VVS-installatør

Erhvervsakademiuddannelse

Med uddannelsen til VVS-installatør får du byggeriets tungeste uddannelse inden for VVS-området.

 • Ledelse
 • Rådgivning
 • Projektledelse
Varighed 2 år (10 ugers praktik)
Sted Odense
Odense
Studiestart September
Næste ansøgningsfrist 5. juli kl. 12
5. juli kl. 12
Kontakt os Kontakt os

Uddannelsen på 3 minutter

Hør hvorfor Anders og Flemming valgte at læse til vvs-installatør 2:44

Arbejdsliv og karriereveje

På VVS-installatøruddannelsen uddannes du til at være fremtidens leder inden for projektering, installation og drift.

Du bliver udfordret på din viden frem for din fysik. Og du bliver klædt godt på til, at kunne lede, projektere, installere og varetage driften af ventilations-, varme-, gas-, vand- og afløbsinstallationer.

VVS-installatører kan få job hos en bred vifte af virksomheder inden for VVS-branchen som f.eks.:

 • VVS- og ventilationsfirmaer
 • Industrivirksomheder
 • Forsyningsselskaber
 • Beregnerkontorer
 • Grossister
 • Rådgivende ingeniørvirksomheder

Typiske jobtitler er:

 • Byggeleder
 • Projektleder
 • Entrepriseleder
 • Servicechef
 • Afdelingsleder
 • Beregner
 • Projektchef
 • Salgsingeniør
 • Overmontør
 • VVS-Rådgiver
 • Teknisk sælger

Du kan naturligvis også starte op som selvstændig autoriseret VVS-installatør.

Når du er færdig som VVS-installatør, har du mulighed for at læse videre på følgende 1½-årige professionsbacheloruddannelser:

Produktudvikling og teknisk integration
Innovation og entrepreneurship

Derudover er der flere muligheder for at læse videre afhængig af, hvilken retning du vælger at gå som VVS-installatør.

Ledere i større virksomheder kan tage en Diplomuddannelse i ledelse og selvstændige kan tage uddannelsen Byggeriets lederuddannelse eller uddannelsen Ledere af håndværksvirksomheder.

Du kan også læse til Diplomingeniør (via individuel kompetencevurdering og adgangskravene skal være opfyldt).

Claus er selvstændig og er leder i sin egen virksomhed

- Jeg har brændt for VVS-faget, siden jeg var i praktik i 9. klasse, siger Claus Kjellstrøm. Nu har han virksomheden MK VVS & Teknik og er leder for 4 medarbejdere.

Michael arbejder som taksator hos Sedgwick Danmark

- Jeg er både vejleder og rådgiver, når folk mister alt, hvad de har, siger Michael Djursaa Rask, der arbejder som taksator på bygningsskader og ejerskifteskader hos Sedgwick Danmark.

Det er fedt med den store alsidighed i mine arbejdsopgaver. Jeg har både kontorarbejde og er også ude og lave tilsyn, fejlfinding, performancetest, funktionsafprøvning, bygherrerådgivning og entreprenørrådgivning.

Michael Mørk

VVS-installatør hos Rambøll

Rasmus arbejder som VVS-salgsingeniør hos DB VVS

Jeg elsker at tale med mennesker i mit job. Som VVS-salgsingeniør bruger jeg både min tekniske viden, og det jeg har lært på uddannelsen om kommunikation og psykologi, siger Rasmus Tegen Hansen.

Morten er projektleder hos Kemp og Lauritzen

- Jeg kan godt lide at lave noget, som kan være med til at redde menneskeliv, siger Morten Nielsen. Han er projektleder og står i spidsen for arbejdet med sprinklersystemer på store byggerier.

Uddannelsesforløb og praktik

På VVS-installatøruddannelsen på UCL kvalificerer du dig til, at varetage forskellige funktioner inden for installation og rådgivende ingeniørvirksomheder.

Vi går helt i dybden med projektering af VVS-systemer i Danmark, og du bliver specialist i at dimensionere energirigtige løsninger i både eksisterende huse og bygninger samt opbygning af VVS-installationer i nyt byggeri.

Samtidig får du vigtige organisatoriske, juridiske og økonomiske kompetencer. Du bliver godt klædt på til rollen som leder og projektleder, hvor du lærer at koordinere og motivere forskellige faggrupper og kulturer, som skal arbejde sammen på eksempelvis et større byggeri.

Tæt på erhvervslivet
Som studerende på VVS-installatøruddannelsen arbejder du tæt på praksis.

Undervejs på uddannelsen møder du virksomheder både i undervisningen og på virksomhedsbesøg. 

Undervisningen tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra erhvervslivet, og du arbejder med løsninger med udgangspunkt i virkelige byggerier og byggeprojekter.

Undervisningsformer
Teoriundervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projekt- og gruppearbejde.

