VVS-installation

Akademiuddannelse

Uddannelsen giver dig adgang til at søge om fuld VVS autorisation.

Med en AU i VVS-installation er du kvalificeret til selvstændigt at projektere, installere og varetage driften af systemer inden for gas og varme, vand/afløb. Du kan integrere den nødvendige viden i forbindelse med projektering, dimensionering, installation og drift af systemer inden for gas og varme, vand/afløb. Du kan anvende tidssvarende teknologier og metoder indenfor området. AU i VVS-installation er en fleksibel uddannelse rettet mod dig, der er i beskæftigelse.

Med en efteruddannelse i VVS bliver du kvalificeret til:

  • At søge om at blive autoriseret VVS installatør 
  • At integrere den nødvendige viden i forbindelse med projektering, dimensionering, installation og drift af systemer inden for gas og varme, vand/afløb
  • At anvende tidssvarende teknologier og metoder inden for området

Målgruppe

 Alle faglærte smede og VVS’er.

Indhold og niveau

Uddannelsen er bygget op af 6 obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

 Fag

Obligatoriske moduler (samlet 40 ECTS)

  • Grundlæggende VVS-tekniske begreber (10 ECTS)
  • Sanitet (10 ECTS) 
  • Varmeinstallation bolig (5 ECTS) 
  • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS) 
  • Varmeinstallation bygninger (5 ECTS) 
  • Gas A (5 ECTS) 

Valgfrie moduler (samlet 10 ECTS)

  • Gasfejlfinding og gas B (10 ECTS) 

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Afgangsprojekt, VVS-installation 

Delautorisation 

Ønsker du en delautorisation skal du tage de første fire fag og efterfølgende et delautorisationsprojekt og eksamen.

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.