Produktionsteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

For dig der brænder for at udvikle spændende prototyper og arbejde med den nyeste teknologi.

Få viden inden for produktion, produktudvikling, indkøb og salg

At arbejde med nytænkning kræver en solid praktisk og teoretisk viden. Derfor får du både en bred viden om praksis og teori inden for produktion, produktudvikling og salg/indkøb, som er nødvendig i projekter, under virksomhedsophold og i dit kommende arbejde.

Som produktionsteknolog spiller du en væsentlig rolle, når der skal udvikles og konstrueres maskiner til fremstilling af nye produkter, og når produkter skal udvikles eller produceres billigere. Danske virksomheder udvikler hele tiden deres produkter for at klare sig i den globale konkurrence, og når det lykkes, står der tit dygtige produktionsteknologer bag - succes kræver nemlig nytænkning.

Som produktionsteknolog kommer du til at arbejde meget med innovation og udvikling, og du vil udvikle dine evner til at arbejde selvstændigt, men også i teams med folk, der har meget forskellige baggrunde. Halvdelen af de studerende, der starter på produktionsteknologuddannelsen har en gymnasial baggrund, mens den anden halvdel kommer med en håndværksmæssig baggrund.

På uddannelsen arbejder vi både med din faglige udvikling, men også med din personlige udvikling - bl.a. igennem projektarbejde og løbende samarbejde med erhvervslivet.

Produktionsuddannelsen tager 2 år og er et fuldtidsstudie. Det vil sige, at du skal regne med at bruge omkring 42 timer om ugen på dit studie enten til undervisning, projektarbejde eller i forbindelse med opgaver og praktik.

Produktionsteknologuddannelsen består af 4 semestre. I løbet af de første 3 semestre (1½ år) arbejder du med forskellige fagområder – både obligatoriske (1. og 2. semester) og lokale (3. semester). 3. semester byder endvidere på valgfag. Den studerende præsenteres for et valgfagskatalog, hvor udvalget kan skifte fra år til år.

Uddannelsens fagområder:

 • Produktudvikling
 • Konstruktion
 • Teknisk dokumentation
 • Materiale- og fremstillingsteknologi
 • Automatisering
 • Virksomhedsteknik
 • Produktionsteknik

4. semester er delt i to forløb. Først er du i praktik i mindst 3 måneder i en virksomhed. Herefter skriver du afslutningsprojekt ud fra en problematik i din praktikvirksomhed, hvilket giver tæt tilknytning til den samme virksomhed i det sidste halve år af studiet.

Tværfaglige projekter

Hele studiet er bygget op omkring projekter, som har relation til virkelige produkter og konkrete problemstillinger fra virksomheder. 

I projekterne arbejder du med den sidste nye viden om den teknologiske udvikling. Og samtidig lærer du, hvordan virksomhederne håndterer konstruktion, produktudvikling og produktion i dagligdagen. Det gør uddannelsen realistisk og nutidig, fordi du arbejder med de samme problemstillinger, du møder i dit kommende job.

Projekterne er tværfaglige. Du kommer til at bruge din tekniske viden om f.eks. opmåling, tegning, dokumentation, materialer, styrkeberegninger mm., og i nogle projekter inddrager du også økonomi, miljø, logistik og outsourcing. Du får endda mulighed for at deltage i projekter med studerende fra andre uddannelser, så du lærer at arbejde med anderledes faglige input.

Vi lægger vægt på at undervise tværfagligt, fordi det styrker den innovative tankegang. Udvikling og effektivisering i virksomheder opstår nemlig oftest, når man gennemtænker alle led i produktionen, helt fra den gode idé og indtil det nye produkt ligger hos brugeren. Det kræver overblik over mere end det rent produktionstekniske – så det lærer du på uddannelsen.

Samarbejde med erhvervslivet

I virksomhederne har du mulighed for at holde uddannelsens teori op imod, hvordan virksomhederne håndterer opgaver og udfordringer i praksis. Derfor arbejder du under hele studiet med projekter med rod i virkelige problemstillinger i virksomheder.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du mulighed for at få en international profil på din uddannelse.
Som automationsteknolog kan du tage dit praktikophold i udlandet. At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet.

Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Praktikperioden på produktionsteknologuddannelsen er din chance for at prøve din nyerhvervede viden af i den virkelige verden. Her får du mulighed for at lave de samme typer af opgaver som en færdiguddannet produktionsteknolog.

Du kan komme i praktik i både små og store virksomheder. I en lille virksomhed vil du ofte løse mange forskellige typer opgaver, hvor du i en stor virksomhed ofte vil løse opgaver inden for et mere specifikt område. Du bliver eksempelvis ansvarlig for dit eget selvstændige projekt, hvor du arbejder med en udviklingsopgave eller med at opdatere virksomhedens processer.

