Produktionsteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

For dig der brænder for at arbejde med produktionsoptimering, konstruktion og udvikling af nye produkter.

 • Produktionsoptimering
 • Konstruktion
 • Produktudvikling
Varighed 2 år (10 uger praktik)
Sted Odense
Odense
Studiestart September
Næste ansøgningsfrist 5. juli kl. 12
5. juli kl. 12
Kontakt os Kontakt os

Uddannelsen på 3 minutter

Hør hvorfor Christian og Matheus valgte at læse til produktionsteknolog 2:57

Arbejdsliv og karriereveje

Som produktionsteknolog spiller du en væsentlig rolle, når der skal udvikles og konstrueres maskiner til fremstilling af nye produkter, og når produkter skal udvikles eller produceres billigere.

Du vil typisk finde arbejde som projektleder, konstruktør, produktionsplanlægger, kvalitetsmedarbejder, driftsleder eller produktudvikler.

Dine fremtidige jobmuligheder afhænger af din faglige interesse og hvilken retningen, du vælger at specialisere dig i undervejs på uddannelsen.

Overordnet set arbejder dimittender fra uddannelsen inden for to områder:

Typiske jobs inden for produktionsoptimering

 • Supply Chain Developer
 • PTA medarbejder
 • Driftsplanlægger
 • Produktionschef
 • Quality Coordinator
 • Project Manager
 • Produktionsplanlægger
 • Indkøbsansvarlig
 • Produktionsleder
 • Planner og Logistics Supporter

Typiske jobs inden for konstruktion og produktudvikling

 • Projektleder
 • Konstruktør
 • Technical Designer
 • Produktudvikler

Når du er færdig som produktionssteknolog, har du mulighed for at læse videre på følgende 1½-årige professionsbacheloruddannelser:

Produktudvikling og teknisk integration
Innovation og entrepreneurship

Mød en produktionsteknolog på arbejde

Peder arbejder som projektchef ved NP-Stål 2:48

Martin og Benjamin har startet deres egen virksomhed

Martin og Benjamin har læst til henholdsvis procesteknolog og produktionsteknolog på UCL. Sammen har de skabt virksomheden BÆLG, der laver innovative, sund snacks af kikærter.

Læs deres historie

Uddannelsesforløb og praktik

Produktionsteknologuddannelsen tager 2 år og består af 4 semestre.

I løbet af de første 3 semestre arbejder du med forskellige fagområder som produktion, automation og konstruktion.

3. semester byder endvidere på valgfag. Udvalget kan skifte fra år til år.

4. semester består af henholdvis 3 måneders praktik i en virksomhed og en afsluttende hovedopgave.

Tæt dialog på små hold
På produktionsteknologuddannelsen foregår undervisningen på små hold. Det giver gode muligheder for en tæt dialog mellem studerende og undervisere og for at stille spørgsmål og få individuel hjælp.

En god blanding af teori og praktik
Undervisningen er meget varieret og veksler bl.a. mellem teori, opgaveløsning, beregninger og 3D-konstruktion.

Det er vigtigt at have en stærk PC til rådighed for at kunne arbejde effektivt med de forskellige programmer.

Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelle opgaver
Undervisningen foregår både i klassen, hvor alle studerende samles og som gruppearbejde, hvor du arbejder sammen med andre studerende i mindre teams.

Derudover er der også individuelle opgaver, hvor du kan dyrke dine faglige interesserer og dygtiggøre dig inden for emner, du finder interessant. 

Lav dine egne prototyper i FabLab
I starten af studiet får du et kursus, som giver adgang til vores kreative prototypeværksted FabLab.

Her kan du eksperimentere og omsætte teori til praktisk erfaring. Du kan bl.a. lave prototyper og skabe fysiske modeller ved hjælp af avanceret teknologi som f.eks. 3D-printere og laser-cutter.

Læs mere om FabLab

Produktudvikling

I faget arbejder vi med at bygge en løsning til et problem.

Vi lærer at bygge produkter i træ eller plastik, så vi kan afprøve om vores løsning virker.

For at bygge den bedste løsning på kortest tid, skal vi forstå kundens behov og kunne udtænke sjove løsninger og planlægge, hvordan vi vil bygge produktet.

Vi skal lære at:

 • Forstå kundens behov.
 • Få mange gode ideer.
 • Planlægge produktudviklingsprocessen.
 • Sikre en god kvalitet i produktudviklingsprocessen.

