Lærer - enkeltfag

Åben uddannelse

Enkeltfag er for dig, der vil supplere din læreruddannelse med et nyt fag, eller for dig uden en læreruddannelse, som gerne vil undervise.

Udbyg din læreruddannelse, eller byg videre på anden baggrund

Enkeltfagsstudiet henvender sig både til uddannede lærere og andre, som gerne vil have undervisningskompetence i et bestemt fag.

Målgrupper for enkeltfag

Er du allerede uddannet lærer er enkeltfagsstudiet et tilbud til dig, som vil efteruddanne dig. Fx fordi du har behov for at supplere din nuværende uddannelse med et nyt undervisningsfag, eller fordi du ønsker at blive opkvalificeret.

Enkeltfagsstudiet henvender sig også til dig, der ikke har gennemført en læreruddannelse. Det kan fx være, fordi du har behov for undervisningskompetence i et bestemt fag for at kunne undervise på højskole, aftenskole, teknisk skole eller lignende.

Du kan følge et eller flere fag

Som enkeltfagsstuderende læser du sammen med studerende på den ordinære læreruddannelse og meritlæreruddannelsen.

Du kan vælge at følge et eller flere fag.

Du skal være opmærksom på, at du ikke bliver folkeskolelærer ved at læse et enkelt fag. For at opnå generel undervisningskompetence skal du have en hel læreruddannelse eller meritlæreruddannelse.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling, når du er studerende på enkeltfagsstudiet.

Fag

Antal semestre

ECTS

Deltager-betaling for alle semestre

Undervisningsfag: Dansk, matematik og engelsk (engelsk sommeroptag)

4

50

29.500 kr.

Undervisningsfag: Øvrige

4

35

20.650 kr.

Enkeltfagsstudiet giver ikke ret til SU

Enkeltfag udbydes efter Loven om Åben Uddannelse.

Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

UCL’s læreruddannelse udbyder 19 undervisningsfag på enkeltfagsstudiet. Derudover udbyder UCL ogsåundervisning i grundfaglighedsfagene Pædagogik, Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik, Livsoplysning: Kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet samt Dansk som andetsprog

Læreruddannelsen hos UCL udbyder alle folkeskolens undervisningsfag, undtagen fransk.

Derudover udbyder UCL’s læreruddannelse undervisning i grundfagligheden.

Studiestart afhænger af, hvilket fag du vælger. Hvis du ønsker at læse dansk, matematik eller engelsk (engelsk kun sommeroptag) starter fagene i september. Hvis du ønsker at læse et af de øvrige undervisningsfag, starter de op i august. 

Undervisningsfag og ECTS-point

Dansk, matematik og engelsk udgør hver 50 ECTS-point. De øvrige undervisningsfag udgør hver 35 ECTS-point. Bemærk at engelsk og matematik (1.-6. klasse) ligeledes kan læses som 35 ECTS-fag.

Vær opmærksom på, at ikke alle fag udbydes i Odense og Jelling hvert studieår. 

Vi har også mulighed for at hjælpe dig, så du kan følge et fag på et andet udbudssted, hvis faget ikke udbydes i Odense eller Jelling.

Nogle fag udbydes også netbaseret.

Oversigt over, hvor og hvornår fag og moduler udbydes her.

Læs mere om fagene ved at klikke herunder.

Billedkunst

Biologi

Dansk (1.-6. klassetrin)

Dansk (4.-10. klasse)

Dansk som andetsprog

Engelsk (1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin)

Fysik/kemi

Geografi

Historie

Håndværk og design

Idræt (1.-6. eller 4.-10. klasse)

Kristendomskundskab/religion

Madkundskab

Matematik (1.-6. klassetrin)

Matematik (4.-10. klassetrin)

Musik

Natur/teknologi

Samfundsfag

Specialpædagogik

Tysk

Læreruddannelsen giver også mulighed for, at du kan tage flere fag som netbaserede enkeltfag.

Netbaserede fag som enkeltfag

Som studerende på læreruddannelsens enkeltfag har du mulighed for at tage følgende undervisningsfag som netbaseret uddannelse.

 • Dansk (4.-10. klassetrin) med start i efteråret. Undervisningen strækker sig over fire sammenhængende semestre.
 • Matematik med start i efteråret. Undervisningen strækker sig over fire sammenhængende semestre.

