Finans

Professionsbachelor

Bliv rustet med viden og værktøjer til en karriere i den finansielle sektor, hvor menneskeforståelse er en stor del af det at kunne yde en god professionel service.

For dig der kan lide tal og mennesker

Som finansbachelor får du på det faglige plan en solid økonomisk viden, og du har fag som f.eks. samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi, erhvervsjura, markedsføring, kommunikation og præsentationsteknik, projektledelse, statistik, salg, privatøkonomi samt organisation.

Udover et solidt fagligt overblik har du, som rådgiver i den finansielle sektor, også brug for empati og menneskelig forståelse. Uddannelsens mål er derfor at ruste dig både fagligt og menneskeligt med viden og værktøjer til en karriere i den finansielle sektor. 

Uddannelsen til finansbachelor har tæt kontakt til erhvervslivet og er udviklet i samarbejde med flere organisationer og virksomheder fra finansverdenen. Det sikrer, at erhvervslivet kender til uddannelsen og ved, hvilke kompetencer professionsbacheloren har, og kan stille spændende jobs til rådighed.                                     

Professionsbachelor i Finans forbereder dig til en karriere i den finansielle sektor, hvor du får mulighed for at specialisere dig inden for bank, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration eller revision.

Undervisningen kobler praksis og teori og foregår som forelæsninger, holdundervisning, præsentationer, cases og projekter samt virksomhedsophold.

Gennem uddannelsen møder du en masse spændende fag, der giver dig mange muligheder for selv at præge din uddannelse i præcis den retning, du ønsker, og mod den del af branchen du vil gøre karriere inden for. 

Fælles grundforløb

I grundforløbet har du en række grundlæggende fag, der er vigtige for alle, som arbejder med komplekse rådgivningsopgaver i den finansielle sektor. Det drejer sig om fag samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi, markedsføring, rådgivning og etik samt ejendomsfinansiering. I sammensætningen af fagene er der lagt vægt på både din personlige og faglige udvikling samt kendskab til metode. Grundforløbet varer de første tre semestre og er fælles for alle studerende.

Specialisering

Specialiseringsdelen består af to valgfagsperioder, hvor du specialiserer dig inden for den del af branchen, hvor du ønsker at arbejde. Du kan vælge mellem valgfagspakkerne:

 • Finansielle forretninger og rådgivning
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Økonomistyring og revision
 • Forsikring og pension.

Ønsker du f.eks. at arbejde i en bank, vælger du specialet 'finansielle forretninger og rådgivning'.

Valgfag

På professionsbacheloren i Finans er der valgfag på 6. og 7. semester. Her kan valgfag f.eks. være:

 • Ejendomsinvestering
 • Compliance og Anti Money Laundering
 • Organisation og ledelse
 • Økonomistyring i den offentlige sektor.

Afsluttende projekt

Bachelorprojektet skal laves som afslutning på studiet. Projektet skal tage udgangspunkt i en virkelig forretningsmæssig problemstilling fra den branche, du specialiserer dig inden for, og projektet laves i samarbejde med en finansiel virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Gennem bachelorprojektet opnår du en række gode færdigheder og kompetencer, der også er vigtige i det videre karriereforløb. F.eks. hvordan du selvstændigt styrer et projekt og udfører kreative og velargumenterede problemløsninger, samt hvordan man videreformidler idéer, faglige data og viden til forskellige målgrupper.

Krav til dig

Professionsbacheloruddannelsen i Finans er en fuldtidsuddannelse.

Det betyder, at du skal regne med at bruge en betydelig del af din studietid uden for undervisningslokalet i studiegrupper, selvstudier, projektarbejde og samarbejde med andre studerende og eksterne virksomheder, for at dygtiggøre dig. Du skal selv kunne tilegne dig viden og har hermed et stort ansvar for din egen læring.

Det giver dig selv de bedst mulige chancer for at realisere dine drømme og ambitioner. Kravene fra sektoren er høje og varierer naturligvis alt efter hvilket job du går efter.

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Jobmuligheder

Som professionsbachelor i Finans kvalificerer du dig til at varetage komplekse rådgivnings-, salgs- og konsulentopgaver inden for bank, realkredit, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration og revision.

Eksempler på jobtitler:

 • Privatkunderådgiver
 • Erhvervskunderådgiver
 • Ejendomsadministrator
 • Ejendomsmægler
 • Revisor
 • Revisorassistent
 • Forsikringsmægler
 • Assurandør
 • Forsikringsassistent
 • Økonomimedarbejder

Videreuddannelse

Cand.soc.jur. på Københavns Universitet og Cand.merc.aud på Syddansk Universitet (kræver valg af særlig studieretning og valgfag indenfor økonomi, revision og statistik).

Adgangskrav

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?

Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Gymnasiale uddannelser (kvote 1)

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX,GIF). Det er et krav, at Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkomoni B er bestået.
 • Adgang med disse erhvervsuddannelser (kun kvote 2)
  • Finansuddannelsen (trin 2)
  • Handelsuddannelse med specialer
  • IT-supporter
  • Kontoruddannelse (med specialer)

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Om du har relevant erhvervserfaring i min. 3 mdr. af minimum 20 timer (fx kunde- og salgsarbejde eller økonomi-, budget- og regnskabsarbejde). Vi skal kunne se antal timer pr. uge og ansættelsens varighed.
 • Om du har anden erhverserfaring i min. 3 mdr. af mininum 20 timer pr. uge.
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Du giver udtryk for dine overvejelser i forhold til valg af studie
 • Du har nogle erfaringer, som du kan bruge direkte i studiet
 • Dine skriftlige kompetencer

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger. Vær opmærksom på at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest 15. marts, kl. 12.00

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 120 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 65% i kvote 1 og 35% i kvote 2.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse ved at klikke på knappen 'ansøg nu', øverst på denne side.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

Det er altså på nemStudie, vi sender dig information, helt indtil du starter som studerende. Her vil du kunne finde information om, hvordan du efter din optagelse logger ind hos UCL og finder relevant information om studiestart og dit kommende studie.

nemStudie

FAQ om optagelse

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.