Multimediedesigner

Erhvervsakademiuddannelse

Ser du verden gennem digitale briller og sætter du pris på lækre brugeroplevelser og kreativt kodet digitalt design?

Skab fremtidens digitalt kodede brugeroplevelser

På uddannelsen til multimediedesigner får du mulighed for at arbejde med alle faser af den digitale designproces. Du får værktøjerne til at udvikle innovative, digitale brugeroplevelser på et højt niveau.

Undervejs på uddannelsens 4 semestre lærer du om alt fra design af brugeroplevelser (UX) og brugergrænseflader (UI) til produktion af digitalt indhold i Adobes programmer og programmering i HTML, CSS og JavaScript. Alt sammen krydret med viden om forretningsforståelse og projektledelse, der sikrer værdiskabelse og giver dig overblik i projekterne.

Fra kreativ idé til færdigt digitalt produkt

Som færdiguddannet multimediedesigner er du godt klædt på til at levere varen, når en virksomhed skal have designet en gennemtænkt digital brugeroplevelse. Uanset om produktet er en lækker hjemmeside, et digitalt interface til en skærm i et storcenter eller interaktive museumsoplevelser til en koncert.

Du formår at analysere opgaven, undersøge brugerne og skabe det rette brugervenlige design, og du kan udvikle og kode produktet.

Afprøv dine digitale evner i praksis

Som studerende på multimediedesigner arbejder du tæt sammen med rigtige virksomheder. Sammen med dine medstuderende får du rig mulighed for at afprøve dine færdigheder og teste din viden gennem praktikforløb og projektsamarbejder med nogle af landets førende museer, oplevelsescentre og virksomheder - som fx HC Andersen festival, Tidens Samling, Kongernes Jelling, Kubo Robotics, Hesehus.

Multimediedesigner var det perfekte match for Henriette

Multimediedesigneruddannelsen består af en fællesdel og en specialedel, hvor sidstnævnte ligger på 3. og 4. semester og byder på et specialiseringsforløb med valgfag, praktik og hovedopgave.

Fællesdelen består af Digitalt Indhold (30 ECTS) samt Digitale Brugergrænseflader (30 ECTS). Du vil arbejde med brugergrænsefladeudvikling, brugeroplevelse, indholdsproduktion, forretning og teknologi.

Multimediedesigneruddannelsen er et fuldtidsstudie. Du skal i gennemsnit regne med at bruge 41 timer om ugen på studiet. Der ligger typisk 4-8 lektioner om dagen i et af fagområderne, således at du har op til fem dage om ugen, hvor du skal være på studiet.

Om undervisningen

 • På 1. semester er undervisningen tilrettelagt som en blanding af individuelt arbejde, gruppeprojekter og real life-opgaver i samarbejde med virksomheder. Her opbygger du et fagligt fundament og får en grundlæggende forståelse for arbejdet med digitale brugergrænseflader og digitalt indhold.
 • På 2. semester arbejder du både individuelt og sammen med dine medstuderende i gruppeprojekter, hvor I løser udfordringer for en virksomhed. I projekterne implementeres den teori, du har lært og du bringer alle dine værktøjer i brug.
 • På 3. semester kan du vælge at specialisere dig inden for content produktion eller user interfaces (UI).
 • 4. semester tilbringer du i et praktikforløb, hvor du får mulighed for at prøve, hvordan det er at være en del af en fysisk virksomhed. Herefter afslutter du uddannelsen og skriver din hovedopgave, som kan være i samarbejde med din praktikvirksomhed.

Som studerende på multimediedesigner kan du se frem til en afvekslende hverdag med masser af projektorienteret undervisning. Her får du mulighed for at udlede din passion for foto, video, design og programmering og at arbejde både selvstændigt og i grupper sammen med dine medstuderende.

På multimediedesigneruddannelsen taler vi ikke om lektier – du læser for din egen og din kommende arbejdsgivers skyld. Som studerende er du selvkørende og du spiller selv en vigtig rolle i at dygtiggøre dig undervejs på studiet – bl.a. gennem litteratursøgning, praktisk arbejde, projektpræsentationer og peer-feedback. Vi ser gerne, at du er nysgerrig på nye tendenser og ny teknologi.

