Lærer

Professionsbachelor

Som lærer kan du dyrke din passion for de fag, du brænder for, samtidig er du med til at danne og uddanne børn og unge.

 • Undervisning
 • Faglighed
 • Relationer
Varighed 4 år (i alt 24 uger praktik)
Sted Odense, Jelling
Studiestart September og Februar
Kontakt os

Ledige pladser
Nogle uddannelser har ledige pladser med start februar 2024.
Se ledige pladser

Hør Jesper og Johanne fortælle om uddannelsen 1:54

Arbejdsliv og karriere

Langt de fleste læreruddannede begynder med et lærerjob i folkeskolen, på fri- og efterskoler eller på privatskoler, men karrieremulighederne er mange.

Hvor får lærere job?

Som lærer kan du både komme til at arbejde med små og store børn, unge og voksne.

2 ud af 3 færdiguddannede lærere arbejder i folkeskolen.

De fleste af de øvrige lærere arbejder også med undervisning.

De arbejder hovedsageligt på friskoler, private skoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner.

Folkeskoler, friskoler og privatskoler dækker alt fra den lille byskole til storbyskolen med mere end 1000 elever.

Alsidigheden i jobbet er stor. Du arbejder både med børn med særlige evner og børn med særlige behov.

Din primære opgave bliver at undervise. Du kan undervise i flere forskellige fag og på forskellige klassetrin. Du har derfor i høj grad mulighed for at forene din interesse for undervisning med faglige interesser.

Lærerjobbet i folkeskolen og på fri- og privatskoler handler dog også om andet end at undervise.

Det handler også om social omsorg og om at være med til at danne de næste generationer. Og så bliver du også udfordret på din evne til at skabe resultater med andre mennesker.

Samarbejdet med forældre og kolleger spænder bredt. Fra skole/hjem-samtaler og ekskursioner til lærermøder og samarbejde i lærerteams på tværs af faginteresser.

Efterskoler er for 14-18-årige elever, der går i 8.-10. klasse. Eleverne bor på skolen, og dermed flyder undervisning og fritid mere sammen, end tilfældet er i folkeskolen og på fri- og privatskoler. Det giver dig andre udfordringer som lærer, og samtidig også unikke muligheder for at komme tættere på dine elever.

Erhvervsskoler er for unge, der er i gang med en faglig uddannelse til f.eks. tømrer, frisør eller elektriker. Her kan du undervise i fx dansk, matematik eller engelsk.

På højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner kan du både undervise unge og ældre.

Inden for skoleverdenen kan du vælge at specialisere dig. Du kan både vælge at gå ledervejen eller i en pædagogfaglig retning. Lærere arbejder fx også som:

 • Skoleleder
 • Vejleder for kolleger
 • Skolebibliotekar
 • SSP-medarbejder
 • It-vejleder
 • Læsevejleder
 • Pædagogisk konsulent ved det kommunale skolevæsen
 • Lærer i udlandet.

Læreruddannelsen åbner for mange efter- og videreuddannelsesmuligheder. Den giver adgang til at tage diplomuddannelser og masteruddannelser på danske og udenlandske universiteter - fx:

 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Vejledning og supervision
 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Ungdomspædagogik
 • AKT-uddannelse
 • Læsevejlederuddannelse
 • Master i Ledelse
 • Master i Drama- og Teaterpædagogik
 • Master i Fitness og Træning
 • Master i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse.

Mød uddannede lærere

Mød Frederikke, som er folkeskolelærer 1:18
Mød Kristian, som er efterskolelærer 1:00

Uddannelsesforløb

På læreruddannelsen bliver du rustet til livet som lærer og det ansvar, der følger med. Uddannelsen veksler melle teori og praksis, og du vil gennem hele uddannelsen være tilknyttet praktiksteder, hvor du kan afprøve de ting, du lærer.

Du er i praktik på alle de fire studieår, og du er samlet set i praktik i 24 uger. Du kommer i praktik på forskellige skoler, så du får et bredt kendskab til de mange forskellige skoleformer, der findes.

Læreruddannelsen giver dig en del frihed til at sammensætte den uddannelse, du drømmer om.

