Financial controller

Erhvervsakademiuddannelse

Som financial controller får du værktøjer, der forbereder dig på job i økonomiafdelinger og revisionsvirksomheder - i det private og det offentlige.  

 • Økonomistyring
 • Regnskab
 • Revision
Varighed 2 år (3 mdr. praktik)
Sted Odense
Odense
Studiestart September
Kontakt os Kontakt os

Det er ikke muligt at søge lige nu – hold øje med ledige pladser pr. 26/7.

Uddannelsen på 3 minutter

Hør hvorfor Anne Sofie og Stefan valgte uddannelsen til financial controller 2:43

Arbejdsliv og karriereveje

Uddannelsen sigter mod jobfunktioner, hvor du kommer til at arbejde med at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for økonomistyring, controlling og revision. 

Når du er færdiguddannet, kan du arbejde i både nationale og internationale virksomheder. 

Med et job som financial controller kommer du bl.a. til at:

 • arbejde med månedsrapportering. 
 • stå for opfølgningen på performance. 
 • fungere som finansiel sparringspartner. 
 • analysere regnskaber og nøgletal. 
 • styre, kontrollere og optimere lagersituationen og indkøbsbudgetter. 
 • formidle resultater og sikre forståelse i organisationen.

Som regnskabsøkonom kommer du til at: 

 • arbejde med finansbogholderi. 
 • håndtere bilag og momsafregning. 
 • kontakte kunder og leverandører. 
 • fakturere. 
 • stå for debitor- og kreditorbogholderi. 
 • afstemme likvide beholdninger. 
 • arbejde med resultat-, likviditets- og balancebudgettering. 
 • udarbejde regnskaber og skatteopgørelser. 
 • arbejde med Cash Management. 
 • hjælpe med administrative opgaver.

Som revisormedhjælper kommer du til at: 

 • revidere årsregnskabet og afgive revisionspåtegning. 
 • foretage økonomisk rådgivning. 
 • rådgive om virksomhedsform og skatteforhold. 
 • rådgive om fx bogføring, budgetter, beregninger, interne forretningsgange og om, hvordan man opstiller regnskaber. 
 • udføre bogførings- og regnskabsarbejde for kunder.

Som business controller kommer du til at: 

 • udarbejde budgetter og forecasts. 
 • udarbejde investeringsbudget, herunder business cases. 
 • administrere investeringer og bevillinger. 
 • agere som business partner for afdelings- og funktionsledere 
 • udarbejde ledelsesrapport. 
 • vedligeholde og rapportere KPI'er. 
 • deltage i regnskabsaflæggelsen.  

Når du er uddannet financial controller har du mulighed for at læse videre på følgende professionsbacheloruddannelser og overbygninger på UCL:

Finans 

Innovation og Entrepreneurship

International handel og markedsføring

International Hospitality Management

Sport Management

Du kan også læse videre på universitetet.

 • Bachelor i erhvervsøkonomi på Syddansk Universitet (meritaftale) 
 • HD 2. del. 

Du kan læse mere om uddannelserne på universiteternes hjemmeside. 

Uddannelsesforløb og praktik

Med uddannelsen til financial controller får du viden inden for bl.a. regnskab, budget, investering og finansiering i virksomheder.  

Du lærer også at udarbejde drifts- og skatteregnskaber, bruge økonomiske styringsredskaber og at planlægge og gennemføre revision og controlling.

Derudover får du indblik i samspillet mellem strategisk styring og traditionel økonomistyring.

Financial controller er delt op i fire semestre. De tre første semestre består af en obligatorisk del, og det fjerde semester består af en valgdel.

Igennem dine valgfag kan du selv forme uddannelsen i den retning, der passer til dine interesser og fremtidige karriereønsker. 

Valgfagene på uddannelsen kan f.eks. være:  

 • Ejendomsinvestering 
 • Compliance og Anti Money Laundering 
 • Organisation og ledelse 
 • Økonomistyring i den offentlige sektor. 

Undervisningen er varieret med en blanding af holdundervisning, projektarbejde, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg. Der inddrages problemstillinger fra forskellige typer af virksomheder inden for den finansielle sektor, så teori og praksis kombineres. 

Uddannelsen styrker din personlige gennemslagskraft og evnen til samarbejde på tværs af uddannelsesmæssige, kulturelle og sproglige baggrunde. Du får styrket evnen til at vurdere og analysere økonomiske problemstillinger. 

Krav til dig 

Financial controller er en fuldtidsuddannelse. 
 
Det betyder, at du skal regne med at bruge en betydelig del af din studietid uden for undervisningslokalet i studiegrupper, selvstudier, projektarbejde og samarbejde med andre studerende og eksterne virksomheder for at dygtiggøre dig.  

Du skal selv kunne tilegne dig viden og har hermed et stort ansvar for din egen læring. 

På den måde giver du dig selv de bedst mulige chancer for at realisere dine drømme og ambitioner. Kravene fra sektoren er høje og varierer naturligvis alt efter hvilket job, du går efter. 

Praktisk information 

 • Praktikken finder sted på 4. semester og har en varighed af 3 måneder. 
 • Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads. 
 • Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget. 

Om praktikken 

Praktikperioden på uddannelsen til financial controller er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af i den virkelige verden, hvor du får mulighed for at varetage samme opgaver som færdiguddannet financial controller. 

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden og får et godt billede af, hvad du vil med din uddannelse, når du er færdig.  

Teori og praktik går hånd i hånd

Dine erfaringer fra praksis er meget værdifulde, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.   

En praktikplads er desuden en enestående chance for at udvide dit netværk i erhvervslivet og er ofte en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet.  

Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Se studiedokumenter

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

Erhvervsjura - 5 ECTS 

Erhvervsøkonomi - 5 ECTS 

Mikroøkonomi - 5 ECTS 

Data og metode - 5 ECTS 

Kommunikation, rådgivning og salg - 5 ECTS 

Økonomistyringssystemer og processer - 5 ECTS. 

Erhvervsjura - 5 ECTS 

Erhvervsøkonomi - 10 ECTS 

Eksternt regnskab - 5 ECTS 

Makroøkonomi - 5 ECTS 

Skatte- og momsret - 5 ECTS. 

Controlling og revision - 10 ECTS 

Udvidet eksternt regnskab - 5 ECTS 

Udvidet økonomistyring - 5 ECTS 

Virksomhedens strategiske styring - 5 ECTS 

Valgfag - 5 ECTS. 

Praktik 15 - ECTS 

Afsluttende eksamensprojekt - 15 ECTS.  

Byg ovenpå uddannelsen og bliv bachelor

Når du er færdig som financial controller, kan du læse videre på en overbygning og blive professionsbachelor på kun 1½ år. Se dine muligheder i kassen til højre.

Top up uddannelser (1,5 år)

Studiested og studieliv

Campus ligger tæt på både centrum og havneområdet og lige ved banegården og Storms Pakhus.

 

UCL Seebladsgade
Seebladsgade 1
5000 Odense C

Oplev campus på 1 minut

Som studerende på UCL's campus i Seebladsgade bliver du en del af et aktivt studiemiljø med 3500 studerende og mere end 35 uddannelser. 

Campus ligger i centrum af Odense tæt på banegården, omgivet af byliv, foreningsliv og kultur. Du får adgang til gode studiefaciliteter, og der er rig mulighed for at deltage i fede events og aktiviteter - både på campus og i byen.

3.500 Studerende
35 Uddannelser

Iværksætterdrømme?

Boxen er UCL’s kreative iværksættermiljø på Seebladsgade. Drømmer du om at blive iværksætter eller udvikle på en idé, har du her mulighed for prøve koncepter af og realisere dine drømme. Boxen er et åbent kontorfællesskab, hvor du kan gøre brug af de gode rammer og ikke mindst sparring fra dine medstuderende og fagfolk. Der er rig mulighed for netværk og adgang til en masse nyttig viden.

BeerBox

BeerBox er fredagsbaren på UCL Seebladsgade. Baren er drevet af frivillige studerende fra campus. Du finder BeerBox i nabobygningen mellem campus og Storms Pakhus, og den er åben hvert semester om fredagen. 

Der arrangeres løbende events i forbindelse med fx studiestart, Halloween og jul. BeerBox er et hyggeligt sted, hvor du kan møde andre studerende og nyde en øl i selskab med vennerne.

Labs på campus

På vores campus på Seebladsgade finder du et stort udvalg af laboratoriemuligheder, hvor du kan få hands-on erfaring med den praktiske del af din uddannelse. I FabLab kan du udvikle prototyper med bl.a. laser cuttere og 3d-printere. Afhængig af din uddannelse har du også adgang til labs som MediaLab med fotoudstyr og greenscreen eller NeuroLab, hvor du kan arbejde med eye-tracking. 

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 65 % i kvote 1 og 35 % i kvote 2. 

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2. 

Adgangskvotient ved seneste optag

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:  
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.
 
Specifikke adgangskrav: Bestået Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Kvote 1 - generel information

I kvote 2 bliver du optaget på en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

Gymnasial eksamen 
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.  
Specifikke adgangskrav: Bestået Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Erhvervsuddannelse 
Alle fuldførte erhvervsuddannelser på 3 år eller mere. 
Specifikke adgangskrav: Bestået Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Karaktergennemsnit adgangsgivende eksamen.
 • Karakterniveau specifikke adgangskrav.
 • Motiveret ansøgning.
 • Barselsorlov, min. 6 mdr. sammenlagt.
 • Beståede eksamener på andre uddannelser, min. 30 ECTS.
 • Relevant erhvervserfaring, fx kunde- og salgsarbejde eller økonomi-, budget- og regnskabsarbejde. Min. 3 mdr. 20 t/u.
 • Anden erhvervserfaring, min. 3 mdr. 20 t/u. 
 • Højskoleophold, min. 6 mdr. i sammenhæng.
 • Udlandsophold, min. 6 mdr. i sammenhæng.
 • Militærophold, min. 6 mdr. sammenlagt.

Krav til dokumentation

Motiveret ansøgning
Vi anbefaler dig at lave en motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med fokus på:

 • Overvejelser i forhold til valg af studie.
 • Erfaringer, du kan bruge direkte i studiet.
 • Skriftlige kompetencer.

Kvote 2 - generel information

Sådan søger du ind

Du skal søge ind via optagelse.dk.
Her finder du også vejledning til ansøgningsskema.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli. Dog fredagen før, hvis 28. juli er en lørdag eller søndag. Følg din ansøgning på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

KOT nr. til ansøgning

Odense
september 74430

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

8. - 25. juli: lukket 26. juli: kl. 10 - 14 29. juli. - 2. august: alle hverdage kl. 10 - 14

Optagelse fra A til Z

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

Optagelse og vejledning

SU

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Specialpædagogisk støtte

Der er særlige muligheder for støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

Åbent Hus

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus

For virksomheder

Få en praktikant

Som virksomhed kan du få en studerende i praktik i din virksomhed i 3-12 måneder afhængig af uddannelsen.

Den studerende skal i praktikken indgå i den daglige drift og være med til at løse arbejdsopgaver i din virksomhed.

Fordele for virksomheden

 • Få tilført ny viden til din virksomhed
 • Prøv en potentiel kommende medarbejder af
 • Få en eksra ressource i en travl hverdag
Få en praktikant

FAQ

Hvad laver en financial controller?

Lignende uddannelser