Markedsføringsøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

Få et stærkt fundament inden for markedsføring, kommunikation og salg.

Læs til markedsføringsøkonom og bliv godt klædt på til en karriere inden for digital markedsføring, kommunikation og salg.

Markedsføringsøkonom er en solid uddannelse, der fylder din kommercielle rygsæk helt op med værktøjer inden for digital markedsføring, kommunikation, salg og økonomi. Du bliver skarp på, hvordan du sælger og markedsfører produkter og ydelser. Både på nationale og internationale markeder.

På uddannelsen til markedsføringsøkonom får du et stærkt teoretisk fundament og en god forretningsforståelse. Du lærer at markedsføre og sælge produkter til både den almindelige forbruger (B2C) og til virksomheder (B2B). Og du lærer hvilken rolle økonomi, erhvervsret samt organisatoriske og kulturelle forhold spiller. Det gør dig i stand til at analysere, planlægge og eksekvere helstøbte løsninger, der går på tværs af virksomhedens værdikæde.

Prøv teorien af i rigtige virksomheder

Som markedsføringsøkonom skal du ikke kun have styr på teorien. Du skal også kunne omsætte dine ideer til konkrete løsninger. Derfor arbejder vi tæt sammen med det lokale erhvervsliv – både store som små - om bl.a. virksomhedscases og praktikforløb. Her får du og dine medstuderende rig mulighed for at prøve jer selv og jeres ideer af og få feedback fra virksomhederne.

Arbejd med de nyeste digitale værktøjer

På uddannelsen bliver du introduceret til en bred vifte af digitale værktøjer, som virksomhederne har brug for. Vi har moderne testfaciliteter. Her arbejder vi bl.a. med at lave prototyper og digitale mock-ups, og vi tester og forbedrer hjemmesider med eye tracking og andre neuro-metoder. Vi har en af landets største greenscreens med tilhørende lyd og lyssætning. Og vi kan lave podcasts i vores professionelle lydstudie.

Bliv en del af et moderne og innovativt miljø

Uddannelsen til markedsføringsøkonom udbydes på dansk, men det er muligt at tage 3. semester på engelsk. Det giver dig mulighed for at møde udvekslingsstuderende fra hele verden og udvide dit internationale netværk samtidig med at du arbejder på dine sproglige evner.

Uddannelsen har hjemme på UCL’s campus i Seebladsgade. Det ligger tæt på banegården i hjertet af Odense. Her har du og dine medstuderende adgang til gode faciliteter og de nyeste teknologier på vores mange moderne laboratorier NeuroLab, MediaLab og FabLab. Vores undervisere står klar til at dele ud af deres erfaring fra det private erhvervsliv, forskning eller fra karrierer som selvstændige erhvervsdrivende.

Studerende giver input til markedsføringen af nye KIMS produkter

På markedsføringsøkonomuddannelsen får du på to år solid og grundlæggende viden, der gør dig i stand til at analysere, planlægge og realisere løsninger på et bredt område inden for marketing, kommunikation og salg.

Uddannelsen er struktureret i fire dele - en fællesdel, en valgdel, en specialedel og et hovedprojekt.

Undervisningen på markedsføringsøkonomuddannelsen er meget praksisrettet og foregår i høj grad som gruppeprojekter med virksomheder samt som en kombination af klasseundervisning, forelæsninger, workshops og individuel vejledning. Du er i tæt kontakt med erhvervslivet i form af projektarbejder, gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og praktikforløb.

Som markedsføringsøkonom får du en stærk international profil og har bl.a. mulighed for ophold i udlandet enten som studie- eller praktikophold.

Hvert semester tager udgangspunkt i et overordnet tema:

1. semester - forretningsforståelse, markedsforståelse og markedsanalyse
Fokus vil her være på at opbygge en grundlæggende forståelse af, hvordan man arbejder analytisk og metodisk med markeder og kunder.

2. semester - taktisk og operationel markedsføring
På dette semester arbejder vi med markedsføring og salg til den almindelige forbruger (B2C) og til virksomheden (B2B).

3. semester - internationalisering og valgfag
Der er her fokus på virksomhedens internationalisering, markedsudvælgelse baseret på makroøkonomiske analyse samt international etablering.

På 3. semester er der valgfag, hvor du har mulighed for at tone din uddannelse i den retning, du ønsker.

Du har mulighed for at tage dette semester på engelsk.

4. semester - praktikforløb og hovedopgave
I første del af 4. semester bruger du praktikken til at specialisere dig yderligere ved at gennemføre et praktikforløb i en dansk, udenlandsk eller i din egen virksomhed.

Valgfag

Dit 3. semester består af 2/3 valgfag. Her får du mulighed for at tone din uddannelse.
Valgfagene bliver løbende ændret, så der er mulighed for at fordybelse i aktuelle fag. Vi kan ikke garantere, at alle udbudte fag bliver oprettet, og nogle fag vil blive udbudt på engelsk.