Du specialiserer dig i tre undervisningsfag. Du skal vælge dansk (ind- eller udskoling), matematik eller engelsk som dit første fag, også kaldet indgangsfag. På 3. semester ved sommeroptag starter dit andet undervisningsfag og på 5. semester ved sommeroptag starter dit tredje undervisningsfag.

I løbet af uddannelsen møder du læreruddannelsens grundfaglige fag: Pædagogik og almen didaktik, Pædagogisk psykologi, Livsoplysning og Dansk som andetsprog samt et valgfag.

 

Inden studiestart skal du vælge dit indgangsfag. 

På læreruddannelsen i Odense kan du vælge mellem:

 • Dansk (indskoling eller udskoling)
 • Matematik
 • Engelsk (kun sommeroptag)

På læreruddannelsen i Jelling kan du vælge mellem:

 • Dansk (indskoling eller udskoling)
 • Matematik

Der kan være adgangsbegrænsning eller dimensionering på indgangsfag såvel som undervisningsfag.

Grundfagligheden er obligatorisk for alle lærerstuderende og består af fire fag samt valgfag med et omfang på sammenlagt 70 ECTS:

 • Pædagogik og almen didaktik (20 ECTS)
 • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik (20 ECTS)
 • Livsoplysning: Kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet (20 ECTS)
 • Dansk som andetsprog (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS).

I grundfaglighedsfagene får du kompetencer til at tage vare på skoleelevers læring, udvikling, trivsel og dannelse ud fra den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Det er fag, som blandt andet drejer sig om pædagogiske, psykologiske og didaktiske aspekter af lærerarbejdet. Derudover er der fokus på specialpædagogik og undervisning af tosprogede.

Du skal også have valgfag i et omfang af 5 ECTS. Her skal du vælge mellem følgende:

 • Sundheds- og seksualundervisning (2½ ECTS-point)
 • Uddannelse og job (2½ ECTS-point)
 • Det praktisk-musiske fagområde (2½ ECTS-point)
 • Svømmelærer (5 ECTS-point) (med dimensioneret optag).

I løbet af uddannelsen er du i praktik på alle fire studieår. Som lærerstuderende er du sikret en praktikplads, og der er praktikpladser på hele Fyn.

Praktikken er udstrakt på 1., 2., 3. og 4. semester, så du i nogle uger er på praktikskolen én dag, og i nogle uger på skolen alle dage. På 5. og 7. semester er praktikken samlet i en periode på 6 uger.

Der er mødepligt til praktikken.

De udstrakte skoleforløb på 1. og 2. semester afsluttes med en førsteårsprøve. Praktikken afsluttes med en professionsprøve efter 7. semester.

Hvor kan jeg komme i praktik?

Vi har et stort netværk af praktikskoler, og det er en stor fordel for dig.

Det betyder, at vi kan give dig rig lejlighed til at prøve kræfter med forskellige skoleformer og typer af elever gennem dit uddannelsesforløb.

Alle skoleforløb, bortset fra praktikken på 5. semester, foregår på en folkeskole.

På 5. semester ved sommeroptag har du også mulighed for at komme i praktik på en efterskole, friskole, specialskole eller på en skole i udlandet.

I læreruddannelsen er praktikken et fagligt rum, hvor du som studerende får erfaring med almen lærerpraksis og mulighed for at reflektere over egen og andres praksis. I praktikken arbejder du med centrale fag- og almendidaktiske grundkategorier gennem afprøvning af egne undervisningsforløb på praktikskolen, gennem observation af undervisning, gennem deltagelse i alment lærerarbejde, som forældremøder og skole/hjem-samarbejde, og gennem gruppevejledning med din praktiklærer på praktikskolen.

Vejledning i praktikken

Gennem hele praktikperioden er du tilknyttet en vejleder på praktikstedet.
Du får SU under praktikken.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter. 

