Praktikgaranti

Fysioterapeut

Professionsbachelor

Som fysioterapeut bliver du ekspert i krop, sind og bevægelse. Uddannelsen til fysioterapeut er for dig, der gerne vil arbejde med:

 • Mennesker
 • Fysisk og mental sundhed
 • Træning og behandling
Varighed 3,5 år (7 mdr. praktik)
Sted Odense
Odense
Studiestart Februar og September
Kontakt os Kontakt os

Det er ikke muligt at søge lige nu – hold øje med ledige pladser pr. 26/7.

Uddannelsen på 2½ minutter

Hør hvorfor Sara og Christopher valgte fysioterapeutuddannelsen 2:36

Arbejdsliv og karriereveje

Fysioterapeuten kommer typisk ind i billedet, når et menneskes bevægelses- og funktionsevne er udfordret på grund af alder, sygdom, eller hvis de er kommet til skade.

Det kan handle om ryg- eller ledproblemer, kroniske sygdomme, sportsskader, arbejdsskader og meget mere.

Og de patienter og borgere du møder kan både være børn, unge, voksne og ældre.

Fysioterapeuters arbejde er alsidigt

Fysioterapeuter arbejder med diagnosticering, udredning, tests, behandling, vejledning og træning.

Du kan også arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, hvor målet er at holde raske mennesker raske.

Fysioterapeutiske klinikker er det hyppigste arbejdssted for fysioterapeuter.

Ca 30 procent af danske, uddannede fysioterapeuter arbejder her.

Fysioterapeuter i privat praksis arbejder både med undersøgelser, træning, behandling, forebyggelse og sundhedsfremme.

Som fysioterapeut på et hospital behandler, genoptræner og rådgiver du voksne og børn med forskellige former for fysiske skader i muskler, led og knogler.

Det kan fx være efter en hjerneskade, operation, blodprop i hjertet, trafikulykke eller som følge af en gigtsygdom.

Patienterne hjælpes i gang efter fx indlæggelse eller operation, så de kan komme hjem evt. med en genoptræningsplan, et hjælpemiddel eller et træningsprogram.

Som fysioterapeut i et sundhedscenter træner du typisk borgere, der er blevet udskrevet fra sygehuset med en lægeordineret genoptræningsplan.

Målet er, at borgeren ud fra et målrettet og tidsafgrænset forløb så vidt muligt genvinder samme funktionsniveau som tidligere eller får den bedst mulige funktionsevne, så vedkommende kan vende tilbage til hverdagen.

 • Specialcentre og børnehaver for handicappede.
 • Arbejdstilsynet.
 • Folkeskoler og aftenskoler.
 • Kommunale social- og sundhedsforvaltninger.
 • Hjælpemiddelrådgivning.
 • Træningscentre.
 • Større private virksomheder.
 • Selvstændig konsulent.
 • Underviser.

Kandidatuddannelse
Efter endt grunduddannelse kan du søge på universitetet og tage en kandidatuddannelse – fx:

 • Kandidatuddannelsen i fysioterapi på SDU.
 • Kanditatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi på AAU.
 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.
 • Kandidatuddannelsen i idræt og sundhed.
 • Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab.

Andre typer videreuddannelser
I forlængelse af en kandidatuddannelse kan du tage en ph.d.-uddannelse. Det er en forskeruddannelse, som kvalificerer dig til at arbejde med regulær forskning inden for et givent felt. 

Efter at have arbejdet som fysioterapeut i et par år, åbnes muligheden for at søge en masteruddannelse. Det er ofte en praksisorienteret akademisk uddannelse.

Mød en fysioterapeut på arbejde

Frederik er fysioterapeut i et genoptræningscenter 2:47

Louise er fysioterapeut i en privat klinik

Louise kan få en fængselsbetjent til at græde.

Men hun kan også gøre den forskel, der nu har fået den skadede fængselsbetjent tilbage på arbejde igen.

Mange har studierelevant job

Hver anden studerende på UCL’s fysioterapeutuddannelse har studierelevant arbejde.

De arbejder bl.a. som træner i fitnesscentre, personlig hjælper, massør, træner i sportsklubber, hjemmehjælper, motoriktræner for børn eller på bosteder, OUH og plejehjem.

Williamm har et fedt studiejob

Uddannelsens forløb

Fysioterapeutuddannelsen består af 7 semestre, som hver strækker sig over 20 uger.

Praktikforløb udgør ca 20 procent af uddannelsen.

Den øvrige del af din uddannelse foregår på Fysioterapeutuddannelsen i Odense.

I løbet af uddannelsen lærer du at diagnosticere, udrede, teste, træne, vejlede og behandle patienter med led- og muskelsmerter.

