Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Kristendomskundskab/ religion

Kristendomskundskab/religion undervises der i fra 1.-10. klasse.

3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget kristendomskundskab/religion er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

  • Filosofi – herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser.
  • Kristendom.
  • Islam og andre religioner.

Hvorfor læse kristendomskundskab/religion på læreruddannelsen?

Du får indsigt i de store verdensreligioner

I kristendomskundskab/religion arbejder du både med religiøse, kulturelle og filosofiske fænomener.

Du får indsigt i de store verdensreligioner og religiøse strømninger.

Du bliver både i stand til at sætte dem ind i en historisk og nutidig sammenhæng.

Dine elever får et nuanceret billede af religioners betydning

Det klæder dig på til at give dine elever et nuanceret billede af den betydning religioner og religiøse strømninger har og har haft. Både lokalt og globalt.

Faget har også stort fokus på, hvordan man underviser børn og unge om religion.

Du lærer om forskellige undervisningsformer og får også indsigt i teorier om børn og unges læringsforudsætninger.

Indhold i faget kristendomskundskab/religion

Modul 1: Filosofi – herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser

Modul 1 har fokus på filosofi og ikke-religiøse livsanskuelser.

Du får indsigt i filosofiens tilblivelse og udvikling. Du arbejder med dens særlige status som erkendelseskilde og verdensforståelse.

Du får også indsigt i filosofiens forhold til videnskab, kunst og religion.

Modul 2: Kristendom

På modul 2 arbejder du med kristendommens betydning i dag og historisk.

Du ser på dens indflydelse på kultur, samfund og dannelsesidealer. Både i Danmark og globalt.

Du får også indsigt i kristendommens oprindelse og udvalgte perioder i dens historie.

Modul 3: Islam og andre religioner

På modul 3 arbejder du med islam og andre verdensreligioners forestillinger og grundbegreber i dag og historisk.

Du får indsigt i forskellige religioners mangfoldighed, sammenhæng og splittelse. Det sætter dig i stand til at relatere dem til en nutidig, kulturel kontekst.