Den sociale diplomuddannelse

Diplomuddannelse

Ønsker du at bygge ovenpå din uddannelse og din praksiserfaring samt fordybe dig i aktuelle socialfaglige temaer - så er den sociale diplomuddannelse til dig. I den sociale diplomuddannelse får du kompetencer til at kunne analysere og reflektere over dit daglige arbejde og dets udfordringer. 

Uddannelsesretningen er en del af den socialfaglige diplomuddannelse 

Med den sociale diplomuddannelse får du:

  • Kompetencer til kunne analysere og reflektere over dit daglige arbejde og dets udfordringer
  • Du lærer at analysere sociale indsatsområder og social praksis i lyset af viden om samfundsforhold og forandringsprocesser 
  • Fordybning i aktuelle socialfaglige temaer 
  • Læring om koblingen mellem videnskabelige analyser med praktisk socialt arbejde
  • Arbejde med dokumentation af sociale indsatser 

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet alle, der arbejder professionelt i det socialfaglige felt. 

Indhold og niveau

Uddannelsen er en social diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består af fem moduler (2 obligatoriske og 3 valgfrie) samt et afgangsprojekt.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS) 

3 valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

  • Valgfrit modul fra alle socialfaglige diplomuddannelser (10 ECTS)
  • Valgfrit modul fra alle socialfaglige diplomuddannelser (10 ECTS) 
  • Valgfrit modul fra alle socialfaglige diplomuddannelser eller øvrige diplomuddannelser (10 ECTS) 

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt social diplomuddannelse 

Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder

Økonomi og tilskud

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Hvis du er kommunalt eller regionalt ansat, skal du være opmærksom på, om du kan søge tilskud op til 25.000 kr. Tjek om din fagforening er en del af samarbejdet og ansøg på Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside her.

Kontakt

Studiesekretær Maj-Britt Lau
63 18 40 21, svu@ucl.dk.

www.svu.dk

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser.docx

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.