Søg ind nu
Start til september

Byggekoordinator

Erhvervsakademiuddannelse

For dig der vil arbejde med planlægning, økonomi, ledelse og koordinering af store og små byggeprojekter.

Bliv det koordinerende led på byggepladsen

Som færdiguddannet byggekoordinator vil du typisk deltage i projektledelse af bygge- og anlægsarbejder, og du vil være det koordinerende led mellem projektlederen og de udførende håndværkere.

Dine primære arbejdsopgaver vil være planlægning og koordinering af byggeopgaver samt styring af tid og økonomi på disse.

Uddannelsen er både teoretisk og praktisk orienteret. Som færdiguddannet byggekoordinator udgør du én af byggepladsens ledende medarbejdere. Du arbejder tværfagligt og står for samarbejdet mellem byggesagens involverede parter.

Du kan assistere ledelsen i forbindelse med større opgaver eller selvstændigt varetage ledende opgaver på mindre entrepriser.

Under uddannelsen lærer du om den lovgivning, der er i forbindelse med byggeopgaver, herunder tilbudsgivning og den efterfølgende gennemførelse af byggeprojektet. Uddannelsen er også et godt startgrundlag, hvis du ønsker at etablere dit eget firma indenfor byggeri.

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på byggekoordinatoruddannelsen består af:

 • En fællesdel, som er obligatorisk (60 ECTS)
 • En valgfri del, hvor du specialiserer dig (30 ECTS)
 • En praktikperiode (15 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Uddannelsens fællesdel omfatter:

 • Kommunikation - bl.a. information til byggesagens forskellige faggrupper
 • Byggejura - herunder udbudsmateriale
 • Virksomhedsdrift - herunder start af egen virksomhed
 • Planlægning og processer
 • Management som omfatter budgettering, årsregnskab, prioritering af tid og praktisk forhandling
 • Ressourcestyring/fagtilsyn som omfatter planlægning og styring af fagentrepriser
 • Digitale hjælpemidler

På den valgfri del kan du vælge én af følgende studieretninger:

 • Forretningsudvikling
 • Bæredygtighed
 • Entrepriseledelse

Her har du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne inden for et af uddannelsens emneområder. I praktikperioden er du tilknyttet en eller flere private eller offentlige virksomheder. Det er muligt at gennemføre praktikforløbet i udlandet, ligesom du kan vælge at følge undervisningen på 3. semester i udlandet.

Den sidste del af uddannelsen består af et afgangsprojekt, hvor du skal demonstrere dine evner til at sammenkæde teori og praksis på bedste måde og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed. Emnet for eksamensprojektet formulerer du selv i samråd med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og virksomheden.

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kultur, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaring og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, I arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er super kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde indenfor det område, som din uddannelse sigter mod. 

Job og videreuddannelse

Jobmuligheder

Uddannelsen til byggekoordinator giver mange muligheder for job primært i forbindelse med planlægning og gennemførelse af byggeri.

Byggekoordinatorer kan bl.a. ansættes

 • I entreprenørfirmaer
 • Hos byggevareproducenter og -leverandører
 • I boligselskaber og hos andre store ejendomsejere
 • I den offentlige sektor

En byggekoordinator kan f.eks.have jobtitel som

 • Entrepriseleder
 • Produktionsleder
 • Projektkoordinator
 • Drift- og vedligeholdelse
 • Håndværksmester

Videreuddannelse

Optagelseskrav og ansøgning

Adgangskrav

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1 eller kvote 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?

Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

På denne uddannelse optager vi 50% via kvote 1 og 50% via kvote 2.

Adgang med disse relevante erhvervsuddannelser (kun kvote 2)

 • Anlægsstruktør
 • Bygningsstruktør
 • Brolægger
 • Bygningsmaler
 • Ejendomsservicetekniker
 • Elektriker 1 og 2
 • Glarmester
 • Individuel EUD, bygge og anlæg
 • Maskinsnedker
 • Murer
 • Skorstensfejer
 • Snedker
 • Stenhugger
 • Stukkatør
 • Tagdækker
 • Teknisk designer
 • Træfagenes byggeuddannelse
 • VVS-energiuddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med andre erhvervsuddannelser (kun kvote 2)

Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med udenlandsk uddannelse (kun kvote 2)

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Ingen specifikke adgangskrav.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Individuel kompetencevurdering (kun kvote 2)

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads. Der skal dog være minimum 15 kvalificerede ansøgere for at uddannelsen oprettes.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”.

Optagelsesområdenummer

Odense: 72110

Du får svar på din ansøgning via din e-mail.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Kontakt uddannelsen

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav.
 • Ansøgningsprocedure.
 • Optagelse.

Kontakt optagelsesvejledning

63 18 33 33 (telefontid: Mandag-fredag kl. 10-14) eller optagelseshotline@ucl.dk.

Hanne Søndergaard
Hanne Søndergaard Studie- og SPS-vejleder, Odense
Tanja Munch Rasmussen
Tanja Munch Rasmussen Studiesekretær

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Vi opdaterer her på siden ift, hvornår der næste gang er åbent hus på UCL's uddannelser i Odense.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.