Under gruppearbejdet styrker du også dine samarbejds- og formidlingsevner, du videndeler og sparrer med forskellige mennesker, hvilket også er vigtige kompetencer i dit efterfølgende job.

Studietur
Du kommer også på studietur i udlandet, hvor du vil komme helt tæt på udviklingen hos verdens førende internationale entreprenører og producenter inden for VVS-området.

Det giver dig automatisk et indblik i forskellige udfordringer fra den virkelige verden, du vil støde på som færdiguddannet VVS-installatør.

Udvikles i samarbejde med erhvervslivet
VVS-installatøruddannelsen udvikles og ajourføres i samarbejde med erhvervslivet.

Sådan sikrer vi, at uddannelsen bliver ved med at være praksisorienteret og målrettet erhvervslivets aktuelle behov.

Forretningsforståelse og virksomhedsdrift
Her lærer du om virksomhedsøkonomi, erhvervs- og personalejura, organisation og ledelse, kvalitet, sikkerhed og miljø samt kommunikation og formidlingsteknik.

Projektledelse og entreprisestyring
Her lærer du om planlægning, organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser, udbuds- og tilbudsmateriale, kalkulation, tilbudsgivning og entrepriseret samt kommunikation og formidlingsteknik.

Projektering af installationer inden for vand og afløb
Her lærer du om brugsvandsinstallationer, installationsgenstande, varmtvandsbeholdere, cirkulation, isolering, trykforøgning, vandbehandling, materialer, korrosion, støj samt udluftede og ikke-udluftede spildevandsinstallationer, regnvands- og drænvandsinstallationer, pumpeanlæg, materialer, korrosion, sikring mod brand og støj.

Projektering og dimensionering af ventilation
Her lærer du om projektering og dimensionering af ventilationsanlæg, ventilationsprincipper, anlægstyper, termisk- og atmosfærisk indeklima, tilstandsændring, interne/eksterne belastninger for anlæg, energiforbrug til drift af ventilationsanlæg, styrings- og reguleringsteori.

Projektering og dimensionering af gasinstallationer
Her lærer du om installationer hos den almindelige forbruger indeholdende mindre og mellemstore gastekniske anlæg samt opbygning og installation af større kedelcentraler og andre gasfyrede anlæg.

Projektering og dimensionering af installationer indenfor varmeteknik og energieffektivitet
Her lærer du om bygningers varmetab og deres energibehov. Du lærer om opbygningen af varmeanlæg – både producerende-, fordelings- og afgivende anlæg, pumper, regulering og isolering.

Der vælges et eller flere valgfrie uddannelseselementer enten udbudt af UCL eller efter eget valg, eksempelvis:

 • Gasfejlfinding
 • Alternativ energi/energibesparende foranstaltninger
 • Autorisationsprøver indenfor VVS
 • Salgs- og kundeforståelse målrettet VVS
 • VE-Installatør

Praktisk information

 • Praktikken finder sted på 4. semester og har en varighed af 10 uger.
 • Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads.
 • Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Om praktikken

Praktikperioden på VVS-installatøruddannelsen er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af i den virkelige verden, hvor du får mulighed for at varetage samme opgaver som en færdiguddannet VVS-installatør.

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden og får et godt billede af, hvad du vil med din uddannelse, når du er færdig. 

Dine erfaringer fra praksis er meget værdifulde, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.

En praktikplads er desuden en enestående chance for at udvide dit netværk i erhvervslivet og er ofte en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Se studiedokumenter

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

Teknisk beregning (5 ECTS)

Teknisk dokumentation (5 ECTS)

Kommunikations- og formidlingsteknik (3 ECTS)

Projektledelse og entreprisestyring (4 ECTS)

Varmetekniske installationer og energieffektivitet (5 ECTS)

Forretningsforståelse og virksomhedsdrift (3 ECTS)

Valgfag (5 ECTS)

 

Kommunikations- og formidlingsteknik (2 ECTS)

Projektledelse og entreprisestyring (1 ECTS)

Varmetekniske installationer og energieffektivitet (5 ECTS)

Sanitetsteknik (10 ECTS)

Ventilation og indeklima 1 (5 ECTS)

Forretningsforståelse og virksomhedsdrift (2 ECTS)

Valgfag (5 ECTS)

Ventilation og indeklima 2 (5 ECTS)

Gas 1: Projektering og dimensionering af gasinstallationer (8 ECTS)

Gas 2: Praktisk gasfejlfinding (7 ECTS)

Organisation og ledelse (5 ECTS)

Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)

Praktik (15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Jeg ser uddannelsen som en investering i fremtiden. De penge jeg mister hver måned, dem kan jeg sagtens tjene ind igen, når jeg er færdiguddannet.

Jonas Børgesen

Studerende på VVS-installatør

Bliv VE-installatør

Som studerende på VVS-installatøruddannelsen har du, som en del af din uddannelse, mulighed for at få status som VE-installatør. Vedvarende energiløsninger har potentiale til at sætte sit tydelige præg på installationsbranchen i fremtiden, hvilket stiller større krav til installatørernes færdigheder.