Studiedokumenter

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

Dansk/matematik/engelsk (15 ECTS)

Pædagogik og almen didaktik 1 (5 ECTS)

Livsoplysning 1 (5 ECTS)

Praktik (udstrakt) (5 ECTS)

Dansk/matematik/engelsk 2 (10 ECTS)

Pædagogik og almen didaktik 2 (5 ECTS)

Pædagogisk psykologi 1 (10 ECTS)

Praktik (udstrakt) (5 ECTS)

Dansk/matematik/engelsk 3 (10 ECTS)

2. undervisningsfag 1 (5 ECTS)

Pædagogisk psykologi 2 (10 ECTS)

Praktik (udstrakt) (5 ECTS)

Dansk/matematik/engelsk 4 (15 ECTS)

2. undervisningsfag 2 (10 ECTS)

Praktik (udstrakt) (5 ECTS)

2. undervisningsfag 4 (10 ECTS)

3. undervisningsfag 2 (10 ECTS)

Praktik (10 ECTS)

Dansk som andetsprog (5 ECTS)

2. undervisningsfag 4 (10 ECTS)

3. undervisningsfag 2 (10 ECTS)

Livsoplysning 2 (10 ECTS)

3. undervisningsfag 3 (10 ECTS)

Pædagogik og almen didaktik 3 (10 ECTS)

Livsoplysning 3 (5 ECTS)

Praktik (10 ECTS)

 

3. undervisningsfag 4 (ECTS 10)

Pædagogik og almen didaktik 4 (5 ECTS)

Valgfag (5ECTS)

Professionsbachelor (10 ECTS)

Uddannelsesformer

Vidste du, at der er mere end én måde at læse til lærer?

På UCL kan du vælge den version af læreruddannelsen, der passer til din hverdag og dit tempo.

Du kan tage uddannelsen ét fag af gangen eller vælge at læse uddannelsen online eller i kombination med en stilling på en skole.

På den netbaserede læreruddannelse kan du tage det meste af din uddannelse online.

 

Lærer - netbaseret

Uddan dig til lærer på kortere tid end normalt, hvis du har en anden videregående uddannelse.

Meritlæreruddannelsen tager typisk 2-3 år, hvis du studerer på fuld tid.

 

Meritlærer

Med traineelæreruddannelsen får du et fast job på en skole i de 4 år, du uddanner dig til lærer.

 

Lærer - trainee

Enkeltfag er for dig, der vil supplere din læreruddannelse med et nyt fag, eller for dig uden en læreruddannelse, som gerne vil undervise.

 

Lærer - enkeltfag

Thomas skaber stærke fællesskaber via musikken

Som 5-årig fik Thomas Ohlsen sin første guitar. Nu er han musiklærer og dyrker stadig sin passion for musikken i sin fritid flere timer om dagen.

Læs interviewet

Studiested og studieliv

UCL Niels Bohrs Allé
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Fra sansesal til røntgenrum

UCL Niels Bohrs Allé har en lang række faciliteter tilknyttet uddannelserne. Der er DidakTech lab med 3D-printere, 3D-skannere, robotter, droner og VirtualReality-udstyr, der er CT- og MR-scannere.

Her finder du også sengestuer og simulationsrum, bevægelsesrum og sanserum, storkøkkener og udekøkkener, shelters og bålsteder.

Vild med bold

UCL FC er UCL's helt eget fodboldhold for både mænd og kvinder.

Det er en social og hyggelig klub, som primært er tiltænkt studerende på UCL, men der er plads til alle, også selvom man ikke er fra UCL, og ikke har de store fodboldevner.

UCL FC handler om at være fysisk aktiv i sjove og kreative rammer, og om at mødes på kryds og tværs af studier og årgange.

Der er altid plads til nye spillere.

Slip kreativiteten løs med musik

Hvert år samles en flok studerende fra UCL på Niels Bohr Allé og skriver, instruerer og opfører et musikalsk teaterstykke. Teatergruppen er en selvstændig forening, der selv står for alle aspekter af forestillingen, fra scenografi til musikken. Studerende fra alle UCL campusser er velkomne, uanset erfaring. For selvom forestillingens indhold og udtryk er i centrum, handler teatergruppen lige så meget om sammenhold imellem de studerende.

Grotten

Fredagsbaren på Niels Bohrs Allé hedder Grotten. Men hvis du tror, at det betyder en mørk og dunkel kælder, så tager du fejl.

Listigt placeret under rampen til hovedindgangen ligger lokalerne lyst og venligt med store glaspartier. Her er en summen af liv, når de studerende slår sig løs om fredagen. Det er også her, man kan finde Fastelavnsbar, Disneyquiz, beerpong turneringer og meget andet. Som en ekstra bonus kan man bruge de store lokaler til studiearbejde i løbet af ugen.

