Skatter og afgifter

Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter er særligt for dig, der ønsker at arbejde inden for emner som skatteret, moms og told. Uddannelsen giver dig baggrund for at arbejde både professionelt og formidlingsmæssigt med skattefaglige problemstillinger. 

Med Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter får du:

  • En bred praktisk og teoretisk forståelse af emner som inddrivelsesret, toldret, skatteret, moms- og afgiftsret mv. 

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for alle, som arbejder eller ønsker at arbejde inden for dette skattefaglige område.

Indhold og niveau

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og består af to obligatoriske fag. Du skal også vælge to ud af fire skattefaglige fag, som henholdsvis er skatteret, toldret, inddrivelsesret og moms- og afgiftsret plus et valgfag fra andre fagområder. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. 

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 20 ECTS)

  • Kommunikation i praksis (10 ECTS) 
  • Erhvervsret (10 ECTS)

Valgfrie moduler (30 ECTS)

Der skal vælges min. 2 skattefaglige moduler ud af flg. 4 moduler. 

  • Skatteret (10 ECTS) 
  • Inddrivelsesret (10 ECTS) 
  • Toldret (10 ECTS) 
  • Moms og afgiftsret (10 ECTS) 

Ydermere udbydes flg. valgfrie moduler: 

  • Erhvervsøkonomi (10 ECTS) 
  • Global økonomi (10 ECTS) 

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Afgangsprojekt, skatter og afgifter 

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.