Danskvejleder

Diplomuddannelse

Ønsker du at styrke skolens danskundervisning gennem udvikling af undervisning og didaktik samt vejledning af kollegaer og ledelse - så er den Pædagogiske diplomuddannelse til Danskvejleder specielt til dig. Danskvejlederuddannelsen giver dig kompetencer til at udvikle din undervisning, din didaktik og dine materialer til danskundervisningen. 

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse 

Med Diplomuddannelsen til Danskvejleder får du:

  • Kompetencer til at udvikle din undervisning, din didatik og dine materialer til danskundervisning 
  • Kompetencer til at formidle viden om danskfagets indhold og didaktik til kollegaer, ledelse og forældre 
  • Nyeste forsknings- og udviklingsviden om danskundervisning og didaktik 
  • Viden omkring dansksvejlederens metode, etik og særlige udfordringer 
  • Viden om og metoder til vejledning af kollegaer 

Målgruppe

Danskvejlederuddannelsen er en pædagogisk videreuddannelse for dansklærere med lyst til fordybelse og videreudvikling i faget, i danskfaglig didaktik og til at vejlede om danskundervisningens tilrettelæggelse. 

Indhold og niveau

Den pædagogiske diplomuddannelse til Danskvejleder omfatter 60 ECTS. Den består af fem moduler (2 obligatoriske og 3 valgfri) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

3 valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

For at opnå titlen danskvejleder skal din uddannelse indeholde de valgfrie moduler: 

samt enten 

Afgangsprojekt 

Afgangsprojekt pædagogiske diplomuddannelser 

Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder

Økonomi og tilskud

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

 

 

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser.docx

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.