddannelsen.

Læs mere om Peters arbejde

Uddannelsesforløb og praktik

Uddannelsen til energiteknolog tager 2 år og er bygget op af 1½ års undervisning, en praktikperiode på 10 uger og et afsluttende afgangsprojekt.

 

På ernergiteknologuddannelsen får du redskaberne til at kunne rådgive om og udføre komplekse energi- og indeklimaløsninger, herunder fokus på alternative og nye energiformer.

Du lærer at varetage opgaver på tværs af byggefagenes faggrænser samt energioptimering inden for bygningstekniske installationer og procesanlæg.

På uddannelsen arbejder vi med følgende fagområder:

Bygningers energiforbrug

Herunder byggeteknik, indeklima, automation, styring og regulering

Energiforsyning og -omsætning

Herunder energifysik, traditionelle og nye energiformer, energianalyser, energiforbrugsberegning, energiøkonomi samt planlægning og energirigtig projektering

Energiforbrug i virksomheder

Herunder procesanlæg, dataopsamling og energiteknisk automation, energiøkonomiske og miljømæssige vurderingsmetoder

Ledelse og forretningsforståelse

Herunder innovation, jura, projektledelse, udbud og commissioning.

Valgfrit emne

Individuel fordybelse i valgfrit emne inden for uddannelsens fagområde.

Offentlige godkendelsesordninger under Energistyrelsen

 • Energikonsulentordningen
 • VE-godkendelsesordningen

Praktisk information

 • Praktikken finder sted på 4. semester og har en varighed af 10 uger. 
 • Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads. 
 • Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget. 

Om praktikken generelt

Praktikperioden på energiteknologuddannelsen er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af i den virkelige verden, hvor du får mulighed for at varetage samme opgaver som en færdiguddannet energiteknolog.

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden og får et godt billede af, hvad du vil med din uddannelse, når du er færdig.  

Dine erfaringer fra praksis er meget værdifulde, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.   

En praktikplads er desuden en enestående chance for udvide dit netværk i erhvervslivet og er ofte en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet. 

Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Uddannelsen til energiteknolog er i stor grad præget at national- og EU-lovgivning og praksis. Derfor skal udenlandsophold vurderes individuelt.

Særligt på 3. semester kan det være muligt at finde en tilsvarende uddannelse i udlandet, da semestret hovedsageligt består af valgfag.

Du kan også tage din praktik i udlandet.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Se studiedokumenter

 

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

 • Energiformer (10 ECTS)
 • Byggeteknik og energianalyse (10 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)
 • Forretningsforståelse (5 ECTS)

 • Bygningers indeklima (10 ECTS)
 • Energi, økonomi og miljø (5 ECTS)
 • Energirigtig projektering (5 ECTS)
 • Innovation (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)

 • Energioptimering af Procesanlæg (10 ECTS)
 • Valgfag (20 ECTS)

 • Praktikforløb (15 ECTS)
 • Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

VE-godkendelsesordningen

VE-ordningen er en godkendelsesordning, hvor virksomheder kan blive godkendt som VE-installatør inden for de fire VE-områder:

 • Biovarme
 • Varmepumper
 • Solvarme
 • Solceller

Energikonsulent 1

På forløbet Energikonsulent 1 får du redskaberne til at arbejde med energimærkning af enfamilieshuse.

Undervisningen afvikles i samarbejde med professionelle energikonsulenter.

Når du har afsluttet forløbet, kan du søge godkendelse som energikonsulent for enfamilieshuse hos Energistyrelsen.

Læs mere om forløbet

Byg ovenpå uddannelsen og bliv bachelor

Når du er færdig som energiteknolog, kan du læse videre på en overbygning og blive professionsbachelor på kun 1½ år. Se dine muligheder i kassen til højre.

Studieliv og studiested

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 50 % i kvote 1 og 50 % i kvote 2. 

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2. 

Adgangskvotient ved seneste optag

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:  
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik C og Fysik C. 

Kvote 1 - generel information

I kvote 2 bliver du optaget på en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

Adgangsgivende eksamen

Gymnasial eksamen 
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.  
Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik C og Fysik C.

Relevant 3-årig erhvervsuddannelse
Du kan søge ind med følgende uddannelser uden nogen specifikke adgangskrav:

 • Anlægsstruktør
 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
 • Brolægger
 • Bygningsstruktør
 • Bygningssnedker
 • Ejendomsservicetekniker
 • Elektrikeruddannelsen (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Køletekniker (trin 2)
 • Maskinsnedker
 • Murer (trin 2)
 • Møbelsnedker og orgelbygger
 • Plastmager
 • Procesoperatør (trin 2)
 • Smed (med specialer)
 • Snedker (med specialer)
 • Teknisk designer
 • Teknisk isolatør
 • Træfagenes byggeuddannelse
 • VVS-Energiuddannelsen
 • VVS-uddannelsen

Erhvervsuddannelse på mindst 3 år 
Alle fuldførte erhvervsuddannelser på min. 3 år.  
Specifikke adgangskrav: Besået Matematik C. 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne 
Ingen specifikke adgangskrav.

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Karaktergennemsnit af den adgangsgivende uddannelse 
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Motiveret ansøgning
 • Barselsorlov, min. 6 mdr. sammenlagt 
 • Beståede eksamener på andre uddannelser, min. 30 ECTS 
 • Erhvervserfaring, min. 6 mdr. fuldtidsarbejde 
 • Højskoleophold, min. 6 mdr. i sammenhæng 
 • Militærophold, min. 6 mdr. sammenlagt 
 • Udlandsophold, min. 6 mdr. i sammenhæng 

Krav til dokumentation.

Motiveret ansøgning
Vi anbefaler dig at lave en motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med fokus på:

 • En personlig introduktion af dig selv. 
 • Hvad bringer dig til studiet/professionen. 
 • Hvorfor du gerne vil være Energiteknolog, samt hvordan du har fundet frem til, at du vil være Energiteknolog. 
 • At du har gjort noget aktivt for at afklare, om studiet/jobbet er noget for dig. 

Kvote 2 - generel information

Sådan søger du ind

Du søger ind via optagelse.dk. Her finder du også vejledning.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli og kan følge din ansøgning undervejs på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

 

KOT nr. til ansøgning

Odense
september 73330

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Tirsdag, torsdag og fredag: 10.00-12.00

Skriv til os

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Optagelse og vejledning

SU og studievejledning

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Hjælp og vejledning under dit studie.

Studievejledningen

Specialpædagogisk støtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

For virksomheder

Få en praktikant

Som virksomhed kan du få en studerende i praktik i din virksomhed i 3-12 måneder afhængig af uddannelsen.

Den studerende skal i praktikken indgå i den daglige drift og være med til at løse arbejdsopgaver i din virksomhed.

Fordele for virksomheden

 • Få tilført ny viden til din virksomhed
 • Prøv en potentiel kommende medarbejder af
 • Få en eksra ressource i en travl hverdag
Få en praktikant

FAQ

Hvad tjener en energiteknolog?

Lignende uddannelser

Automationsteknolog

Bygningskonstruktør

El-installatør

IT-teknolog

Produktionsteknolog

VVS-installatør