Informationsteknologi

Akademiuddannelse

Med en Akademiuddannelse i Informationsteknologi bliver du den medarbejder, der kan imødekomme virksomhedens behov på it-området. Du får med uddannelsen forståelse for drift og vedligehold samt juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved et it-projekt. 

Med en informationsteknologi uddannelse lærer du:

 • At analysere, planlægge og gennemføre implementering af it-løsninger
 • At nyudvikle og videreudvikle it-systemer
 • At styre en udviklingsproces fra idé til implementering

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for alle, der løser r-opgaver i en professionel sammenhæng. Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne arbejde som it-medarbejder, programudvikler eller konsulent.

Indhold og niveau

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og består af fire obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt. 

Uddannelsen omfatter 2 mulige uddannelsesretninger, hvoraf den studerende enten vælger én eller vælger at gennemføre uddannelsen
uden valg af uddannelsesretning.

 • Uddannelsesretningen informationsteknologi, udvikling 
 • Uddannelsesretningen informationsteknologi, drift 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 20 ECTS)

 • Programmering (5 ECTS) 
 • Cloud (5 ECTS) 
 • Databaser (5 ECTS) 
 • IT-sikkerhed (5 ECTS) 

Retningsbestemte moduler - Udvikling (samlet 15 ECTS)

 • Videregående programmering (10 ECTS) 
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS) 
 • Web-programmering, client-side (5 ECTS) og web-programmering, server-side (5 ECTS) 

Retningsbestemte moduler - Drift (samlet 15 ECTS)

 • Systemdrift (10 ECTS) 
 • Videregående it-sikkerhed (5 ECTS) 

Valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

Se valgfrie moduler

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Afgangsprojekt, informationsteknologi 

 

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Økonomi og tilskud

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 60.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Du kan få op til 10.000 kr. om året til diplomuddannelse fra Omstillingsfonden, hvis du

 • Ikke har en videregående uddannelse
 • Er i job
 • Er deltidsstuderende.

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Sådan gør du, når du vil søge midler fra Omstillingsfonden

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Kompetence- og Organisationsudvikling på 63 18 30 00 eller kompetenceudvikling@ucl.dk for flere informationer eller aftale om personlig vejledning.