Du får en teoretisk og praktisk viden om kroppens opbygning og bevægelse.

Du får indsigt i anatomi, fysiologi, sygdomslære samt i psykologiske og samfundsmæssige forhold, som har betydning for dig, når du skal hjælpe mennesker med at få deres funktionsevne tilbage.

Derudover får du kompetencer til at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremmende aktiviteter.

Talentforløb
I løbet af uddannelsen kan du søge optagelse på særlige talentforløb, hvor du arbejder med et område, du har særlig interesse for.

Talentforløbene kræver en øget arbejdsindsats, og du får mulighed for at få ekstra ECTS-point uden at forlænge uddannelsen.

Undervisningen på uddannelsen til fysioterapeut veksler meget mellem teori og praktiske øvelser.

Du har både holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde, og så får du også muligheden for at prøve teorien af i praksis i vores laboratoriefaciliteter.

Den vekslen der er mellem teori og praksis skal forberede dig til det, du arbejder med i praktikken.

Simulationsundervisning
I uddannelsens test- og træningslaboratorium øver du dig på medstuderende.

Typiske ting I arbejder med i laboratoriet er:

 • Undersøgelse og behandling
 • Løbe- og ganganalyse
 • Udredning af potentielle fysiske skader
 • Måling af styrke, udholdenhed og kondition
 • Udvikling og afprøvning af træningsprogrammer til specifikke målgrupper
 • Hvordan man har en samtale med en patient.

I laboratoriet kommer du også til at arbejde med borgere og patienter med forskellige sygdomme. Det kan fx være patienter med nyopereret knæ, parkinson eller en hjerneblødning.

Mødepligt
Der er delvis mødepligt på uddannelsen. Det gælder primært i de praktiske elementer, hvor fremmøde og praktisk træning er vigtigt for at opnå læringsudbytterne.

Mødepligten fremgår af semesterbeskrivelserne for de enkelte semestre.

Sundhedsvidenskabelige fag

 • Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling.
 • Smertevidenskab.
 • Sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Arbejdsmiljø.
 • Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi.
 • Professionel kommunikation og sundhedsinformatik.

Naturvidenskabelige fag

 • Anatomi.
 • Humanfysiologi og ernæring.
 • Sygdomslære.

Humanistiske fag

 • Sundhedspsykologi.
 • Sundhedspædagogik.

Samfundsvidenskabelige fag

 • Lovgivning, forvaltning, sundhedsøkonomi og ledelse.
 • Folkesundhed og socialmedicin.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Se studiedokumenter

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

Tema 1
Fysioterapi, profession, videnskab og læring.

Tema 2
Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og ræsonnering.

Semestrets opbygning
De første 12 uger er du på uddannelsen. Herefter er der 3 dages praktik og 7 uger på uddannelsen.

Tema 3
Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet.

Tema 4
Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnostik.

Semestrets opbygning
De første 10 uger er du på uddannelsen. Herefter er der 2,5 ugers praktik og 7,5 uger på uddannelsen.

Tema 5
Fysioterapeutisk undersøgelse og klinisk ræsonnering, diagnosticering, behandling og genoptræning.

Tema 6
Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse I.

Tema 7
Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering.

Semestrets opbygning
Den første uge er du på uddannelsen. Herefter er der 8 ugers praktik og 11 uger på uddannelsen.

Tema 8
Klinisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutisk behandling og rehabilitering.

Tema 9
Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse II.

Semestrets opbygning
Du har 13,5 uger på uddannelsen og 6,5 ugers praktik.

Tema 10
Avanceret klinisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutisk intervention.

Semestrets opbygning
De første 10 uger er du på uddannelsen. Herefter er der 10 ugers praktik.

Tema 11
Selvstændig og kritisk professionsudøvelse og -udvikling.

Semestret afsluttes med bachelorprojekt.

Det bedste ved uddannelsen er, at der er stor variation mellem teoretisk og praktisk undervisning. Den ene dag kan du have teoriundervisning i fysiologi og anatomi. Og næste dag afprøver du fx behandlinger og undersøgelser på medstuderende i test- og træningslokalerne.

Jonas Sørensen

Studerende, fysioterapeutuddannelsen

Vi har fokus på din trivsel

Flere gange i løbet af dit første studieår har du studenterudviklingssamtaler.

På 1. semester har du to samtaler med en fast underviser. Og på 2. semester har du 1-2 samtaler med en af uddannelsens studentervejledere.

Din trivsel er fokus for samtalerne.

Praktik

Uddannelsen byder på 7 måneders praktik fordelt på 5 praktikperioder:

 • Første år har du to praktikforløb på ½ og 2½ uge.
 • Andet år har du et praktikforløb på 8 uger.
 • Tredje år har du to praktikforløb på hhv 6½ og 10 uger.