UCL Stationsvej
Stationsvej 4
7300 Jelling

Rigt foreningsliv

På pædagoguddannelsen i Jelling finder du mange fællesskaber bestående af studerende og undervisere fra både lærer- og pædagoguddannelsen. Disse fællesskaber kalder vi slæng. Vær med til at dyrke haven og lave bål i haveslænget. Spil badminton eller gå til fitness i idrætsslænget. Syng i kor i musikslænget.

Underhuset

I Jelling har du mulighed for at kigge forbi den hyggelige fredagsbar, Underhuset. I Underhuset er alle velkomne, lige meget om du er pædagog- eller lærerstuderende. Underhuset drives af frivillige studerende, der arrangerer studiefester, fastelavn og andre sociale aktiviteter for de studerende i Jelling.

Adgangskrav og ansøgning

Kvote 1 skal du søge, hvis du har mindst 7,0 i gennemsnit på din gymnasiale eksamen.

Kvote 2 skal du søge, hvis dit gennemsnit er under 7,0. Du vil blive inviteret til en optagelsessamtale, hvor du selv skal booke en tid.

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Vær opmærksom på fagkravene til de ønskede undervisningsfag, inden du søger om optagelse.

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 skal du minimum have 7,0 i gennemsnit. Du optages alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:

STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF

Der er ingen specifikke adgangskrav

Har du en gymnasial eksamen, behøver du kun at uploade dit eksamensbevis ved din ansøgning.

Kvote 1 - generel information

Du skal søge i kvote 2, hvis du har en gymnasial eksamen med et gennemsnit under 7,0.

Gymnasialuddannelse:

STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Der er ingen specifikke adgangskrav

Har du en gymnasial eksamen, behøver du kun at uploade dit eksamensbevis ved din ansøgning.

Hvis du søger i kvote 2, bliver du inviteret til en optagelsessamtale.

Tid og sted

Optagelsessamtalerne foregår enten på campus på Niels Bohrs Allé i Odense eller på campus i Jelling.

Samtalerne finder sted i uge 15-24 i hovedoptaget og 31-39 for ledige pladser til sommer.

Booking af samtale

Du modtager en mail med invitation og link til booking af tid til optagelsessamtale.

Samtalens forløb

Samtalen vil tage udgangspunkt i en case hvor til der er refleksionsspørgsmål tilknyttet.

Det forventes at du skal være klar 15. minutter inden den bookede samtale.

Selve samtalen

Du vil blive vurderet på 6 domæner under samtalen på baggrund af casen:

 • Motivation
 • Samarbejdsevne og personlig integritet
 • Etisk formåen
 • Faglig tekstlæsning og teksthåndtering
 • Kognitiv formåen
 • Kommunikationsevne. 

 

Mere om optagelsessamtalen

Har du ikke en gymnasial eksamen, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Du skal være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere, at du opfylder adgangskravet til minimum 3 undervisningsfag - hvoraf du skal have bestået ét af følgende indgangsfag til Læreruddannelsen:

Odense: Dansk A, Matematik B eller Engelsk B

Jelling: Dansk A eller Matematik B

Kravet til undervisningsfag er HF-fag på A-og/B-niveau eller dokumentation på kompetencer der kan sidestilles med kravet.

Individuel kompetencevurdering

Adgangskrav til undervisningsfagene

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag på læreruddannelsen. 

Se specifikke krav til undervisningsfag på retsinformation.dk

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A, B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Sådan søger du ind

Du søger ind via optagelse.dk. Her finder du også vejledning.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli og kan følge din ansøgning undervejs på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

Bilag til ansøgning

Studiestart

Hver studiestart og uddannelse har sit eget KOT-nr., som du skal bruge i din ansøgning.

Odense
September 46080
Februar 46081

Jelling
September 46120

Netbaseret Jelling
September 46122

Trainee Fredericia
September 46088

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Tirsdag, torsdag og fredag: 10.00-12.00

Skriv til os

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Optagelse og vejledning

SU og studievejledning

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Hjælp og vejledning under dit studie.

Studievejledningen

Specialpædagogisk støtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

FAQ

Hvor meget får en lærer i løn?