Lærer

Professionsbachelor

Som lærer kan du dyrke din passion for de fag, du brænder for, og samtidig er du med til at danne og uddanne børn og unge.

 • Undervisning
 • Faglighed
 • Relationer
Varighed 4 år (i alt 24 uger praktik)
Sted Odense, Jelling
Odense, Jelling
Studiestart September og Februar
September og Februar
Kontakt os Kontakt os

Det er ikke muligt at søge lige nu – hold øje med ledige pladser pr. 26/7.

Hør Jesper og Johanne fortælle om uddannelsen 1:54

Arbejdsliv og karriere

Giv din passion videre

Du får som lærer en afgørende rolle i mange menneskers liv.

Det kan fx være som:

 • Klasselæreren, som børnene kan huske resten af deres liv.
 • Engelsklæreren, der giver mod og lyst til at rejse ud og erobre verden.
 • Matematiklæreren, som gør undervisningen sjov for den talblinde dreng.
 • Efterskolelæreren, der tænder gnisten hos den 14-årige pige, som ender på håndboldlandsholdet.

Lille byskole eller storbyskole?
Folkeskoler, friskoler og privatskoler dækker alt fra den lille byskole til storbyskolen med mere end 1000 elever.

Alsidigheden i jobbet er stor. Du arbejder både med børn med særlige evner og børn med særlige behov.

Små børn eller teenagere?
Din primære opgave bliver at undervise.

Du kan undervise i flere forskellige fag og på forskellige klassetrin.

Du har derfor i høj grad mulighed for at forene din interesse for undervisning med faglige interesser.

Du skaber resultater med andre
Lærerjobbet i folkeskolen og på fri- og privatskoler handler dog også om andet end at undervise.

Det handler også om social omsorg og om at være med til at danne de næste generationer.

Og så bliver du også udfordret på din evne til at skabe resultater med andre mennesker.

Samarbejdet med forældre og kolleger spænder bredt. Fra skole/hjem-samtaler og ekskursioner til lærermøder og samarbejde i lærerteams på tværs af faginteresser.

Kom tæt på efterskoleeleverne
Efterskoler er for 14-18-årige elever, der går i 8.-10. klasse.

Eleverne bor på skolen, og dermed flyder undervisning og fritid mere sammen, end tilfældet er i folkeskolen og på fri- og privatskoler.

Det giver dig andre udfordringer som lærer, og samtidig også unikke muligheder for at komme tættere på dine elever.

Andre underviserjob
Erhvervsskoler er for unge, der er i gang med en faglig uddannelse til f.eks. tømrer, frisør eller elektriker. Her kan du undervise i fx dansk, matematik eller engelsk.

På højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner kan du både undervise unge og ældre.

Inden for skoleverdenen kan du vælge at specialisere dig.

Du kan både vælge at gå ledervejen eller i en pædagogfaglig retning.

Lærere arbejder fx også som:

 • Skoleleder
 • Vejleder for kolleger
 • Skolebibliotekar
 • SSP-medarbejder
 • It-vejleder
 • Læsevejleder
 • Pædagogisk konsulent ved det kommunale skolevæsen
 • Lærer i udlandet.

Læreruddannelsen åbner for mange efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Den giver adgang til at tage diplomuddannelser og masteruddannelser på danske og udenlandske universiteter - fx:

 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Vejledning og supervision
 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Ungdomspædagogik
 • AKT-uddannelse
 • Læsevejlederuddannelse
 • Master i Ledelse
 • Master i Drama- og Teaterpædagogik
 • Master i Fitness og Træning
 • Master i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse.

Mød uddannede lærere

Mød Frederikke, som er folkeskolelærer 1:18
Mød Kristian, som er efterskolelærer 1:00

Uddannelsesforløb

Byg din drømmeuddannelse

Læreruddannelsen giver dig stor frihed til at sammensætte den uddannelse, du drømmer om.

Du specialiserer dig i 3 undervisningsfag, som du vælger mellem 16 mulige. Lige fra de naturvidenskabelige til de kreative og sproglige fag.

Du lærer at lære fra dig

På læreruddannelsen bliver du også klædt på til at arbejde med klasserumsledelse og den enkelte elevs behov og forudsætninger.

De grundfaglige fag fylder ca. 25 procent af undervisningen og har bl.a. fokus på elevernes læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Du er ude i praksis fra starten af uddannelsen

Allerede fra starten af din uddannelse er du i praktik én gang om ugen på en skole.

Det giver dig god mulighed for hurtigt at få et godt indtryk af, hvordan det er at være lærer. Og du og dine medstuderende får en masse praksiseksempler, I kan inddrage i undervisningen på læreruddannelsen.