Produktudvikling (3. sem)

I faget arbejder du med produktudvikling. Du lærer at designoptimere gennem digitale fremstillingsmetoder som fx 3D-print og additiv manufacturing og validere effekten af din designoptimering.

I faget arbejder du også med, hvordan man kan inddrage et bæredygtighedsperspektiv i optimeringsprocessen, og vi undersøger interessenternes indvirkning i udviklingsprocessen.

Konstruktion

I faget lærer du at beregne styrken af relativt simple konstruktioner, og vi gennemgår de mest anvendte formler og fremgangsmåder.

Derudover lærer du også om dimensionering og udvælgelse af maskinelementer.

Sidst men ikke mindst arbejder vi med styrkesimulering i CAD-systemer (Computer Aided Design), så du bliver i stand til gennemføre og forstå relativt komplekse simuleringer af både enkelte dele og samlinger.

Teknisk dokumentation

I faget lærer du at udføre den tekniske dokumentation, der er nødvendig for at et produkt kan fremstilles korrekt. Herunder afbildning og målsætning af tekniske tegninger samt tolerancesætning.

Derudover gennemgås CE-mærkning af et produkt, hvilke inkluderer fremgangsmåde, gældende standarder og direktiver.

Vi gennemgår også CAD-modellering, i prorgrammet Autodesk Inventor. Her lærer du at udføre forholdsvis komplekse part- og samlingstegninger samt efterfølgende rette og redigere i dem.

Teknisk dokumentation og GPS (3. sem)

I faget Teknisk dokumentation og GPS arbejder vi med at forstå de grundlæggende regler bag GPS (Geometrisk Produkt Specifikation), og hvordan man anvender GPS til at skabe tekniske tegninger.

Du bliver introduceret til gældende standarder, tolorancezoner og symboler, som du kan bruge til at opstille geometriske tolerancer.

Materiale- og fremstillingsteknologi

I faget lærer du om forskellige materialer og deres egenskaber. Det kan fx være jern, støbejern, aluminium, træ og plast.

Du bliver også introduceret til forskellige fremstillingsteknologier - blandt andet støbe-, stanse- og bukketeknik samt plaststøbning.

Automatisering

I faget arbejder vi med pneumatik og hydraulik. Du lærer at udarbejde en specifikation, som skal bruges ved enkle automatiske løsninger i en produktion.

I faget arbejder vi blandt andet med programmet Factory IO, hvor du kan simulere automation af en produktionslinje.

Virksomhedsteknik

Faget er delt i to dele.

1. del

I økonomidelen arbejder vi med at opbygge og forstå forskellige regnskaber, og hvordan en virksomhed bruger økonomi til at tage beslutninger.

F.eks. kommer der penge ind i en virksomhed, når vi sælger et produkt og penge ryger ud af en virksomhed, når vi bygger et produktet.

2. del

Her arbejder du med kvalitetsstyring, arbejdsmiljø, miljø, teknisk salg og internationalisering.

Vi ser på, hvordan virksomheder arbejder med ovenstående områder og hvad de bidrager og hjælper dem med.

Produktionsteknik

Faget kigger nærmere på den fysiske produktion af produkter.

Vi arbejder med metodearbejde, hvilket vil sige udarbejdelse af procesoversigter, styklister etc. for de enkelte produkter. Vi laver indkøbs-, produktions- og lagerberegninger.

Optimering og forandringsledelse

I faget arbejder vi med emnerne:

 • Organisation
 • Kultur
 • Konflikt
 • Ledelse
 • Forandringsledelse
 • Forretningsmodeller
 • Det Fagretslige System
 • Motivations teori
 • Guide til intern analyse

Print/Additiv Manufacturing

I faget introduceres du for FEA-simulering og topologi, og du lærer at opstille, udføre og validere FEA simuleringer, der passer til forskellige situationer.

Derudover lærer du de grundlæggende principper bag adaptive manufacturing.

Hele studiet er bygget op omkring projekter, som har relation til virkelige produkter og konkrete problemstillinger fra rigtige virksomheder.

Problemstillinger fra erhvervslivet
I projekterne arbejder du med den sidste nye viden om den teknologiske udvikling. Du lærer, hvordan virksomhederne håndterer konstruktion, produktudvikling og produktion i dagligdagen.

