Finans

Professionsbachelor

Som professionsbachelor i Finans bliver du klar til et job inden for finansiel rådgivning, revision, ejendomshandel/administration eller forsikring.

 • Økonomi og finansiering
 • Rådgivning og etik
 • Kultur og kommunikation
Varighed 3,5 år (5 mdr. praktik)
Sted Odense
Studiestart September
Næste ansøgningsfrist 15. marts kl. 12
Kontakt os
Ansøgning åbner 1. februar

Uddannelsen på 2½ minutter

Hør hvorfor Simon og Per valgte finansuddannelsen 2:31

Arbejdsliv og karriereveje

Som professionsbachelor i finans bliver du klædt på til at arbejde med  komplekse rådgivningsopgaver samt salgs- og konsulentopgaver inden for fx:

 • bank
 • realkredit
 • forsikring
 • ejendomshandel
 • ejendomsadministration
 • revision. 

 • Privatkunderådgiver 
 • Erhvervskunderådgiver 
 • Ejendomsadministrator 
 • Ejendomsmægler 
 • Revisor 
 • Revisorassistent 
 • Forsikringsmægler 
 • Assurandør 
 • Forsikringsassistent 
 • Økonomimedarbejder.  

Med en professionsbachelor i finans kan du bl.a. læse videre på Cand.soc.jur på Københavns Universitet og Cand.merc.aud på Syddansk Universitet (kræver valg af særlig studieretning og valgfag inden for økonomi, revision og statistik).   

Læs mere på universiteternes hjemmesider.  

Uddannelsesforløb og praktik

Som finansbachelor får du solid økonomisk viden gennem fag som f.eks. privatøkonomi, erhvervsjura, kommunikation, projektledelse og statistik. 

I grundforløbet har du en række fag, der er vigtige for alle, som arbejder med komplekse rådgivningsopgaver i den finansielle sektor.  

Det drejer sig om fag som samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi, markedsføring, rådgivning og etik samt ejendomsfinansiering.

I sammensætningen af fagene er der lagt vægt på både din personlige og faglige udvikling samt kendskab til metode.  

Grundforløbet varer de første tre semestre og er fælles for alle studerende på professionsbachelor i finans. 

Specialiseringsdelen består af to studieretningsperioder, hvor du specialiserer dig inden for den del af branchen, hvor du ønsker at arbejde.

Her kan du vælge følgende retninger: 

 • Finansielle forretninger og rådgivning 
 • Ejendomshandel 
 • Ejendomsadministration 
 • Økonomistyring og revision 
 • Forsikring og pension. 

Ønsker du f.eks. at arbejde i en bank, vælger du specialet 'finansielle forretninger og rådgivning'. 

På uddannelsen skal du have valgfag på 6. og 7. semester.

Her kan valgfag f.eks. være: 

 • Ejendomsinvestering 
 • Compliance og Anti Money Laundering 
 • Organisation og ledelse 
 • Økonomistyring i den offentlige sektor. 

Undervisningen kobler praksis og teori og foregår som forelæsninger, holdundervisning, præsentationer, cases og projekter samt praktikophold.

Fokus på mennesket bag tallene

Udover et behov for et solidt fagligt overblik har du, som rådgiver i den finansielle sektor, også brug for empati og menneskelig forståelse.

Uddannelsens mål er derfor at ruste dig både fagligt og menneskeligt med viden og værktøjer til din karriere.

Krav til dig 

Professionsbachelor i finans er en fuldtidsuddannelse. 

Det betyder, at du også skal regne med at bruge en betydelig del af din studietid uden for undervisningslokalet i studiegrupper, selvstudier, projektarbejde og i samarbejde med andre studerende og eksterne virksomheder. Alt sammen med det formål at dygtiggøre dig.  

Du skal selv kunne tilegne dig viden og har hermed et stort ansvar for din egen læring. 

Praktisk information 

 • Praktikken finder sted på 5. semester og har en varighed af 5 måneder. 
 • Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads. 
 • Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget. 

Om praktikken 

Praktikperioden på finansuddannelsen er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af i den virkelige verden, hvor du får mulighed for at varetage samme opgaver som en færdiguddannet. 

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden og får et godt billede af, hvad du vil med din uddannelse, når du er færdig.  

Dine erfaringer fra praksis er meget værdifulde, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.   

En praktikplads er desuden en enestående chance for at udvide dit netværk i erhvervslivet og er ofte en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet.  

Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Se studiedokumenter

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

Forretningsforståelse – 5 ECTS 

Metode og videnskabsteori – 5 ECTS 

Kommunikation og præsentationsteknik – 5 ECTS 

Erhvervsøkonomi – 5 ECTS 

Erhvervs- og finansjura – 10 ECTS. 

Erhvervsøkonomi - 5 ECTS 

Mikroøkonomi - 5 ECTS 

Erhvervs- og finansjura – 5 ECTS 

Privatøkonomisk rådgivning og etik – 10 ECTS 

Salg til privatkunden – 5 ECTS. 

Makroøkonomi - 5 ECTS 

Statistik - 5 ECTS 

Internationale kapitalmarkeder – 5 ECTS 

Kulturforståelse - 5 ECTS 

Markedsføring - 5 ECTS 

Organisation – 5 ECTS. 

Projektledelse - 5 ECTS  

Salg til erhvervskunden - 5 ECTS 

Erhvervsskat - 5 ECTS 

Økonomistyring - 5 ECTS. 