Din vej til det første job

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden og får et godt billede af, hvad du vil og kan med din uddannelse, når du er færdig.
Dine erfaringer fra praktikken er meget værdifulde, når du skal ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.

En praktikplads er desuden en enestående chance for udvide dit netværk i branchen og kan være en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet.

Praktisk info om praktikken

Praktikken finder sted på 4. semester og har en varighed af 3 måneder.
Der er mange virksomheder, som står klar med en praktikplads, og praktikken kan også være din direkte vej til et job efter studiet.
Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Jobmuligheder

Uddannelsen kvalificerer til job med ledelsesfunktioner, og produktionsteknologer ansættes typisk i industrivirksomheder med opgaver indenfor produktionsoptimering, produktionsplanlægning samt konstruktion og produktudvikling.

Herudover kan produktionsteknologer også arbejde med kvalitetsstyring, økonomi- og lagerstyring samt teknisk salg og indkøb.

Typiske jobtitler er:

 • Produktionsteknolog
 • Projektleder
 • Design Engineer
 • Project Engineer
 • Driftsleder
 • Teknisk beregner
 • Produktionstekniker

Videreuddannelse

Når du er færdig som produktionsteknolog, har du mulighed for at læse følgende top up uddannelser:

Det er ikke for sent at komme i betragtning til en studieplads til september, hvis du ikke nåede at søge inden ansøgningsfristen den 15. marts i kvote 2. Vi forventer at have ledige pladser efter den 28. juli, hvor alle der har søgt rettidigt får besked.

Hvis uddannelsen har ledige pladser i efteroptaget efter den 28. juli, kan du finde en oversigt over ledige pladser på vores hjemmeside. Ansøgningsskemaet udfyldes på Nemstudie.dk. Hvis du opfylder adgangskravet til uddannelsen, vil du blive tilbudt en studieplads i starten af august måned, da uddannelsen har frit optag.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at Matematik C er bestået
 • Adgang med disse relevante erhvervsuddannelser
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer) + trin 2
  • Beslagsmed
  • Boligmonteringsuddannelsen
  • CNC-tekniker (trin 2)
  • Cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)
  • Elektriker (med specialer)
  • Elektronik og svagstrømsuddannelsen
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer)
  • Finmekaniker (med specialer) + trin 2
  • Flymekaniker
  • Gartner
  • Industriteknikuddannelsen (med specialer)
  • Karrosseriuddannelsen
  • Køletekniker (trin 2)
  • Landbrugsuddannelsen
  • Lastvognsmekaniker (trin 2)
  • Maskinsnedker (trin 2)
  • Mekaniker (trin 2)
  • Metalsmed (med specialer)
  • Ortopædist
  • Personvognsmekaniker (trin 2)
  • Plastmager (trin 2)
  • Procesoperatør (trin 2)
  • Skibsmekaniker (trin 2)
  • Skibsmontør (trin 2)
  • Skibstekniker (trin 2)
  • Skorstensfejer (trin 2)
  • Smed (med specialer)
  • Snedker (med specialer)
  • Støberitekniker (trin 2)
  • Teater, Event og AV-tekniker
  • Teknisk designer
  • Vindmølletekniker (med specialer)
  • VVS-energiuddannelsen
  • VVS-uddannelsen
  • Værktøjsuddannelsen trin 1 og 2

Ingen specifikke adgangskrav.

 • Adgang med andre erhvervsuddannelser. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Engelsk C og Matematik C.
 • Adgang med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ingen specifikke adgangskrav.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Matematik C.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Minimumsdimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

 

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse ved at klikke på knappen 'ansøg nu', øverst på denne side.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie, 4. juli.

På Nemstudie kan du følge med i behandelingen af din ansøgning om optagelse. Du kan se status, lige fra den dag UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 4. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

 

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Hvad laver en produktionsteknolog?
En produktionsteknolog har et stort kendskab til maskiner, fremstillingsmetoder, materialer og miljøstyring. Arbejdet består i at kontrollere driften af maskiner, sikre produkternes kvalitet og tage hensyn til miljøet.

Hvor arbejder en produktionsteknolog?
En produktionsteknolog arbejder typisk i industrivirksomheder.

Hvor lang tid tager det at læse til produktionsteknolog?
Det tager 2 år at læse til produktionsteknolog.

Hvad tjener en produktionsteknolog?
En nyuddannet, privatansat produktionsteknikers gennemsnitlige indtægt pr. måned var 33.155 kr. i 2019.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

Adgangskrav, Ansøgningsprocedure eller Optagelse

Du kan ringe til os på tlf: 6318 3333

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Tors -og fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.