VE-ordningen er en godkendelsesordning, hvor man kan blive godkendt VE-installatør inden for de fire VE-områder: Biomassekedler, varmepumper, solvarme og solceller.

Bliv autoriseret

Der er flere gode grunde til, at du bør overveje at blive fagligt ansvarlig på vvs-området.

For det første vil du som fagligt ansvarlig have en central rolle i at sikre, at vvs-installationer overholder gældende lovgivning og sikkerhedskrav. Dette er ikke kun godt for dine kunder, men også for samfundet generelt, da det hjælper med at forebygge ulykker og skader.

 

Studiested og studieliv

Campus ligger tæt på både centrum og havneområdet og lige ved banegården og Storms Pakhus.

 

UCL Seebladsgade
Seebladsgade 1
5000 Odense C

Oplev campus på 1 minut

Som studerende på UCL's campus i Seebladsgade bliver du en del af et aktivt studiemiljø med 3500 studerende og mere end 35 uddannelser. 

Campus ligger i centrum af Odense tæt på banegården, omgivet af byliv, foreningsliv og kultur. Du får adgang til gode studiefaciliteter, og der er rig mulighed for at deltage i fede events og aktiviteter - både på campus og i byen.

3.500 Studerende
35 Uddannelser

Iværksætterdrømme?

Boxen er UCL’s kreative iværksættermiljø på Seebladsgade. Drømmer du om at blive iværksætter eller udvikle på en idé, har du her mulighed for prøve koncepter af og realisere dine drømme. Boxen er et åbent kontorfællesskab, hvor du kan gøre brug af de gode rammer og ikke mindst sparring fra dine medstuderende og fagfolk. Der er rig mulighed for netværk og adgang til en masse nyttig viden.

BeerBox

BeerBox er fredagsbaren på UCL Seebladsgade. Baren er drevet af frivillige studerende fra campus. Du finder BeerBox i nabobygningen mellem campus og Storms Pakhus, og den er åben hvert semester om fredagen. 

Der arrangeres løbende events i forbindelse med fx studiestart, Halloween og jul. BeerBox er et hyggeligt sted, hvor du kan møde andre studerende og nyde en øl i selskab med vennerne.

Labs på campus

På vores campus på Seebladsgade finder du et stort udvalg af laboratoriemuligheder, hvor du kan få hands-on erfaring med den praktiske del af din uddannelse. I FabLab kan du udvikle prototyper med bl.a. laser cuttere og 3d-printere. Afhængig af din uddannelse har du også adgang til labs som MediaLab med fotoudstyr og greenscreen eller NeuroLab, hvor du kan arbejde med eye-tracking. 

Adgangskrav og ansøgning

Uddannelsen har frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00, uanset adgangsgrundlag, da vi optager udenom kvotesystemet.

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

Erhvervsuddannelse

 • Smed (med specialer og trin 2)
 • VVS-energiuddannelsen
 • VVS-uddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen

Sprogkrav

Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Sådan søger du ind

Du skal søge ind via optagelse.dk.
Her finder du også vejledning til ansøgningsskema.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli. Dog fredagen før, hvis 28. juli er en lørdag eller søndag. Følg din ansøgning på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrist

5. juli kl. 12.00

Ved ledige pladser åbner vi for efteroptag 28. juli.

KOT-nr. til ansøgning

Odense
september 75215

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Torsdag: 10.00-12.00

Skriv til os

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Optagelse og vejledning

Book en vejledning

30 minutters face to face vejledning om optagelse og adgangskrav.

Seebladsgade 1, Odense C.

Book vejledning

SU og SPS

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Kontakt uddannelsen

Hvis du spørgsmål om uddannelsen, kan du kontakte studiekoordinator Lars Duelund Petersen på uddannelsen.

Mobil: 60 65 92 35

Skriv til Lars

Besøg uddannelsen

Online informationsmøde

Ses vi online? Bliv klogere på uddannelsen VVS-installatør. Kom til infomøde den 30. april kl. 16.30 - 17.30

Tilmeld

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Åbent Hus

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus

Opgrader til bachelor

Når du er færdig som VVS-installatør, kan du læse videre på en overbygning og blive professionsbachelor på kun 1½ år. Se dine muligheder i kassen til højre.

Top up uddannelser (1,5 år)

For virksomheder

Få en praktikant

Som virksomhed kan du få en studerende i praktik i din virksomhed i 3-12 måneder afhængig af uddannelsen.

Den studerende skal i praktikken indgå i den daglige drift og være med til at løse arbejdsopgaver i din virksomhed.

Fordele for virksomheden

 • Få tilført ny viden til din virksomhed
 • Prøv en potentiel kommende medarbejder af
 • Få en eksra ressource i en travl hverdag
Få en praktikant

FAQ

Hvad laver en VVS-installatør?

Lignende uddannelser