Inden studiestart skal du vælge dit indgangsfag. 

På læreruddannelsen i Odense kan du vælge mellem:

 • Dansk (indskoling eller udskoling)
 • Matematik
 • Engelsk (kun sommeroptag)

På læreruddannelsen i Jelling kan du vælge mellem:

 • Dansk (indskoling eller udskoling)
 • Matematik

Der kan være adgangsbegrænsning eller dimensionering på indgangsfagene.

Ud over indgangsfagene skal du vælge yderligere to undervisningsfag.

Du kan vælge imellem 15 undervisningsfag:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Engelsk
 • Fysik/kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Matematik (1.-6. klassetrin)
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Samfundsfag
 • Tysk

Dansk kan ikke vælges som undervisningsfag nummer 2 eller 3. Så hvis du ønsker dansk som et undervisningsfag, skal du vælge det som undervisningsfag 1 (indgangsfag).

Ud over overstående undervisningsfag, kan du også vælge dansk som andetsprog samt specialpædagogik som 2. og 3. undervisningsfag.

Der kan være adgangsbegrænsning eller dimensionering på undervisningsfagene.

Oversigt over, hvor og hvornår fag og moduler udbydes her.

Grundfagligheden består af fire fag samt valgfag med et omfang på sammenlagt 70 ECTS:

 • Pædagogik og almen didaktik (20 ECTS)
 • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik (20 ECTS)
 • Livsoplysning: Kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet (20 ECTS)
 • Dansk som andetsprog (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS).

Du kan vælge mellem følgende valgfag:

 • Sundheds- og seksualundervisning (2½ ECTS-point)
 • Uddannelse og job (2½ ECTS-point)
 • Det praktisk-musiske fagområde (2½ ECTS-point)
 • Svømmelærer (5 ECTS-point) (med dimensioneret optag).

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter. 

Studiedokumenter

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

Dansk/matematik/engelsk (15 ECTS)

Pædagogik og almen didaktik 1 (5 ECTS)

Livsoplysning 1 (5 ECTS)

Praktik (udstrakt) (5 ECTS)

Dansk/matematik/engelsk 2 (10 ECTS)

Pædagogik og almen didaktik 2 (5 ECTS)

Pædagogisk psykologi 1 (10 ECTS)

Praktik (udstrakt) (5 ECTS)

Dansk/matematik/engelsk 3 (10 ECTS)

2. undervisningsfag 1 (5 ECTS)

Pædagogisk psykologi 2 (10 ECTS)

Praktik (udstrakt) (5 ECTS)

Dansk/matematik/engelsk 4 (15 ECTS)

2. undervisningsfag 2 (10 ECTS)

Praktik (udstrakt) (5 ECTS)

2. undervisningsfag 4 (10 ECTS)

3. undervisningsfag 2 (10 ECTS)

Praktik (10 ECTS)

Dansk som andetsprog (5 ECTS)

2. undervisningsfag 4 (10 ECTS)

3. undervisningsfag 2 (10 ECTS)

Livsoplysning 2 (10 ECTS)

3. undervisningsfag 3 (10 ECTS)

Pædagogik og almen didaktik 3 (10 ECTS)

Livsoplysning 3 (5 ECTS)

Praktik (10 ECTS)

 

3. undervisningsfag 4 (ECTS 10)

Pædagogik og almen didaktik 4 (5 ECTS)

Valgfag (5ECTS)

Professionsbachelor (10 ECTS)

Praktik

Din praktik består af:

 • En dags ugentlig praktik på 1. og 2. studieår.
 • 3 ugers sammenhængende praktikforløb på både 1. og 2. studieår.
 • 6 ugers sammenhængende praktikforløb på både 3. og 4. studieår.

Garanti for praktikplads

Alle er sikret en praktikplads.

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med.

De ugentlige praktikforløb
Ved at være i praktik på en skole en dag om ugen de første to år af uddannelsen, får du mulighed for at få indblik i lærerjobbets hverdag fra starten af din uddannelse.

På skolen bliver du tilknyttet en praktiklærer og en klasse.

Du får både lov at observere og deltage i fx:

 • Undervisning
 • Forberedelse
 • Vejledning med din praktiklærer
 • Teamsamarbejde med kolleger
 • Samarbejde med forældre
 • Arbejdet med klassens sociale liv.

De 4 lange praktikforløb
Både på 1., 2., 3. og 4. studieår har du et langt, sammenhængende praktikforløb på 3 eller 6 uger.

Her får du erfaring med selvstændigt at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb.

Du arbejder både i dybden med dine undervisningsfag og læreruddannelsens grundfaglige fag.

