Kommunikation

Diplommodul

Vi har på tværs af områderne sundhed, socialt arbejde og pædagogik udviklet en ny tværprofessionel udgave af kommunikationsmodulet.
Gennem dialog om udfordringer fra praksis og problemstillinger, der angår kommunikation får du styrket din evne til at håndtere kommunikation på tværs af professionelle faggrænser og til kompetent at indgå i udviklings- og forandringsprocesser.

Datoer og tilmeld

Sæt fokus på din kommunikation

Fagligt indhold 

Gennem viden om kommunikationsteorier og metoder lærer du om forskellige kommunikative strategier og handlemuligheder, som du kan gøre brug af i dit daglige virke.

Du får viden om:

  • udvikling af egen professions kommunikative praksis
  • kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for dit fagområde
  • kommunikative strategier og problemstillinger.

Udbytte

Efter Kommunikation kan du:

  • anvende forskellige kommunikationsredskaber, herunder eksempelvis dialog, aktiv lytning og kropssprog
  • begrunde og udvælge relevante kommunikative strategier og handlemuligheder i egen praksis i relation til udvalgte målgrupper
  • vurdere kontekstens og relationers betydning for kommunikationen.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Kommunikation er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet henvender sig således til studerende, der ønsker at udvikle den kommunikative praksis i samspillet med borgere og brugere, samarbejdspartnere og kolleger, samt studerende, elever og børn i deres daglige professionelle praksis.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Forløb