Laborant (Lukket for optag)

Erhvervsakademiuddannelse

Som laborant bliver du en nøglespiller i arbejdet med bl.a. at sikre fødevarer og drikkevand i bedste kvalitet.

 • Kvalitetskontrol
 • Udvikling
 • Forskning
Varighed 2,5 år (12 mdr. praktik)
Sted Odense
Odense
Studiestart
Kontakt os Kontakt os

Uddannelsen optager ikke studerende foreløbig for 2024 og 2025. 

Lukning

Uddannelsen lukker på UCL

Der optages ikke studerende på Laborantuddannelsen.

Lignende uddannelse

Kunne du overveje at læse produktionsteknolog? Læs om uddannelsen her.

Bioanalytiker

Uddannelsen på 2½ minutter

Hør hvorfor Mads og Caroline valgte laborantuddannelsen 2:24

Arbejdsliv og karriereveje

Som færdiguddannet laborant kommer du til at spille en vigtig rolle fx i forhold til at sikre, at fødevarerne indeholder det, der står på deklarationen, at drikkevandets kvalitet er i orden eller at en bestemt medicin har den renhed og styrke, som er angivet.

Du kommer til at arbejde i en verden, der er i konstant forandring og inden for et fag i hastig udvikling. En laborantstuderende skal derfor kvalificeres fagligt såvel som personligt.

Den offentlige sektor – f.eks:

 • Sygehuse
 • Universiteter
 • Styrelser.

Private virksomheder – f.eks. indenfor:

 • Forskning
 • Levnedsmiddelindustrien
 • Medicinalindustrien
 • Fødevareindustrien
 • Kemisk industri
 • Bioteknologisk industri.

Forskning
Flere laboranter er ansat i et spændende forskningsmiljø privat eller offentligt, hvor de hjælper forskerne med at opnå resultater, som kan være banebrydende for f.eks. udvikling af nye lægemidler.

Laborantens arbejde består bl.a. i at udføre forsøg og analysere dem for derefter at fremlægge resultaterne for forskerne, som så kan anvende dem i deres videre forskning.

Miljøkontrol
Som ansat på et kontrollaboratorie er en vigtig opgave at arbejde med miljøanalyser.

Som laborant analyserer du f.eks. jord, der mistænkes for at indeholde forurening efter oliespild eller kemikalieudslip bl.a. på tidligere fabriksgrunde.

Laborantens resultater er med til at afgøre, om jorden skal oprenses, inden der igen kan bygges på grunden.

Det kan også være forurening af vandmiljøet, der undersøges. Her kontrollerer laboranten f.eks. vandets kvalitet for at sikre rimelige vilkår for dyre- og plantelivet.

Drift
Som ansat på et driftlaboratorie sikrer du, at råprodukter, som indgår i produktionen, overholder de specifikationer, de skal og at de produkter, som virksomheden producerer ud fra disse, tilsvarende overholder ønskede produkt-specifikationer.

 • Udvikling 
 • Analyse 
 • Kvalitet 
 • Rådgivning 
 • Kontrol

Når du er færdig som laborant, har du mulighed for at læse videre på følgende 1½-årige professionsbacheloruddannelser:

Laboratorie- og fødevareteknologi (Udbydes ikke på UCL)

Innovation og entrepreneurship

Du kan også læse videre på:

Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi

Uddannelsesforløb og praktik

Uddannelsen til laborant varer 2,5 år og er fordelt på 5 semestre. Uddannelsen er opdelt i en studiedel på 1½ år og en virksomhedsdel på 1 år.

 

Laborantuddannelsens mål er at uddanne dygtige medarbejdere, som kan planlægge og udføre opgaver i kontrol-, forsknings- og udviklingslaboratorier.

Under uddannelsen vil du i en bæredygtig sammenhæng blive uddannet i at forstå og udføre analyser inden for det kemiske, biologiske og apparatteknologiske område.

