Kandidatreglen

Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har en uddannelse på kandidatniveau, vil din ansøgning kun blive taget i betragtning, hvis der forekommer ledige studiepladser på den pågældende uddannelse.

Selvom du har gennemført en kandidatuddannelse, vil din ansøgning også blive vurderet efter den enkelte uddannelses kriterier og adgangskrav for det tilfælde, at der skulle vise sig en ledig studieplads.

Hvis der foreligger usædvanlige forhold kan du søge dispensation jf. kandidatreglen i Adgangsbekendtgørelsens § 3, stk. 3. Hvis der opnås dispensation vil din ansøgning blive taget i betragtning på lige vilkår med andre ansøgere.

Nedenstående er eksempler på, hvad UCL normalt betragter som usædvanlige forhold:

  • Du har en uddannelse fra udlandet, som ikke kan bruges på det danske arbejdsmarked.
  • Du har en forældet uddannelse, som er nedlagt, fordi den er overflødig på det danske arbejdsmarked.
  • Din uddannelse udfases på baggrund af den teknologiske udvikling.

Hvis du ønsker at søge dispensation, skal du uploade din dispensationsansøgning sammen med din ansøgning på optagelse.dk med relevant dokumentation.

Frist for dispensationsansøgning

Fristen for din dispensationsansøgning er til kvote 2-fristen den 15. marts kl. 12.00, da din ansøgning efterfølgende skal sagsbehandles.

Samtidig gør UCL opmærksom på, at en bevilget dispensation ikke er ensbetydende med optagelse.

Hvis du har gennemført en kandidatuddannelse kan du kun søge en ledig studieplads, hvis der fortsat er ledige studiepladser efter ansøgningsfristens udløb.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser, kan UCL anvende lodtrækning. Jf. Adgangsbekendtørelsen § 21 stk. 4.

Hvis du har gennemført en kandidatuddannelse, kan du ikke ansøge om en ledig standby-plads. Jf. Adgangsbekendtørelsen § 21 stk. 5.

Spørgsmål vedr. kandidatreglen kan rettes til UCL´s Optagelsesteam på optagelse@ucl.dk eller på tlf.: 6318 33 33.