IT-teknolog

Erhvervsakademiuddannelse

For dig der drømmer om at arbejde med fremtidens software, elektronik og netværk samt med teknologier der gør hverdagens elektronik intelligent.

Vær med til at udvikle fremtidens teknologi

IT-teknolog uddannelsen ruster dig med værktøjer, der gør dig i stand til at arbejde med fremtidens software, elektronik og netværk.

Som IT-teknolog-studerende tilegner du dig bl.a. viden om Internet of Things (IoT) - teknologi der gør hverdagens elektronik intelligent og smart. 

Du vil lære alt om hvordan data lagres, behandles og præsenteres, ligesom du vil få indsigt i, hvordan dataen kan bruges til at styre fysiske systemer.

Undervejs i uddannelsen vil vi arbejde med disse overordnede fagområder:

 • Hardware
 • Netværk
 • Software
 • Projektstyring

De fire ovenstående fagområder vil være gennemgående for uddannelsen.

Du vil komme til at arbejde i dybden med alle områder, ligesom du vil lære vigtigheden af at holde overblik og bevare forståelsen for systemet som helhed. 

Henning og Tihamer har udviklet et simpelt system, der hjælper virksomheder med at holde styr på kunderne

Uddannelsen varer 2 år med mulighed for at fortsætte på en overbygning. Overbygningen varer 1 ½ år og gør din uddannelse til en professionsbachelor.

Det første år (de to første semestre) arbejder du tværfagligt og lærer teknologierne i hele økosystemet omkring Internet of Things. Tredje semester består af en række obligatoriske fag og et valgfag, hvor du kan tone din uddannelse. Sidste semester er afsat til praktik og eksamensprojekt.

BEMÆRK: Undervisningen foregår på dansk, men en stor del af pensum er på engelsk.

Hvordan ser en uge på studiet ud?

I hverdagen på studiet arbejder vi med både teoretisk og praktisk undervisning. Vi hopper meget mellem laboratoriet og klasselokalet og alle fag indeholder elementer af  både teori og praktisk arbejde. Så i teorifagene får du også mulighed for at få tingene i hænderne. 

Du skal være opmærksom på at studiet er et fuldtidsstudie, og der forventes en arbejdsbelastning på ca. 40 timer om ugen.

Hardware og embeddede systemer

Her arbejder du med at designe og bygge systemer, der integrerer såkaldte microcontrollere med analog/digital elektronik.

Embeddede systemer er selvstændige microcontroller-systemer, der udfører specifikke opgaver og benyttes i alt fra elektriske tandbørster og robotter til rumfart. De anvendes typisk til opsamling af data eller styring af eksterne enheder. Når et embedded system kan kommunikere via internettet bliver det til en enhed, der hører ind under Internet of Things.

Du lærer hvordan et sikkert og pålideligt system designes, og hvordan du implementerer, tester og dokumenterer undervejs.

På fagområdet vil du arbejde med alle etaperne i elektronikudvikling:

 • Koncept
 • Design, beregning og simulering
 • Printudlæg, fremstilling og test af printet (PCB) 

Der arbejdes med simuleringer og beregninger for at udvælge de rigtige komponenter, sensorer og aktuatorer til en given opgave. Samtidig får du kendskab til en række udviklingsværktøjer, der sætter dig i stand til at vælge de rigtige programmer til den enkelte opgave. 

Netværk

Her skal du arbejde med industrielle netværk og med lokalnet baseret på Ethernet.

De industrielle netværk anvendes typisk til at forbinde sensorer og elektronik som opsamler data. De industrielle netværk kan også forbindes til Internettet, og du kommer til at arbejde med, hvordan man skræddersyer den bedste løsning til hver situation.

Du vil arbejde med, hvordan internettet er bygget op. Herunder blandt andet de vigtigste protokoller og den optimale konfigurering af netværk på routere og switche.

Meget af netværksarbejdet er i dag virtuel, og du lærer derfor at anvende hypervisors til at implementere virtuelle netværk. I undervisningen bruger vi bl.a. Juniper og VMware.