Som studerende vil du arbejde med tværfaglige projekter, der trækker på elementer fra forskellige fag og du vil skrive en del rapporter, hvor du skal argumenterer teoretisk for dine valg til løsning af givne problemstillinger.

Du vil løbende i din studietid få brug for adgang til en række af Adobes programmer til bl.a. redigering af billeder, video og lyd. Vi arbejder med den nyeste udgave af følgende programmer:

 • Photoshop
 • InDesign
 • After effects
 • Premiere Pro
 • XD
 • Illustrator
 • Lightroom Classic
 • Animate

Du kan købe adgang til “Adobe Creative Cloud All Apps” via Adobes hjemmeside.

Krav til computer på uddannelsen finder du på Adobes webside. Det er anbefalet at vælge en computer med Adobes anbefalede specifikationer. Læs mere her.

Labs til din rådighed

På uddannelsen arbejder du med at planlægge, udvikle, designe og producere multimedieindhold til digitale platforme/teknologier. Multimediedesigner-uddannelsen råder over moderne lab-faciliteter som fx:

 • Medialab, hvor du kan arbejde med greenscreen optagelser, foto, video og audio produktion, samt AR/VR/MR og Motion capture-teknologier
 • Lydstudie, hvor du kan arbejde med audio- og musikproduktioner, eksempelvis podcasts, speak og lign.
 • Neurolab, hvor du kan brugerteste digitale og analoge brugergrænseflader og arbejde med forskellige biometriske værktøjer som fx Eyetracker og EEG
 • Fablab, hvor du kan arbejde med tryk, 3D-print og mock-ups

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse og udvide din horisont med en udlandsrejse. Du har deltage i internationale to-ugers moduler, tage 3. semester i udlandet eller tilbringe din praktik i udlandet. Du har derfor gode muligheder for at forme dit uddannelsesforløb og din faglige profil i lige præcis den retning, du ønsker.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Jobmuligheder

Eksempler på jobtitler for multimediedesignere er:

 • Frontend udvikler
 • Webdesigner
 • Mobil/app-udvikler
 • Web og new media projektleder
 • Webmaster
 • Projektkoordinator.

Du kan også blive selvstændig.

Videreuddannelse

Når du er færdig som multimediedesigner, har du mulighed for at læse følgende top up uddannelser:

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1, og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik C eller Erhvervsøkonomi C eller Virksomhedsøkonomi B.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse (kun kvote 2)
  • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
  • Digital media uddannelsen
  • Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
  • Fotograf
  • Grafisk tekniker
  • Mediegrafiker (trin 2)
  • Skiltetekniker
  • Teknisk designer

Ingen specifikke adgangskrav.

 • Adgang med andre erhvervsuddannelser.Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Erhvervsøkonomi C eller Matematik C eller Virksomhedsøkonomi B.
 • Adgang med adgangsseksamen til ingeniøruddannelserne (kun kvote 2) - Specifikke adgangskrav: Engelsk C.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Matematik C eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi C.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2

I Kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.
Ved sommeroptaget optager vi 103 studerende i Odense. Ved vinteroptaget optager vi 36 studerende. Ud af disse optager vi 50 % i Kvote 1 og 50 % i Kvote 2.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at gå ind på www.optagelse.dk

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL’s optagelsesportal den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På UCL's optagelsesportal kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På optagelsesportalen kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

UCL's optagelsesportal.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Pierre Krabbe Christiansen Studievejleder - Træffetider: mandag og tirsdag kl. 10-13 samt fredage (d. 21/2, 13/3, 3/4 og 12/6) kl. 10-13
Jannie Kruse Kivi Studieadministrativ medarbejder
Mirna Ugljen Amoaning Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 28. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelse.
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Optagelse - kontakt os

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mellem kl. 10.00-12.00.
optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:
·         Adgangskrav
·         Ansøgningsprocedure
·         Optagelse

!OBS: Optagelsesvejledningen holder lukket i uge 34.

Skriv os en mail, så vender vi tilbage hurtigst muligt i uge 35.