 

Studieretning A (specialisering - 10 ECTS) 

Ejendomshandel  

Ejendomsadministration  

Finansielle forretninger og rådgivning  

Økonomistyring og revision (eksternt regnskab)  

Forsikring og pension.  

Praktik – 30 ECTS. 

Forretningsudvikling og innovation – 5 ECTS 

Finansiering og finansiel risikostyring – 5 ECTS 

Valgfag 1 – 5 ECTS 
 

Studieretning B (specialisering – 15 ECTS) 

Ejendomshandel  

Ejendomsadministration  

Finansielle forretninger og rådgivning  

Økonomistyring og revision (strategisk økonomistyring)  

Forsikring og pension (skadesforsikring/liv og pension).  

Valgfag 2 – 5 ECTS 

Valgfag 3 – 5 ECTS 

Bachelorprojekt – 20 ECTS. 

Studiested og studieliv

Campus ligger tæt på både centrum og havneområdet og lige ved banegården og Storms Pakhus.

 

UCL Seebladsgade
Seebladsgade 1
5000 Odense C

Campus

Som studerende på UCL's campus i Seebladsgade bliver du en del af et aktivt studiemiljø med 3500 studerende og mere end 30 uddannelser. Campus ligger i centrum af Odense tæt på banegården, omgivet af byliv, foreningsliv og kultur. Du får adgang til gode studiefaciliteter, og der er rig mulighed for at deltage i fede events og aktiviteter - både på campus og i byen.

3.500 Studerende
30 Uddannelser

Iværksætterdrømme?

Boxen er UCL’s kreative iværksættermiljø på Seebladsgade. Drømmer du om at blive iværksætter eller udvikle på en idé, har du her mulighed for prøve koncepter af og realisere dine drømme. Boxen er et åbent kontorfællesskab, hvor du kan gøre brug af de gode rammer og ikke mindst sparring fra dine medstuderende og fagfolk. Der er rig mulighed for netværk og adgang til en masse nyttig viden.

BeerBox

BeerBox er fredagsbaren på UCL Seebladsgade. Baren er drevet af frivillige studerende fra campus. Du finder BeerBox i nabobygningen mellem campus og Storms Pakhus, og den er åben hvert semester om fredagen. Der arrangeres løbende events i forbindelse med fx studiestart, Halloween og jul. BeerBox er et hyggeligt sted, hvor du kan møde andre studerende og nyde en øl i selskab med vennerne.

Labs på campus

På vores campus på Seebladsgade finder du et stort udvalg af laboratoriemuligheder, hvor du kan få hands-on erfaring med den praktiske del af din uddannelse. I FabLab kan du udvikle prototyper med bl.a. laser cuttere og 3d-printere. Afhængig af din uddannelse har du også adgang til labs som MediaLab med fotoudstyr og greenscreen eller NeuroLab, hvor du kan arbejde med eye-tracking. 

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 65 % i kvote 1 og 35 % i kvote 2. 

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2. 

Adgangskvotient ved seneste optag

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:  
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Specifikke adgangskrav: Bestået Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Kvote 1 - generel information

I kvote 2 bliver du optaget på en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

Adgangsgivende eksamen

Gymnasial eksamen 
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.  
Specifikke adgangskrav: Bestået Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Relevant 3-årig erhvervsuddannelse

 • Finansuddannelsen (trin 2).
 • Handelsuddannelse med specialer.
 • IT-supporter.
 • Kontoruddannelse (med specialer).

Specifikke adgangskrav: Bestået Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Karaktergennemsnit af den adgangsgivende uddannelse.
 • Karakterer på specifikke adgangskrav.
 • Motiveret ansøgning
 • Barselsorlov, min. 6 mdr. sammenlagt.
 • Beståede eksamener på andre uddannelser, min. 30 ECTS.
 • Relevant erhvervserfaring, fx kunde- og salgsarbejde eller økonomi-, budget- og regnskabsarbejde. Min. 3 mdr. 20 t/u. 
 • Anden erhvervserfaring, min. 3 mdr. 20 t/u. 
 • Højskoleophold, min. 6 mdr. i sammenhæng.
 • Udlandsophold, min. 6 mdr. i sammenhæng.
 • Militærophold, min. 6 mdr. sammenlagt.

Krav til dokumentation.

Motiveret ansøgning
Vi anbefaler dig at lave en motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med fokus på:

 • Overvejelser i forhold til valg af studie. 
 • Erfaringer, som du kan bruge direkte i studiet.
 • Skriftlige kompetencer.

Kvote 2 - generel information

Sådan søger du ind

Du søger ind via optagelse.dk. Her finder du også vejledning.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli og kan følge din ansøgning undervejs på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

KOT nr. til ansøgning

Odense
september 45830

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Tirsdag, torsdag og fredag: 10.00-12.00

Skriv til os

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Optagelse og vejledning

SU og studievejledning

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Hjælp og vejledning under dit studie.

Studievejledningen

Specialpædagogisk støtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

For virksomheder

Få en praktikant

Som virksomhed kan du få en studerende i praktik i din virksomhed i 3-12 måneder afhængig af uddannelsen.

Den studerende skal i praktikken indgå i den daglige drift og være med til at løse arbejdsopgaver i din virksomhed.

Fordele for virksomheden

 • Få tilført ny viden til din virksomhed
 • Prøv en potentiel kommende medarbejder af
 • Få en eksra ressource i en travl hverdag
Få en praktikant

Lignende uddannelser

Financial controller

Finansøkonom

Professionsbachelor i Skat

Økonomi og IT