I praktikken lærer du at omsætte din teoretiske viden til praktiske færdigheder i mødet med borgere og patienter.

Du lærer at involvere, kommunikere og samarbejde med borgere og patienter om deres helbredsproblemer.

Du lærer også at samarbejde tværfagligt med andre medarbejdere og faggrupper med henblik på at skabe de bedste løsninger for borgerne og patienterne.

Det er også via dit samarbejde med fysioterapeuter i praksis, du udvikler en professionel holdning og adfærd.

Vejledning i praktikken
I praktikken superviseres du af kliniske undervisere, som er fysioterapeuter, der er ansat på stedet og har til opgave at vejlede dig i forløbet.

Fysioterapeutstuderende kommer typisk i praktik følgende steder:

 • Kommuner, fx genoptræningscentre og børneområdet.
 • Hospitaler/sygehuse, herunder psykiatri.
 • Specialiseret genoptræning, herunder reumatologisk og neurologisk genoptræning.
 • Klinikker for fysioterapi.

Praktikken giver bred erfaring
I praktikken tilstræbes det, at du får en bred erfaring med professionen.

Derfor stræber vi efter, at du om muligt får erfaring fra områderne kommune, sygehus og klinik.

Hvor ligger praktikstederne?
Fysioterapeutuddannelsen i Odense har primært praktikpladser på Fyn.

Vi har også praktikpladser i Vejle og Fredericia kommuner.

Som studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense er det ikke muligt at komme i praktik andre steder i Danmark.

Praktik i udlandet
Læs mere under Internationale muligheder

Cecilias 3 praktikforløb

Cecilia Heath har på 3½ år været i praktik her:

 • Kommunalt genoptræningscenter
 • Odense Universitetshospital
 • Et privat rehabiliteringscenter
Praktikforløbene giver et godt indblik i hverdagen som fysioterapeut. Du lærer også at arbejde selvstændigt. Og det sker i trygge rammer, hvor du altid kan sparre med uddannede fysioterapeuter på praktikstedet om konkrete situationer.

Søren Løve Weymelka

Studerende, fysioterapeutuddannelsen

Internationale muligheder

På fysioterapeutuddannelsen kan du få en international vinkel på din studietid på to måder:

 • Udlandsophold
 • Engelsksprogede forløb i Danmark.

På fysioterapeutuddannelsen kan du rejse til udlandet i din studietid på 2 måder:

 • En praktikperiode i udlandet.
 • Et studieophold ved en udenlandsk uddannelsesinstitution.

Vi har erfaringer med at sende studerende til lande i store dele af verden – både i og uden for Europa.

SU med til udlandet
Du kan tage din SU med under dit udlandsophold.

Derudover er der forskellige muligheder for at søge om stipendier – alt efter hvor du rejser hen.

Du har også mulighed for at sætte en international vinkel på din uddannelse ved at vælge et engelsksproget teoriforløb på UCL.

Via Internationalisation at Home kan du tage teoretiske forløb i Danmark sammen med udenlandske studerende.

Mie og Laura hjalp handicappede unge i Tanzania

Mie og Laura har været på 8 ugers praktikophold i Tanzania. En vild og spændende tur, der bl.a. bød på:

 • 4 dages safari-tur
 • Kilimanjaro - Afrikas højeste bjerg
 • Besøg hos de lokale i en Masai-landsby
 • Forlovelsesfest hos en tanzanisk kollega.

Udlandspraktik i Nepal gav stor personlig udvikling

Junglesafari. Bjergvandring. En stor religiøs hindu-fest. Og 6 uger på et privathospital, hvor forholdet mellem patient og fysioterapeut er meget anderledes end i Danmark.

Praktikken i Nepal blev på mange måder en stor oplevelse for Line, Rebekka og Anne-Mette.

Studiested og studieliv

Campus ligger 3 km fra centrum af Odense. Så du er både tæt på banegården, bylivet og Odenses kulturaktiviteter.

 

UCL Niels Bohrs Allé
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Oplev campuslivet på 1 minut

Som studerende på UCL's campus på Niels Bohrs Allé bliver du en del af et aktivt studiemiljø med 4700 studerende fordelt på 5 sundhedsuddannelser og 3 andre uddannelser.

Odense - en studieby fuld af liv
Campus ligger tæt på centrum af Odense, der rummer et rigt kulturliv.

Tinderbox. Små og store spillesteder. Næsten 250 caféer og restauranter. Mange grønne områder. Danmarks største koncentration af anerkendte museer uden for hovedstadsområdet. Og meget mere. 