Hvert forårssemester udbydes et sprogfag (engelsk) og et kulturfag (historie, samfundsfag eller kristendom). Undervisningen strækker sig for det enkelte fag over fire sammenhængende semestre.

Det er muligt at tage andre undervisningsfag. Ønsker du at følge andre fag end ovennævnte, skal du dog ikke forvente at kunne tage dem netbaseret. Læs mere om de enkelte fag under "Uddannelsens opbygning".

Det er også muligt at tage følgende fag netbaseret:

 • Pædagogik og almen didaktik
 • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik
 • Dansk som andetsprog
 • Livsoplysning: kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet

Kun fag der er tilslutning til oprettes.

Fleksibel studieform

Ca. 80 procent af uddannelsen er netbaseret, og ca. 20 procent af studieaktiviteterne foregår ved fysisk fremmøde på lokationer i Odense eller Vejle.

Studieformen er til dig, som har brug for stor frihed og fleksibilitet til at studere, når og hvor det passer dig.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer af dig, at du har:

 • Høj grad af selvstændighed
 • Selvdisciplin til at strukturere din hverdag ift studie-, arbejds- og privatliv
 • Kan indgå i en uddannelse, der foregår i en vekslen mellem studieaktiviteter på nettet og studiestedet
 • Lyst til at ville indgå i forpligtende læringsmiljøer og studiegrupper med andre net-studerende.

Du forventes også at være aktivt deltagende i både netbaserede studieaktiviteter og på de tilrettelagte seminarer.

Gode rammer for et godt studieforløb

Med den netbaserede læreruddannelse får du en uddannelse, hvor du er sikret:

 • Tilknytning til et hold
 • Læringsunderstøttende teknologier og platforme
 • Facilitering af individuelle og fælles læreprocesser
 • Klart og fast strukturerede semestre, så du kan planlægge og strukturere dit studie- og privatliv
 • Tilknytning til aftagere (offentlige/private) og inddragelse af egen praksis.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Den netbaserede læreruddannelse inkluderer:

 • Seminar ved semesterstart (fredag kl. 15-21 og lørdag kl. 9-16)
 • Seminarer, som placeres hhv. torsdage kl. 15-21 og lørdage kl. 9-15. Seminarerne afholdes enten i Odense eller Vejle. Det tilstræbes, at der ikke placeres to seminarer i samme uge.
 • Ugentlig (digital) synkron/asynkron facilitering/faglig sparring
 • Øvrig studieaktivitet er selvstudium og gruppearbejde (fysisk og digitalt).
 • Datoer vedr. det enkelte semester formidles ved semesterstart – herunder også oplysninger om i hvilke uger der er prøver.

Invitationer til ekstraordinære aktiviteter knyttet til den ordinære læreruddannelse (fx gæsteforelæsning, studiebesøg mm) kommunikeres i god tid.

It-kompetencer

Det er ikke et krav, at du har særlige it-kompetencer for at blive optaget på den netbaserede uddannelse. Men du skal være indstillet på og have lyst til at arbejde med digitale medier og undervisningsrelateret software.

Hvis de netstuderende ønsker det, kan de tage undervisningsfag på den ordinære læreruddannelse.

Vær opmærksom på, at kun fag der er tilslutning til oprettes.

Økonomi

Der er deltagerbetaling, når du læser enkeltfag på læreruddannelsen.

Kontakt uddannelsen

Hvis du har brug for at vide mere om netbaserede enkeltfag, er du velkommen til at kontakte:

Maja Damkier
Studievejleder, Læreruddannelsen på Fyn
studievejledning-laerer-fyn@ucl.dk, 51 26 70 58

Langt de fleste læreruddannede begynder med et lærerjob i folkeskolen, på fri- og efterskoler eller på privatskoler, men karrieremulighederne er mange.

Hvor får lærere job?

Som lærer kan du både komme til at arbejde med små og store børn, unge og voksne.

Ca. 2/3 af de færdiguddannede lærere arbejder i folkeskolen.

De fleste af de øvrige lærere arbejder også med undervisning.

De arbejder hovedsageligt på friskoler, private skoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner.

 

Hvad laver lærere på folkeskoler, friskoler og privatskoler?

Folkeskoler, friskoler og privatskoler dækker alt fra den lille byskole til storbyskolen med mere end 1000 elever.

Alsidigheden i jobbet er stor. Du arbejder både med børn med særlige evner og børn med særlige behov.

