Erhvervs -og ungdomspædagogik

Akademimoduler

Ungdomspædagogisk praksis

Akademimodul

Vil du arbejde med ungdomspædagogik? Så læs videre her. På modulet fokuserer vi på ungdomspædagogiske metoder og praksis i en lokal og samfundsmæssig sammenhæng.

Startdato
 • 20. august 2024 - Odense
Tilmeld akademimodul

Inkluderende indsatser

Akademimodul

På modulet lærer du bl.a. om begreber for og teorier om normalitet, afvigelse og marginalisering i et ungeperspektiv.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Unges identitet, fællesskaber og kultur

Akademimodul

På modulet sætter vi fokus på forholdet mellem unges liv, livsvilkår, udviklingsbetingelser, identitet og kultur.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Pædagogiske aktiviteter

Akademimodul

Modulet fokuserer både på pædagogiske aktiviteter og deres relevans, og på hvordan vi planlægger, gennemfører og evaluerer pædagogiske aktiviteter.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Pædagogisk udviklingsarbejde

Akademimodul

Modulet fokuserer på teorier og metoder i pædagogisk udviklingsarbejde med henblik på forandring og udvikling af din praksis. 

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Diplomuddannelser

Undervisning og læring

Diplommodul

Styrk din indsigt i didaktiske teorier, modeller og metoder, som du kan bruge i dit erhvervspædagogiske arbejde til dialog og samarbejde med deltagere, kollegaer og organisation om undervisning og læring.

Startdato
 • 02. september 2024 - Odense
 • 04. februar 2025 - Odense
 • 07. april 2025 - Brøndby
Tilmeld diplommodul

Undervisningsplanlægning og didaktik

Diplommodul

Vil du lære mere om, hvordan du planlægger undervisningsforløb, der bygger på didaktiske overvejelser og refleksion over din egen praksis, hvor du medtænker uddannelse, erhverv og samfund?

Startdato
 • 27. august 2024 - Odense
 • 09. september 2024 - Vejle
 • 03. februar 2025 - Odense
Tilmeld diplommodul

Videnskabsteori i erhvervspædagogisk praksis

Diplommodul

Interesserer du dig for betydningen af sociale og samfundsmæssige vilkår for udviklingen af pædagogisk praksis og pædagogisk relevant viden? Lær mere på Videnskabsteori i erhvervspædagogisk praksis!

Startdato
 • 22. august 2024 - Odense
 • 30. januar 2025 - Odense
 • 28. april 2025 - Vejle
Tilmeld diplommodul

Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser

Diplommodul

Vil du videreudvikle dine forudsætninger for at kunne anvende digital teknologi i undervisning og læring? Du kan lære at bruge digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring!

Startdato
 • 29. april 2024 - Brøndby
 • 29. august 2024 - Odense
 • 08. september 2025 - Vejle
Tilmeld diplommodul

Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede uddannelser

Diplommodul

Få kompetencer til selvstændigt at kvalificere, udvikle og nyskabe didaktikken i din undervisning gennem en undersøgende og eksperimenterende tilgang.

Startdato
 • 23. august 2024 - Odense
Tilmeld diplommodul

Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde

Diplommodul

Vil du arbejde med udviklingsbehov på erhvervsskoler og -centre? Med Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde kan du lære om planlægning, gennemførelse og evaluering af organisatorisk udviklingsarbejde.

Startdato
 • 31. januar 2025 - Odense
Tilmeld diplommodul

Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser

Diplommodul

Kvalificer dit arbejde med deltageres forskellige forudsætninger, adfærdsmønstre og handlemåder, så du bedre kan tilrettelægge læringsmiljøer, som tager højde for individuelle forudsætninger og behov.

Startdato
 • 02. september 2024 - Brøndby
 • 30. januar 2025 - Odense
Tilmeld diplommodul