Du kommer til at bruge din tekniske viden om f.eks. opmåling, tegning, dokumentation, materialer, styrkeberegninger mm.

I nogle projekter inddrager du også økonomi, miljø, logistik og outsourcing.

Projektforløb er med til at gøre uddannelsen mere realistisk og nutidig, fordi du arbejder med de samme problemstillinger, du møder i dit kommende job.

Tværfagligt arbejde
Nogle af projekterne er også tværfaglige.

Det betyder, at du kommer til at arbejde sammen med studerende fra andre uddannelser og herigennem lære at samarbejde med personer med andre faglige baggrunde.

Vi lægger vægt på at undervise tværfagligt, fordi det styrker den innovative tankegang. Udvikling og effektivisering i virksomheder opstår nemlig oftest, når man gennemtænker alle led i produktionen, helt fra den gode idé og indtil det nye produkt ligger hos brugeren.

Det kræver overblik over mere end det rent produktionstekniske – så det lærer du på uddannelsen.

Praktisk information

 • Praktikken finder sted på 4. semester og har en varighed af 10 uger.
 • Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads.
 • Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Om praktikken

Praktikperioden på produktionsteknologuddannelsen er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af i den virkelige verden, hvor du får mulighed for at varetage samme opgaver som en færdiguddannet produktionsteknolog.

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden og får et godt billede af, hvad du vil med din uddannelse, når du er færdig. 

Dine erfaringer fra praksis er meget værdifulde, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.

En praktikplads er desuden en enestående chance for udvide dit netværk i erhvervslivet og er ofte en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet.

Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du mulighed for at få en international profil på din uddannelse.
Som produktionsteknolog kan du tage dit praktikophold i udlandet. At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet.

Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Se studiedokumenter

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

Produktudvikling (5 ECTS)

Konstruktion (5 ECTS)

Teknisk Dokumentation (4 ECTS)

Materiale og fremstillingsprocesser (5 ECTS)

Automatisering (2 ECTS)

Produktionsteknik (4 ECTS)

Virksomhedsteknik (5 ECTS)

Produktudvikling (5 ECTS)

Konstruktion (5 ECTS)

Teknisk Dokumentation (2 ECTS)

Materiale og fremstillingsprocesser (4 ECTS)

Automatisering (4 ECTS)

Produktionsteknik (4 ECTS)

Virksomhedsteknik (6 ECTS)

Produktudvikling og konstruktion (12 ECTS)

Optimering og forandringsledelse (13 ECTS)

Valgfag (5 ECTS)

Praktik (15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Arbejd med computerbaseret udvikling og design

I undervisningen arbejder vi bl.a. med 3D-modellering, udvikling af mekaniske funktioner og styrkeberegninger igennem forskellige computerbaserede værktøjer. 0:56

Mød studerende med andre baggrunde

Halvdelen af de studerende, der starter på produktionsteknologuddannelsen har en gymnasial baggrund, mens den anden halvdel kommer med en håndværksmæssig baggrund.

Du vil derfor komme til at arbejde sammen med studerende med meget forskellige baggrunde - bl.a. igennem gruppearbejde og projektforløb.

Byg ovenpå uddannelsen og bliv bachelor

Når du er færdig som produktionsteknolog, kan du læse videre på en overbygning og blive professionsbachelor på kun 1½ år. Se dine muligheder i kassen til højre.

Top up uddannelser (1,5 år)

Studiested og studieliv

Campus ligger tæt på både centrum og havneområdet og lige ved banegården og Storms Pakhus.

 

UCL Seebladsgade
Seebladsgade 1
5000 Odense C

Oplev campus på 1 minut

Som studerende på UCL's campus i Seebladsgade bliver du en del af et aktivt studiemiljø med 3500 studerende og mere end 35 uddannelser. 

Campus ligger i centrum af Odense tæt på banegården, omgivet af byliv, foreningsliv og kultur. Du får adgang til gode studiefaciliteter, og der er rig mulighed for at deltage i fede events og aktiviteter - både på campus og i byen.

3.500 Studerende
35 Uddannelser

Iværksætterdrømme?