Din primære opgave bliver at undervise. Du kan undervise i flere forskellige fag og på forskellige klassetrin. Du har derfor i høj grad mulighed for at forene din interesse for undervisning med faglige interesser.

Lærerjobbet i folkeskolen og på fri- og privatskoler handler dog også om andet end at undervise.

Det handler også om social omsorg og om at være med til at danne de næste generationer. Og så bliver du også udfordret på din evne til at skabe resultater med andre mennesker.

Samarbejdet med forældre og kolleger spænder bredt. Fra skole/hjem-samtaler og ekskursioner til lærermøder og samarbejde i lærerteams på tværs af faginteresser.

 

Hvad laver lærere på efter-, erhvervs- og højskoler?

Efterskoler er for 14-18-årige elever, der går i 8.-10. klasse. Eleverne bor på skolen, og dermed flyder undervisning og fritid mere sammen, end tilfældet er i folkeskolen og på fri- og privatskoler. Det giver dig andre udfordringer som lærer, og samtidig også unikke muligheder for at komme tættere på dine elever.

Erhvervsskoler er for unge, der er i gang med en faglig uddannelse til f.eks. tømrer, frisør eller elektriker. Her kan du undervise i fx dansk, matematik eller engelsk.

På højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner kan du både undervise unge og ældre.

Andre jobmuligheder inden for skoleverdenen

Inden for skoleverdenen kan du vælge at specialisere dig. Du kan både vælge at gå ledervejen eller i en pædagogfaglig retning. Lærere arbejder fx også som:

 • Skoleleder.
 • Vejleder for kolleger.
 • Skolebibliotekar.
 • SSP-medarbejder.
 • It-vejleder.
 • Læsevejleder.
 • Pædagogisk konsulent ved det kommunale skolevæsen.
 • Lærer i udlandet.

 

Videreuddannelse

Læreruddannelsen åbner for mange efter- og videreuddannelsesmuligheder. Den giver adgang til at tage diplomuddannelser og masteruddannelser på danske og udenlandske universiteter - fx:

 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Vejledning og supervision.
 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Ungdomspædagogik.
 • AKT-uddannelse.
 • Læsevejlederuddannelse.
 • Master i Ledelse.
 • Master i Drama- og Teaterpædagogik.
 • Master i Fitness og Træning.
 • Master i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse.

(Indsæt følgende faktaboks, som kan placeres ved siden af ovenstående tekst)

Eksempler på muligheder for videreuddannelse

Læs mere om videreuddannelsesmuligheder hos UCL, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet:

 

Ansøgningsfrist

 • Ansøgningsfristen for sommerstart i september er 15. juni.
 • Ansøgningsfristen for vinterstart i januar er 1. december.

Du skal være opmærksom på, at vi ikke kan garantere, at der er plads på de fag, du måtte ønske.

Adgangskrav med adgangsgivende eksamen

Uddannelsen er åben for alle, som opfylder de adgangsbetingelser, der gælder for den samlede læreruddannelse. Det vil sige, at du skal have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)

Adgangskrav uden adgangsgivende eksamen

Du kan søge individuel kompetencevurdering, hvis du kan dokumentere kvalifikationer, som svarer til optagelseskravene. Alle ansøgninger vurderes individuelt.

Vi anbefaler, at du kontakter en af vores studievejleder, hvis du ønsker at søge ind via individuel kompetencevurdering.

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A,B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Specifikke adgangskrav for at følge undervisningsfag kan findes her.

Ansøgningsskema

Det er nemt og enkelt at søge ind via et ansøgningsskema direkte til uddannelsesstedet.

Oversigt over udbudte fag og moduler

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Læreruddannelsen på Fyn

Maja Damkier er studievejleder på Læreruddannelsen på Fyn.

Du kan også henvende dig på studievejledningLUO@ucl.dk

Maja Damkier Studievejleder

Læreruddannelsen i Jelling

Laila Flor er studievejleder på Læreruddannelsen i Jelling.

Du kan også henvende dig på studievejledningLUJ@ucl.dk

Laila Flor Studievejleder

Spørgsmål vedrørende lærer - enkeltfag?

Hvis du vil vide noget om betaling, skema eller adgang til systemer, kontakt da Maj-Britt Lau

Maj-Britt Lau Studiesekretær på læreruddannelsen

Andre kiggede også på