Valgfagene kan f.eks. være:

 • Brand Management og Content Production
 • Driftsøkonomi og statistik
 • Bæredygtig Supply Chain
 • Creative Digital Tools og No Code
 • Grøn Innovation
 • Databaseret Kampagneplanlægning og Digital Markedsføring

Hovedopgave

I anden del af 4. semester afslutter du markedsføringsøkonomuddannelsen med en hovedopgave. I hovedopgaven skal du dokumentere dine evner til at bearbejde en kompleks problemstilling, skabe overblik, og lægge en konkret handlingsplan for et problemområde. Du kan vælge at skrive din hovedopgave for en konkret virksomhed i Danmark eller i udlandet, men du kan også vælge at skrive en teoretisk hovedopgave.

Labs til din rådighed

Markedsføringsøkonomuddannelsen råder over moderne lab-faciliteter som fx:

 • Blackbox - hvor du kan arbejde med greenscreen optagelser, foto, video og surround audio produktion, samt AR/VR/MR og Motion capture teknologier
 • Redigeringsrum - hvor du kan arbejde med at redigere og rendere AV produktioner
 • Lydstudie - hvor du kan arbejde med audio- og musikproduktion
 • Neurolab - hvor du kan brugerteste digitale og analoge brugergrænseflader med nyt udstyr.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Du kan vælge at gå i praktik i en eksisterende virksomhed eller i din egen virksomhed. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er super kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde indenfor det område, som din uddannelse sigter mod. 

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du kommer til at arbejde med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Jobmuligheder

Hvad laver en markedsføringsøkonom?

Som markedsføringsøkonom kan du blive ansat i virksomheder eller offentlige institutioner med opgaver indenfor markedsføring, salg, supply chain, og kommunikation.

Konkrete arbejdsopgaver varierer naturligvis fra stilling til stilling. Nyuddannede markedsføringsøkonomer finder f.eks. arbejde på trainee-, assistent- eller mellemlederniveau, hvor der er brug for den gode teoretiske og kommercielle ballast, de har fået fra deres studie.

Du vælger selv, hvordan du specialiserer dig indenfor markedsføring eller salg gennem dine valgfag.

Dit første job kan f.eks. være som:

 • Marketingassistent
 • Marketingkoordinator
 • Eksportassistent
 • Salgsassistent
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Social media manager
 • Area sales manager
 • Online marketing manager
 • SEO-specialist

Senere i karriereforløbet kan det være stillinger såsom:

 • Eksportchef
 • Konsulent
 • Produktchef
 • Marketingchef
 • Brand manager
 • Key account manager
 • Salgschef

Nogle uddannede markedsføringsøkonomer vælger at bruge de ting, de har lært på uddannelsen, som et godt grundlag for at starte egen virksomhed, eller de vælger at arbejde med innovation og udvikling af nye produkter og koncepter i udviklingsorienterede virksomheder.

Videreuddannelse

Når du er færdig som markedsføringsøkonom, har du mulighed for at læse følgende top up uddannelser:

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med gymnasiale uddannelser  (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B er bestået
 • Adgang med erhvervsuddannelse. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi B.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Relevant erhvervserfaring på min. 3 mdr. af min. 20 timer pr. uge f. eks. Butikmedhjælper, kontorassistent mv.
 • Andet erhvervserfaring på min. 2-3 måneder af min. 20 timer pr. uge.
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.
 • Frivilligt arbejde

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Din begrundelse for, hvorfor du gerne vil arbejde som markedsføring.
 • Hvad det er ved uddannelsen, som særligt tiltrækker dig.
 • Har du kompetencer som er relevante i forbindelse med markedsføring.
 • Hvordan du har søgt viden i forbindelse med uddannelsen.
 • Hvilke overvejelser du har gjort dig, ift. dit arbejde med markedsføring, efter endt uddannelse.

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger. Vær opmærksom på at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest 15. marts, kl. 12.00

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 130 studerende på den danske linje i Odense. Ud af disse optager vi 65% i kvote 1 og 35% i kvote 2.

Minimums dimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse ved at klikke på knappen 'ansøg nu', øverst på denne side.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

Det er altså på nemStudie, vi sender dig information, helt indtil du starter som studerende. Her vil du kunne finde information om, hvordan du efter din optagelse logger ind hos UCL og finder relevant information om studiestart og dit kommende studie.

nemStudie

FAQ om optagelse

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Hvad laver en markedsføringsøkonom?
En markedsføringsøkonom sidder med opgaver inden for markedsføring, salg, supply chain og kommunikation. Som nyuddannet markedsføringsøkonom kan du blive ansat som blandt andet marketingsassistent, marketingskoordinator, eksportassistent, salgsassistent, SEO-specialist og SoMe-manager.

Hvor arbejder en markedsføringsøkonom?
Som uddannet markedsføringsøkonom kan du arbejde i både danske og internationale virksomheder.

Hvad kræver det at læse til markedsføringsøkonom?
Du kan søge ind på markedsføringsøkonomuddannelsen, hvis du har enten en gymnasial eksamen eller et særligt HF-forløb, en tilsvarende eller international eksamen, eller en erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed. Derudover skal du have bestået engelsk C samt matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Hvad tjener en nyuddannet markedsføringsøkonom?
Lønnen som markedsføringsassistent afhænger af stillingen. For eksempel lå en nyuddannet marketingsassistents gennemsnitlige løn pr. måned på 27.518 kr. i 2019.

Hvor lang tid tager det at læse til markedsføringsøkonom?
Det tager 2 år at læse til markedsføringsøkonom.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.