Statistik

Akademimodul

Du kvalificerer dig til at udarbejde statistiske analyser, får viden om grundlæggende statistiske begreber, modeller og indsamlingsmetoder, så du kan udarbejde og fortolke økonomiske analyser.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Statistik siger noget om fortiden, men kan også forudsige fremtiden. Statistisk materiale danner grundlag for en lang række professionelle beslutninger, og troværdige økonomiske analyser er uundværlige værktøjer på direktionsgangen.

Med modulet Statistik lærer du at udarbejde det rette statistiske materiale. Modulet introducerer dig til matematisk statistik og gør dig endnu bedre til at jonglere med dataanalyse, sandsynlighed og statistisk usikkerhed.

Statistik giver dig forståelse for beskrivende statistik og sandsynlighedsbegrebet. Du lærer blandt andet at bruge regneregler for forventning og varians og beregne statistisk sandsynlighed og at vurdere om data er normalfordelt gennem et fraktildiagram.

Statistik klæder dig på til at opstille og afprøve hypoteser og udføre forskellige test. Og gør dig klogere på variansanalyse og antalstabeller. Med undervisningen bliver du i stand til at opstille regressionsmodeller og teste deres og parametrenes signifikans. 

Desuden lærer du om stikprøveudvælgelse, herunder hvilken udvælgelse der vil fungere bedst, og du får også forudsætningerne for at beregne punktestimater og konfidensintervaller og allokere en stikprøve.

Susanne Hansen
Susanne Hansen Sekretær
Jesper Ussing Hjort
Jesper Ussing Hjort Chefkonsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

9. september 2019 - Odense C

9. september 2019 - Vejle

17. februar 2020 - Odense C

Forløb