Så du og dine medstuderende har masser af muligheder for at få gode oplevelser sammen, når I ikke er på uddannelsen.

4.700 studerende
8 uddannelser

Sportsklubber for studerende

Fodbold, badminton, roning og løb.

UCL har flere idrætsforeninger drevet af studerende for studerende, som hver uge mødes på tværs af uddannelser.

Fredagsbaren Grotten

Hver fredag summer der af liv, når UCL's studerende slår sig løs i fredagsbaren Grotten.

Det er også her, man kan finde Fastelavnsbar, Disneyquiz, beerpong turneringer og meget andet.

Fitness på campus

Alle UCL’s studerende har gratis adgang til fitnessfaciliteter, der er placeret på campus på Niels Bohrs Allé.

Fitnessrummet har træningsmaskiner, løse håndvægte, kettlebells, racks, motionscykler, løbebånd og meget mere.

UCL Fitness tilbyder også holdtræning.

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 50 % i kvote 1 og 50 % i kvote 2. 

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2. 

Adgangskvotient ved seneste optag

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:  
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Specifikke adgangskrav: Bestået enten Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik B, Bioteknologi A eller Geovidenskab A.

Kvote 1 - generel information

I kvote 2 bliver du optaget på en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

Adgangsgivende eksamen

Gymnasial eksamen
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.
Specifikke adgangskrav: Bestået enten Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik B, Bioteknologi A eller Geovidenskab A.

Erhvervsuddannelse
Social og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2)
Specifikke adgangskrav:
Bestået Engelsk B og enten Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik B, Bioteknologi A eller Geovidenskab A.

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Karaktergennemsnit adgangsgivende eksamen. 
 • Karakterniveau specifikke adgangskrav (Biologi B, Fysik B, Geovidenskab A, Kemi B, Bioteknologi A, Matematik B). 
 • Motiveret ansøgning.
 • Anden relevant uddannelse/kurser (fx SOSU-hjælper). 
 • Relevant erhvervserfaring fx inden for sundhed/det pædagogiske felt og industri/service. Min. 4 mdr. 20 t/u.
  Erfaring fra praktikforløb fra en anden uddannelse, fx social- og sundhedsassistentuddannelsen, tæller ikke.
 • Udlands- eller højskoleophold min. 2 mdr. 
 • Aftjent værnepligt. 
 • Frivilligt, humanitært arbejde. 

Krav til dokumentation

Motiveret ansøgning
Vi anbefaler dig at lave en motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med fokus på:

 • Din motivation for at søge ind på fysioterapeutuddannelsen. 
 • Dine kvalifikationer som kvalificerer dig til fysioterapeutuddannelsen, og hvilke aktiviteter der har givet dig disse kvalifikationer. 
 • Den indsats du har gjort for, at du kan blive en god studerende på fysioterapeutuddannelsen. 
 • Dine overvejelser om, hvad du vil bruge fysioterapeutuddannelsen til. 
 • At du kan demonstrere, at du har sat dig ind i, hvad fysioterapeutuddannelsen går ud på.

Kvote 2 - generel information

Udenlandske ansøgere og ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal have bestået Studieprøven i dansk med mindst 4,0 i alle dele af Studieprøven eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber.

Af tilsvarende kundskaber godkender vi bestået Dansk A, Dansk som andetsprog A, Dansk B og Dansk som andetsprog B.

Er du ansøger med udenlandsk eksamen, kan du på hjemmesiden: UFM.dk se, hvad dine nuværende fagniveauer svarer til, når de omregnes i det danske uddannelsessystem. Når du har fremsøgt dit eksamensland, skal du vælge fanebladet ”Fagniveauer”.

UFM.dk eksamenshåndbogen

Sådan søger du ind

Du skal søge ind via optagelse.dk.
Her finder du også vejledning til ansøgningsskema.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli. Dog fredagen før, hvis 28. juli er en lørdag eller søndag. Følg din ansøgning på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

KOT-nr. til ansøgning

Odense
september 47080
februar 47082

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

8. - 25. juli: lukket 26. juli: kl. 10 - 14 29. juli. - 2. august: alle hverdage kl. 10 - 14

Optagelse fra A til Z

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

Optagelse og vejledning

SU og SPS

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Studentervejleder

Kontakt vores studentervejledere, hvis du vil vide, hvordan det er at være studerende på fysioterapeutuddannelsen.

Studentervejlederne kan også give råd om bolig, studiejob, praktik i udlandet, bøger og meget mere.

Skriv til studentervejlederne

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

Åbent Hus

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus

FAQ

Hvordan bliver jeg fysioterapeut?

Lignende uddannelser