Undervisningen foregår både i laboratoriet og i klasselokalet, og alt teori er direkte relateret til praktiske analyser.

Igennem laborantuddannelsen vil du derfor få en god forståelse og et godt håndelag for både den praktiske og den teoretiske side af faget.

Studiets 3 hovedfagområder omfatter 90 ECTS-point, og er indbyrdes vægtet i forholdet 3:2:1.

Laboratoriearbejde
Fagområdet indeholder planlægning, udførelse, vurdering og kommunikation af laboratoriearbejde. Dette danner baggrund for drifts-, optimerings- og udviklingsopgaver samt fagligt samarbejde.

Laboratorieteknologi
Fagområdet indeholder naturvidenskab. Herunder kemi og biologi samt udstyr og teknikker, som danner grundlag for laboratoriearbejde.

Arbejdsmiljø og kvalitetssikring
Fagområdet indeholder dels arbejdsmiljø, som danner grundlag for sikkerhedsmæssig, sundhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig udførelse af laboratoriearbejde, samt kvalitetssikring af data, metoder og udstyr, som sikrer pålidelige resultater.

Fag:
Disse fagområder dækkes på uddannelsen af fagene:

 • GLA (Godt Laboratorie Arbejde)
 • Biologisk analyseteknik
 • Kemisk analyseteknik
 • Analyseteknik
 • Statistik
 • Arbejdsmiljø

Skoleprojekt
Skoledelen afsluttes med et skoleprojekt, hvor du arbejder i en længere periode med en bioteknologisk eller kemiteknologisk problemstilling, der ofte har karakter af et udviklings- og/eller valideringsprojekt.

Praktisk information
Uddannelsen afsluttes med et års lønnet praktikansættelse i en virksomhed. Under denne ansættelse vil du have tilknyttet en virksomhedsvejleder, men vil også bevare kontakten til uddannelsen via en tilknyttet uddannelsesvejleder. 

Virksomhedsdelen omfatter både en praktik del og et afsluttende virksomhedsprojekt. Projektet formuleres i et samarbejde imellem dig og den virksomhed, hvor du er ansat og udføres på praktikstedet.

Om praktikken
Praktikperioden på laborantuddannelsen er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af i den virkelige verden, hvor du får mulighed for at varetage samme opgaver som en færdiguddannet laborant.

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden og får et godt billede af, hvad du vil med din uddannelse, når du er færdig. 

En praktikplads er desuden en enestående chance for at udvide dit netværk i erhvervslivet og er ofte en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Se studiedokumenter

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

Arbejdsmiljø

 • Generel arbejdsmiljø (1 ECTS)
 • Arbejdsmiljø relateret til kemisk analyseteknik (0,5 ECTS)
 • Arbejdsmiljø relateret til apparatteknologisk analyseteknik (0,5 ECTS)
 • Arbejdsmiljø relateret til biologisk analyseteknik (0,5 ECTS)

Kvalitetssikring

 • Kvalitetssikring relateret til kemisk analyseteknik (1 ECTS)
 • Kvalitetssikring relateret til apparatteknologisk analyseteknik (1 ECTS)
 • Kvalitetssikring relateret til biologisk analyseteknik (1 ECTS)
 • Kommunikation (0,5 ECTS)

Kvalificering og validering

 • Statistik (2 ECTS)

Grundlæggende laboratoriearbejde

 • Generel grundlæggende laboratoriearbejde (GLA) (3,5 ECTS)
 • GLA relateret til kemisk analyseteknik (0,5 ECTS)
 • GLA relateret til apparatteknologisk analyseteknik (0,5 ECTS)
 • GLA relateret til biologisk analyseteknik (0,5 ECTS)

Analyseteknik

 • Apparatteknologisk analyseteknik (4,25 ECTS)
 • Kemisk analyseteknik (5,25 ECTS)
 • Biologisk analyseteknik (1,5 ECTS)
 • Virksomhedssamarbejde (1 ECTS)

