Energiteknologi

Akademiuddannelse

Akademiuddannelse i energiteknologi er særligt for dig, der ønsker at dygtiggøre dig med en videregående uddannelse, der tager udgangspunkt i dit nuværende arbejde og giver dig ny viden om relevante teorier, begreber og metoder inden for bygningers konstruktion og tekniske installationer, traditionelle og vedvarende energiformer.

Med en energiteknologi uddannelse får du:

 • Kompetencer til at varetage tværfaglige opgaver inden for energieffektivisering af klimaskærmen, bygningstekniske installationer og produktionsanlæg samt opgaver inden for vedvarende- og nye energiformer 

Målgruppe

Uddannelsen er for selvstændige eller ansatte i installationsvirksomheder, hos rådgivere, i produktionsvirksomheder eller hos leverandører/underleverandører af sådanne anlæg.
Uddannelsen retter sig mod dig, som arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen eller dig, der beskæftiger sig med energi i dit daglige arbejde. 

Indhold og niveau

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og består af 5 obligatoriske moduler, en række valgfag og et afgangsprojekt. 

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 40 ECTS)

 • Energiformer (10 ECTS) 
 • Boligens indeklima (10 ECTS) 
 • Byggeteknik og analyse (10 ECTS) 
 • Energiøkonomi og miljø (5 ECTS) 
 • Energirigtig projektering (5 ECTS)

Valgfrie moduler (sanlet 10 ECTS)

 • Energioptimering af procesanlæg (10 ECTS) 
 • Solcelleanlæg (5 ECTS) 
 • Solvarmeanlæg (5 ECTS) 
 • Varmepumper (5 ECTS) 
 • Biomassekedler og ovne (5 ECTS) 
 • Bedrebolig-rådgiver  (10 ECTS) 
 • Energikonsulent 1  (10 ECTS) 

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Afgangsprojekt, energiteknologi 

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.