Kandidatreglen

Loven om dobbeltuddannelsen er afskaffet. Dog er kandidatreglen indført.

Det betyder, at hvis du har gennemført en kandidatuddannelse, kan du kun optages på en ny erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, hvis der er ledige pladser.

I særlige tilfælde er det muligt at søge om dispensation fra kandidatreglen.

Det kan du, hvis du søger om optagelse på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse og ikke har mulighed for at anvende den tidligere gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.

Hvis du ønsker at søge dispensation, skal du uploade din dispensationsansøgning sammen med din ansøgning på optagelse.dk med relevant dokumentation.

Optagelse.dk.

Frist for dispensationsansøgning

Fristen for din dispensationsansøgning er til kvote 2-fristen den 22. marts kl. 12.00, da din ansøgning efterfølgende skal sagsbehandles.

Samtidig gør UCL opmærksom på, at en bevilget dispensation ikke er ensbetydende med optagelse.

Spørgsmål vedr. kandidatreglen kan rettes til UCL´s Optagelsesteam på optagelse@ucl.dk eller på tlf.: 6318 33 33.