Undervejs i praktikforløbene vejledes du af en praktiklærer på skolen og undervisere fra dine undervisningsfag.

Vi har et stort netværk af praktikskoler, og det er en stor fordel for dig.

Det betyder, at vi kan give dig rig lejlighed til at prøve kræfter med forskellige skoleformer og typer af elever gennem dit uddannelsesforløb.

Alle skoleforløb, bortset fra praktikken på 3. studieår, foregår på en folkeskole.

På 3. studieår har du også mulighed for at komme i praktik på en efterskole, friskole, specialskole eller på en skole i udlandet.

Uddannelsesformer

Vidste du, at der er mere end én måde at læse til lærer?

På UCL kan du vælge den version af læreruddannelsen, der passer til din hverdag og dit tempo.

Du kan tage uddannelsen ét fag af gangen eller vælge at læse uddannelsen online eller i kombination med en stilling på en skole.

På den netbaserede læreruddannelse kan du tage det meste af din uddannelse online.

 

Lærer - netbaseret

Uddan dig til lærer på kortere tid end normalt, hvis du har en anden videregående uddannelse.

Meritlæreruddannelsen tager typisk 2-3 år, hvis du studerer på fuld tid.

 

Meritlærer

På traineelæreruddannelsen søger du en stilling på en skole, hvor du arbejder sideløbende med, at du uddanner dig til lærer.

 

Lærer - trainee

Enkeltfag er for dig, der vil supplere din læreruddannelse med et nyt fag, eller for dig uden en læreruddannelse, som gerne vil undervise.

 

Lærer - enkeltfag

Thomas skaber stærke fællesskaber via musikken

Som 5-årig fik Thomas Ohlsen sin første guitar. Nu er han musiklærer og dyrker stadig sin passion for musikken i sin fritid flere timer om dagen.

Læs interviewet

Studiested og studieliv

UCL Niels Bohrs Allé
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Campus og byen

Som studerende på UCL's campus på Niels Bohrs Allé bliver du en del af et aktivt studiemiljø med 4700 studerende fordelt på 5 sundhedsuddannelser og 3 andre uddannelser.

Odense - en studieby fuld af liv
Campus ligger tæt på centrum af Odense, der rummer et rigt kulturliv.

Tinderbox. Små og store spillesteder. Næsten 250 caféer og restauranter. Mange grønne områder. Danmarks største koncentration af anerkendte museer uden for hovedstadsområdet. Og meget mere. 

Så du og dine medstuderende har masser af muligheder for at få gode oplevelser sammen, når I ikke er på uddannelsen.

Vild med bold

UCL FC er UCL's helt eget fodboldhold for både mænd og kvinder.

Det er en social og hyggelig klub, som primært er tiltænkt studerende på UCL, men der er plads til alle, også selvom man ikke er fra UCL, og ikke har de store fodboldevner.

UCL FC handler om at være fysisk aktiv i sjove og kreative rammer, og om at mødes på kryds og tværs af studier og årgange.

Der er altid plads til nye spillere.

Slip kreativiteten løs med musik

Hvert år samles en flok studerende fra UCL på Niels Bohr Allé og skriver, instruerer og opfører et musikalsk teaterstykke. Teatergruppen er en selvstændig forening, der selv står for alle aspekter af forestillingen, fra scenografi til musikken. Studerende fra alle UCL campusser er velkomne, uanset erfaring. For selvom forestillingens indhold og udtryk er i centrum, handler teatergruppen lige så meget om sammenhold imellem de studerende.

Grotten

Fredagsbaren på Niels Bohrs Allé hedder Grotten. Men hvis du tror, at det betyder en mørk og dunkel kælder, så tager du fejl.

Listigt placeret under rampen til hovedindgangen ligger lokalerne lyst og venligt med store glaspartier. Her er en summen af liv, når de studerende slår sig løs om fredagen. Det er også her, man kan finde Fastelavnsbar, Disneyquiz, beerpong turneringer og meget andet. Som en ekstra bonus kan man bruge de store lokaler til studiearbejde i løbet af ugen.

UCL Stationsvej
Stationsvej 4
7300 Jelling

Rigt foreningsliv

På lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling finder du mange fællesskaber bestående af studerende og undervisere fra begge uddannelser. Disse fællesskaber kalder vi slæng. Vær med til at dyrke haven og lave bål i haveslænget. Spil badminton eller gå til fitness i idrætsslænget. Syng i kor i musikslænget.

Underhuset

I Jelling har du mulighed for at kigge forbi den hyggelige fredagsbar, Underhuset. I Underhuset er alle velkomne, lige meget om du er pædagog- eller lærerstuderende. Underhuset drives af frivillige studerende, der arrangerer studiefester, fastelavn og andre sociale aktiviteter for de studerende i Jelling.

