Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Fysik/kemi

Fysik/kemi-faget undervises der i fra 7.-10. klasse.

3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget fysik/kemi er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

  • Elevers læring om universet fra atom til kosmos.
  • Elevers læring om energi, teknologi og innovation.
  • Fysik/kemi, menneske og samfund.

Hvorfor læse fysik/kemi på læreruddannelsen?

Fra forsøg i laboratoriet til forskning

I fysik/kemi arbejder du med alt fra forsøg i vores laboratorie og naturvidenskabens historiske udvikling til astronomi og den nyeste forskning om naturfaglige emner.

Undervisningen veksler meget mellem teori og praksis

Fysik/kemi-undervisningen veksler meget mellem teori og praksis. Herunder hvordan eleverne lærer gennem praktisk arbejde.

Derudover er der stort fokus på din formidling af det faglige stof til elever i 7.-10. klasse.

Indhold i faget fysik/kemi

Modul 1: Elevers læring om universet fra atom til kosmos

Modul 1 spænder bredt. Lige fra undervisning om partiklers opbygning og egenskaber til universet, solsystemet, jorden og livets opståen og udvikling.

Du får også indsigt i naturvidenskabernes historiske og filosofiske udvikling.

Det giver dig en forståelse for naturvidenskabens kulturelle og samfundsmæssige rolle.

Modul 2: Elevers læring om energi, teknologi og innovation

På modul 2 arbejder du bl.a. med, hvilken betydning teknologisk udvikling har for menneskers sundhed og levevilkår.

Der er fokus på bæredygtighedsforståelse. Herunder bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan.

Du arbejder også med elektriske og magnetiske fænomener.

Modul 3: Fysik/kemi, menneske og samfund

Modul 3 har fokus på fysik/kemi og naturfagenes bidrag til forståelse af verden.

I dette modul beskæftiger du dig bl.a. også med nyere forskning indenfor naturfaglige emner.