Inden for netværk og Internet of Things kommer du til at arbejde med, hvordan netværksenhederne bedst sikres imod uønsket indtrængning. Du skal arbejde med hvordan hele netværk sikres, og hvordan enkelte delkomponenter hærdes imod indtrængning.

Programmering og scripting vil være et gennemgående emne på hele uddannelsen.

Software og programmering

I programmering skal du udvikle software inden for Internet of Things enheder og embeddede systemer generelt. Her vil det være programmering i sproget C. 

Du skal også arbejde med programmering i sproget Python til automation, scripting og elementer til Internet of Things-økosystemet. Her kan et eksempel være, at du automatisk vil udrulle ny konfiguration til routere og switche i et netværk eller opsætte automatisk dataprocessering i skyen. 

Projektstyring

I fagområdet Projektstyring skal du arbejde med hvordan et projekt går fra en god idé til konkrete resultater. Undervejs går vi i dybden med den løbende styring af projektet helt frem til afslutning og aflevering til kunden.

Du skal arbejde med forskellige projektstyringsværktøjer, som både kan være online og offline, og du skal kunne vælge de rette værktøjer afhængigt af et projekts størrelse og karakter.

Det vil sige, at du skal kunne arbejde med projektledelse og projektstyring samt kvalitets- og ressourcestyring i forbindelse med udviklings- og projekteringsopgaver, samt i forhold til budgetter og de risici der er i projektet.

En vigtig ting du kommer til at arbejde med i forbindelse med projektstyring er dokumentation, dvs. at skrive rapporter til forskellige formål.  Der er formkrav til det skriftlige materiale, som leveres i projektets forskellige faser. Dette er rapporter såsom Business Case, End Stage, Kravspecifikationer, Progress, Risk Management og Product Description.

Igennem hele studiet har vi stort fokus på ”soft skills”, dvs. de ikke-faglige evner, som gør en fagligt dygtig person til en nøglespiller i sit team. Vi ved, hvor vigtigt det er, at du kan præsentere din gode idé samt give chefen et godt beslutningsgrundlag.

Samtidig er det vigtigt være i løbende dialog med kunden. Dette kræver et højt fagligt niveau, og for at gøre en forskel som dimittend, må du også beherske mundtlig og skriftlig kommunikation i form af præsentationer og rapporter.

I forløbet kommer også de menneskelige egenskaber på prøve, da du vil prøve at være projektleder i et eller flere projekter, der laves i løbet af studiet.

Internet of Things (IoT)

Systemerne på uddannelsen centrerer sig om Internet Of Things (IoT). IoT er det store samtaleemne inden for digital teknologi. IoT devices forbindes til og kommunikerer via internettet. Derfor er IT Sikkerhed et af de vigtige fagområder, som du kommer til at arbejde med under uddannelsen
På IT-teknolog uddannelsen får du kompetencer inden for hele kæden af teknologier fra dataopsamling til datatransport over netværk til computere, som behandler og producerer data.

På uddannelsen vil du opleve en udvikling fra at arbejde med de fundamentale teknologier over til de mere komplekse teknologier, som du indarbejder i dine projekter.

IoT grafik.jpg

Det første år (de to første semestre) arbejder du tværfagligt og lærer teknologierne i hele økosystemet omkring Internet of Things. Tredje semester består af valgfag, hvor du kan tone din uddannelse, og sidste semester er afsat til praktik og eksamensprojekt. På IT Teknolog uddannelsen får du kompetencer inden for hele kæden af teknologier fra dataopsamling til datatransport over netværk til computere, som behandler og producerer data.

Valgfag

Undervejs på din uddannelse får du rig mulighed for at fordybe dig i de emner, som har din interesse. Det sker på tredje semester, hvor der udbydes en række valgfag.

Her kan du forme din uddannelse, så du får en profil, der passer til dine interesseområder og ønsker til fremtidige jobs.

Valgfag som udbydes kan for eksempel være:

 • Avanceret elektronik
 • Dataopsamling og databehandling
 • Komplekse embeddede systemer
 • Matematik og fysik anvendt i elektronik
 • Netværk, router og switch konfiguration

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.