Boxen er UCL’s kreative iværksættermiljø på Seebladsgade. Drømmer du om at blive iværksætter eller udvikle på en idé, har du her mulighed for prøve koncepter af og realisere dine drømme. Boxen er et åbent kontorfællesskab, hvor du kan gøre brug af de gode rammer og ikke mindst sparring fra dine medstuderende og fagfolk. Der er rig mulighed for netværk og adgang til en masse nyttig viden.

BeerBox

BeerBox er fredagsbaren på UCL Seebladsgade. Baren er drevet af frivillige studerende fra campus. Du finder BeerBox i nabobygningen mellem campus og Storms Pakhus, og den er åben hvert semester om fredagen. 

Der arrangeres løbende events i forbindelse med fx studiestart, Halloween og jul. BeerBox er et hyggeligt sted, hvor du kan møde andre studerende og nyde en øl i selskab med vennerne.

Labs på campus

På vores campus på Seebladsgade finder du et stort udvalg af laboratoriemuligheder, hvor du kan få hands-on erfaring med den praktiske del af din uddannelse. I FabLab kan du udvikle prototyper med bl.a. laser cuttere og 3d-printere. Afhængig af din uddannelse har du også adgang til labs som MediaLab med fotoudstyr og greenscreen eller NeuroLab, hvor du kan arbejde med eye-tracking. 

Adgangskrav og ansøgning

Uddannelsen har frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Vi optager 35 % i kvote 1 og 65 % i kvote 2. Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

 

 

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:  
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF

Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik C. 

Kvote 1 - generel information

Adgangsgivende uddannelse

Gymnasial eksamen 
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.  
Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik C.

Relevant erhvervsuddannelse
Du kan søge ind med følgende uddanelser uden nogen specifikke adgangskrav:

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
 • Beslagsmed
 • Boligmonteringsuddannelsen
 • Bygningssnedker
 • CNC-tekniker (trin 2)
 • Cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)
 • Elektrikeruddannelsen (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (trin 2 og speciale kranmekaniker)
 • Finmekaniker (med specialer og trin 2)
 • Flymekaniker
 • Gartner
 • Industriteknikuddannelsen (alle trin og specialer)
 • Karrosseriuddannelsen
 • Køletekniker (trin 2)
 • Landbrugsuddannelsen
 • Lastvognsmekaniker (trin 2)
 • Maskinsnedker (trin 2)
 • Mekaniker (trin 2)
 • Metalsmed (med specialer)
 • Møbelsnedker og orgelbygger
 • Ortopædist
 • Personvognsmekaniker (trin 2)
 • Plastmager (trin 2)
 • Procesoperatør (trin 2)
 • Skibsmekaniker (trin 2)
 • Skibsmontør (trin 2)
 • Skibstekniker (trin 2)
 • Skorstensfejer (trin 2)
 • Smed (med specialer)
 • Snedker (med specialer)
 • Støberitekniker (trin 2)
 • Teater-, event- og av-tekniker
 • Teknisk designer
 • Vindmølletekniker (med specialer)
 • VVS-energiuddannelsen
 • VVS-uddannelsen
 • Værktøjsuddannelsen (trin 1 og 2)

Erhvervsuddannelse på mindst 3 år 
Alle fuldførte erhvervsuddannelser på min. 3 år.
Specifikke adgangskrav: Bestået Engelsk C og Matematik C. 

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne 
Ingen specifikke adgangskrav.

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen

Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Krav til dokumentation

Kvote 2 - generel information

Sådan søger du ind

Du skal søge ind via optagelse.dk.
Her finder du også vejledning til ansøgningsskema.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli. Dog fredagen før, hvis 28. juli er en lørdag eller søndag. Følg din ansøgning på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

KOT-nr. til ansøgning

Odense
september 84110

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Torsdag: 10.00-12.00

Optagelse fra A til Z

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

Optagelse og vejledning

SU

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Specialpædagogisk støtte

Der er særlige muligheder for støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

Åbent Hus

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus

For virksomheder

Få en praktikant

Som virksomhed kan du få en studerende i praktik i din virksomhed i 3-12 måneder afhængig af uddannelsen.

Den studerende skal i praktikken indgå i den daglige drift og være med til at løse arbejdsopgaver i din virksomhed.

Fordele for virksomheden

 • Få tilført ny viden til din virksomhed
 • Prøv en potentiel kommende medarbejder af
 • Få en eksra ressource i en travl hverdag
Få en praktikant

FAQ

Hvad laver en produktionsteknolog?

Lignende uddannelser