Lokale fagelementer

Biologisk levnedsmiddeltema (5 ECTS)

Arbejdsmiljø

 • Generel arbejdsmiljø (1 ECTS)
 • Arbejdsmiljø relateret til kemisk analyseteknik (0,5 ECTS)
 • Arbejdsmiljø relateret til apparatteknologisk analyseteknik (0,5 ECTS)
 • Arbejdsmiljø relateret til biologisk analyseteknik (0,5 ECTS)

Kvalitetssikring

 • Kvalitetssikring relateret til kemisk analyseteknik (0,5 ECTS)
 • Kvalitetssikring relateret til apparatteknologisk analyseteknik (0,5 ECTS)
 • Kvalitetssikring relateret til biologisk analyseteknik (0,5 ECTS)

Kvalificering og validering

 • Statistik samt metodevalidering (3 ECTS)

Analyseteknik

 • Apparatteknologisk analyseteknik (4 ECTS)
 • Kemisk analyseteknik (2,5 ECTS)
 • Biologisk analyseteknik (10,5 ECTS)
 • Virksomhedssamarbejde (1 ECTS)

Lokale fagelementer

Kemisk levnedsmiddeltema (5 ECTS)

Videregående analyseteknik

 • Videregående analyseteknik (5 ECTS)

Projektarbejde

 • Projektarbejde (5 ECTS)

Lokale fagelementer

 • Kemisk tema (10 ECTS) 
 • Videregående analyseteknik 2 (5 ECTS)

Valgfag

 • Valgfrit projektarbejde (5 ECTS)

 

Praktik (30 ECTS)

Praktik (20 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS)

 

Gode råd før studiestart

Du vil komme godt fra start på laborantuddannelsen, hvis du er opmærksom på følgende: 

Indgangsniveauet til uddannelsen i matematik og kemi er på C-niveau og disse kompetencer er vigtige for gennemførelse af studiet. Så hvis disse fag ligger meget langt væk, er det en god ide at at læse op på dem.

IT-mæssigt anvender vi på uddannelsen fortrinsvis regneark (Excel), tekstbehandling (Word) samt diverse præsentationsprogrammer (Fx PowerPoint) som det vil være en fordel at have godt kendskab til. 

Kontakt en studievejleder, hvis du har brug for gode råd om studieforberedende fag eller kurser.

Kontakt studievejledning

Indgangsniveauet til uddannelsen i matematik er på C-niveau, da det på uddannelsen er vigtigt at kunne forstå og anvende følgende emner, i en praktisk sammenhæng, i forhold til kemiske beregninger.

 • Ligninger 
 • Brøker 
 • Procenter

Indgangsniveauet til uddannelsen i kemi er på C-niveau. Derfor er kendskab til følgende emner vigtige for gennemførelse af studiet.

 • Det periodiske system
 • Kemiske reaktioner
 • Grundstoffet carbon
 • Syre-base kemi
 • Redox
 • Sikkerhed
 • Kemisk regning

Studiested og studieliv

Campus ligger tæt på både centrum og havneområdet og lige ved banegården og Storms Pakhus.

 

UCL Seebladsgade
Seebladsgade 1
5000 Odense C

Oplev campus på 1 minut

Som studerende på UCL's campus i Seebladsgade bliver du en del af et aktivt studiemiljø med 3500 studerende og mere end 35 uddannelser. 

Campus ligger i centrum af Odense tæt på banegården, omgivet af byliv, foreningsliv og kultur. Du får adgang til gode studiefaciliteter, og der er rig mulighed for at deltage i fede events og aktiviteter - både på campus og i byen.

3.500 Studerende
35 Uddannelser

Iværksætterdrømme?