På IT-teknolog kan du komme i praktik i både den private og offentlige sektor. Praktikstederne kan være bl.a. være store virksomheder som Siemens men også små og mellemstore virksomheder eller enmandsvirksomheder. 

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Jobmuligheder

Mange IT-teknologer med elektronik som interesse er ansat i virksomheder, der fremstiller, sælger eller vedligeholder konsum- og industriel elektronik, som f.eks. navigationsudstyr, robotteknologi, måleinstrumenter, strømforsyninger, elektromedicinske apparater og IT-udstyr. Andre er ansat på hospitaler i medicotekniske afdelinger eller i telefonselskaberne.

Er du IT-teknolog med speciale i netværk vil du typisk arbejde med netværksteknologi på den tekniske/teknologiske side. Det vil sige design og vedligehold af helt store og små netværk, servere, sikkerhed og databaser.

Arbejdsområdet ligger indenfor rådgivning, netværksdesign og konsulentydelser i forbindelse med planlægning, implementering og drift af moderne netværksløsninger.

Eksempler på typiske jobtitler for IT-teknologer er:

 • Systemsupporter
 • Udvikler
 • Supervisor
 • Netværkskonsulent
 • IT-medarbejder
 • IT-konsulent
 • Ingeniør/tekniker
 • Systemadministrator
 • Projektgruppeleder

Videreuddannelse

Når du er færdig som IT-teknolog, har du mulighed for at læse følgende top up uddannelser:

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Adgangskvotient via kvote 1 ved seneste optag

Adgangskvotienten i 2021 via kvote 1: 5,2

Standby-plads i 2021: Alle optaget.

En adgangskvotient er ikke og må ikke forveksles med et adgangskrav. Adgangskvotienten fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de kvote 1-ansøgere, som kom ind på en given uddannelse ved den seneste optagelse.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at Matematik C er bestået
 • Adgang med 3-årig erhvervsuddannelse
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
  • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
  • Elektriker (med specialer)
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen.

Ingen specifikke adgangskrav.

 • Adgang med andre erhvervsuddannelser. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Engelsk C og Matematik C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ingen specifikke adgangskrav.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Matematik C.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Dine begrundelser for, hvorfor du gerne vil arbejde som IT-teknolog.
 • Hvad det er ved IT-teknolog, der særligt tiltrækker dig.
 • Hvordan du forholder dig til digital dannelse.
 • At du har kompetencer, som er relevante i forbindelse med IT-teknologuddannelsen. F.eks. hvis du har arbejdet med IT-tekniske projekter hjemme, eller som del af en ungdomsuddannelse.
 • Hvordan du har søgt viden om uddannelsen.
 • Hvilke overvejelser du har gjort dig i forhold til dit arbejde med IT-teknolog efter endt uddannelse.

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger. Vær opmærksom på at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest 15. marts, kl. 12.00

Fordeling af studiepladser (kvote 1 og kvote 2)

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 33 studerende på den danske linje i Odense. Ud af disse optager vi 50 % i kvote 1 og 50 % i kvote 2.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse ved at klikke på knappen 'ansøg nu', øverst på denne side.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På Nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

Nemstudie

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Hvad laver en IT-teknolog?
IT-teknologer med elektronik som interesse arbejder typisk med fremstilling, salg eller vedligeholdelse af konsum- og industriel elektronik, eller er ansat på hospitaler i medicotekniske afdelinger eller i telefonselskaberne. IT-teknologer med netværk som interesse arbejder typisk med design og vedligeholdelse af netværk, servere, sikkerhed og databaser, og sidder blandt andet med rådgivning og konsulentydelser i forbindelse med planlægning, implementering og drift af moderne netværksløsninger.

Hvad tjener man som IT-teknolog?
Gennemsnitslønnen for en uddannet IT-teknolog afhænger af stillingen. For eksempel ligger den gennemsnitlige indtægt pr. måned for en nyuddannet privatansat IT-konsulent mellem 36.283 og 43.323 kr. (2019).

Hvor lang tid tager det at læse til IT-teknolog?
Det tager 2 år at læse til IT-teknolog.

Optagelse - kontakt

Optagelsesvejledning til videregående uddannelser

63 18 33 33 - telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet: kl. 10.00-12.00.

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.