Adgangskrav og ansøgning

Kvote 1 skal du søge, hvis du har mindst 7,0 i gennemsnit på din gymnasiale eksamen.

Kvote 2 skal du søge, hvis dit gennemsnit er under 7,0. Du vil blive inviteret til en optagelsessamtale, hvor du selv skal booke en tid.

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Vær opmærksom på, at du udover en adgangsgivende eksamen skal opfylde krav til de undervisningsfag, du ønsker at læse.

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 skal du minimum have 7,0 i gennemsnit. Du optages alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:

STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF

Der er ingen specifikke adgangskrav

Har du en gymnasial eksamen, behøver du kun at uploade dit eksamensbevis ved din ansøgning.

Kvote 1 - generel information

Du skal søge i kvote 2, hvis du har en gymnasial eksamen med et gennemsnit under 7,0.

Gymnasialuddannelse:

STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Der er ingen specifikke adgangskrav

Har du en gymnasial eksamen, behøver du kun at uploade dit eksamensbevis ved din ansøgning.

Ansøgere i kvote 2 bliver inviteret til en optagelsessamtale.

Tid og sted
Optagelsessamtalerne foregår hos UCL på Niels Bohrs Allé i Odense eller i Jelling.

Samtalerne ligger i uge 14 - 24 i hovedoptaget, uge 31 - 34 for ledige pladser til sommer og uge 44 - 4 for ledige pladser til vinter.

Booking af samtale
Du modtager en mail med invitation og link til booking af tid til optagelsessamtale.

Samtalens forløb
Samtalen vil tage udgangspunkt i en case hvor til der er refleksionsspørgsmål tilknyttet.

Det forventes at du skal være klar 15. minutter inden den bookede samtale.

Selve samtalen
Du vil blive vurderet på 6 domæner under samtalen på baggrund af casen:

 • Motivation
 • Samarbejdsevne og personlig integritet
 • Etisk formåen
 • Faglig tekstlæsning og teksthåndtering
 • Kognitiv formåen
 • Kommunikationsevne.
Optagelsessamtalen

Har du ikke en gymnasial eksamen, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Du skal være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere, at du opfylder adgangskravet til minimum 3 undervisningsfag - hvoraf du skal have bestået ét af følgende indgangsfag til Læreruddannelsen:

Odense: Dansk A, Matematik B eller Engelsk B

Jelling: Dansk A eller Matematik B

Kravet til undervisningsfag er HF-fag på A-og/B-niveau eller dokumentation på kompetencer der kan sidestilles med kravet.

Individuel kompetencevurdering

Adgangskrav til undervisningsfagene

Bemærk at du udover en adgangsgivende eksamen skal opfylde krav til de undervisningsfag du ønsker at læse.

Læs mere om kravene til undervisningsfagene

Der kan være adgangsbegrænsning eller dimensionering på fag. Vi tager forbehold for oprettelse af de enkelte fag ved for få tilmeldte.

Undervisningsfag 1 (indgangsfag)

Når du tilbydes en studieplads, skal du vælge dit indgangsfag.

Du skal opfylde kravet til mindst ét af nedenstående indgangsfag, inden din studiestart.

I Odense kan du vælge mellem:

 • Dansk (indskoling eller udskoling)
 • Matematik
 • Engelsk (kun til sommeroptag)

I Jelling kan du vælge mellem:

 • Dansk (indskoling eller udskoling)
 • Matematik

Undervisningsfag 2 og 3

Undervejs i studiet, skal du vælge yderligere 2 undervisningsfag.

Krav til undervisningsfaget skal være opfyldet inden du begynder at læse faget.

Sådan søger du ind

Du skal søge ind via optagelse.dk.
Her finder du også vejledning til ansøgningsskema.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli. Dog fredagen før, hvis 28. juli er en lørdag eller søndag. Følg din ansøgning på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

Bilag til ansøgning

Studiestart

Hver studiestart og uddannelse har sit eget KOT-nr., som du skal bruge i din ansøgning.

Odense
September 46080
Februar 46081

Jelling
September 46120

Netbaseret Jelling
September 46122

Trainee Fredericia/Jelling
September 46088

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

8. - 25. juli: lukket 26. juli: kl. 10 - 14 29. juli. - 2. august: alle hverdage kl. 10 - 14

Optagelse fra A til Z

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

Optagelse og vejledning

SU

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Specialpædagogisk støtte

Der er særlige muligheder for støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

Åbent Hus

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus

FAQ

Hvor meget får en lærer i løn?