Boxen er UCL’s kreative iværksættermiljø på Seebladsgade. Drømmer du om at blive iværksætter eller udvikle på en idé, har du her mulighed for prøve koncepter af og realisere dine drømme. Boxen er et åbent kontorfællesskab, hvor du kan gøre brug af de gode rammer og ikke mindst sparring fra dine medstuderende og fagfolk. Der er rig mulighed for netværk og adgang til en masse nyttig viden.

BeerBox

BeerBox er fredagsbaren på UCL Seebladsgade. Baren er drevet af frivillige studerende fra campus. Du finder BeerBox i nabobygningen mellem campus og Storms Pakhus, og den er åben hvert semester om fredagen. 

Der arrangeres løbende events i forbindelse med fx studiestart, Halloween og jul. BeerBox er et hyggeligt sted, hvor du kan møde andre studerende og nyde en øl i selskab med vennerne.

Labs på campus

På vores campus på Seebladsgade finder du et stort udvalg af laboratoriemuligheder, hvor du kan få hands-on erfaring med den praktiske del af din uddannelse. I FabLab kan du udvikle prototyper med bl.a. laser cuttere og 3d-printere. Afhængig af din uddannelse har du også adgang til labs som MediaLab med fotoudstyr og greenscreen eller NeuroLab, hvor du kan arbejde med eye-tracking. 

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 65 % i kvote 1 og 35 % i kvote 2. 

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2. 

Adgangskvotient ved seneste optag

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:  
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik C og enten Bioteknologi A eller Kemi C.

Kvote 1 - generel information

I kvote 2 bliver du optaget på en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

Adgangsgivende uddannelse

Gymnasial eksamen 
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.  
Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik C og Bioteknologi A eller Kemi C. 

Erhvervsuddannelse
Alle fuldførte erhvervsuddannelser af min. 3 års varighed.
Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik C og enten Kemi C, Naturfag C eller Bioteknologi A.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne 
Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik C og enten Bioteknologi A eller Kemi C. 

Enkeltfag
4 eller 5 beståede gymnasiale enkeltfag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Enten Bioteknologi A eller både Biologi C og Kemi C

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende eksamen. 
 • Karakterniveau i de specifikke adgangskrav.
 • Motiveret ansøgning.
 • Barselsorlov, min. 6 mdr.
 • Beståede eksamener på andre uddannelser, min. 30 ECTS.
 • Erhvervserfaring, min. 6 mdr. 37 t/u. 
 • Højskoleophold, min. 6 mdr. i sammenhæng.
 • Udlandsophold, min. 6 mdr. i sammenhæng.
 • Militærophold, min. 6 mdr.

Krav til dokumentation

Motiveret ansøgning
Vi anbefaler dig at lave en motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med fokus på:

 • Hvorfor du gerne vil arbejde som Laborant. 
 • Hvad det særligt tiltrækker dig ved Laborantuddannelsen. 
 • Hvordan du har søgt viden om uddannelsen. 
 • Dine overvejelser omkring dit arbejde som Laborant.

Kvote 2 - generel information

Sådan søger du ind

Du skal søge ind via optagelse.dk.
Her finder du også vejledning til ansøgningsskema.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli. Dog fredagen før, hvis 28. juli er en lørdag eller søndag. Følg din ansøgning på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

KOT-nr. til ansøgning

Odense
september 78210

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Torsdag: 10.00-12.00

Optagelse fra A til Z

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

Optagelse og vejledning

SU

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Specialpædagogisk støtte

Der er særlige muligheder for støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Åbent Hus

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus

For virksomheder

Få en praktikant

Som virksomhed kan du få en studerende i praktik i din virksomhed i 3-12 måneder afhængig af uddannelsen.

Den studerende skal i praktikken indgå i den daglige drift og være med til at løse arbejdsopgaver i din virksomhed.

Fordele for virksomheden

 • Få tilført ny viden til din virksomhed
 • Prøv en potentiel kommende medarbejder af
 • Få en eksra ressource i en travl hverdag
Få en praktikant

Lignende uddannelser