Finans

Professionsbachelor

Bliv rustet med viden og værktøjer til en karriere i den finansielle sektor, hvor menneskeforståelse er en stor del af det at kunne yde en god professionel service.

For dig der kan lide tal og mennesker

Som finansbachelor får du på det faglige plan en solid økonomisk viden, og du har fag som f.eks. samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi, erhvervsjura, markedsføring, kommunikation og præsentationsteknik, projektledelse, statistik, salg, privatøkonomi samt organisation.

Udover et solidt fagligt overblik har du, som rådgiver i den finansielle sektor, også brug for empati og menneskelig forståelse. Uddannelsens mål er derfor at ruste dig både fagligt og menneskeligt med viden og værktøjer til en karriere i den finansielle sektor. 

Uddannelsen til finansbachelor har tæt kontakt til erhvervslivet og er udviklet i samarbejde med flere organisationer og virksomheder fra finansverdenen. Det sikrer, at erhvervslivet kender til uddannelsen og ved, hvilke kompetencer professionsbacheloren har, og kan stille spændende jobs til rådighed.                                     

Uddannelsens opbygning

Professionsbachelor i Finans forbereder dig til en karriere i den finansielle sektor, hvor du får mulighed for at specialisere dig inden for bank, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration eller revision.

Undervisningen kobler praksis og teori og foregår som forelæsninger, holdundervisning, præsentationer, cases og projekter samt virksomhedsophold.

Uddannelsen er opbygget i moduler, og det giver dig mange muligheder for selv at præge din uddannelse i præcis den retning, du ønsker, og mod den del af branchen du vil gøre karriere inden for. 

Fælles grundforløb

I grundforløbet har du en række grundlæggende fag, der er vigtige for alle, som arbejder med komplekse rådgivningsopgaver i den finansielle sektor. Det drejer sig om fag samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi, markedsføring, rådgivning og etik samt ejendomsfinansiering. I sammensætningen af fagene er der lagt vægt på både din personlige og faglige udvikling samt kendskab til metode. Grundforløbet varer de første to semestre og er fælles for alle studerende.

Specialisering

Specialiseringsdelen består af to valgfagsperioder, hvor du specialiserer dig inden for den del af branchen, hvor du ønsker at arbejde. Du kan vælge mellem valgfagspakkerne:

 • Finansielle forretninger og rådgivning
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Økonomistyring og revision
 • Forsikring og pension

Ønsker du f.eks. at arbejde i en bank, vælger du specialet 'finansielle forretninger og rådgivning'.

Afsluttende projekt

Bachelorprojektet skal laves som afslutning på studiet. Projektet skal tage udgangspunkt i en virkelig forretningsmæssig problemstilling fra den branche, du specialiserer dig inden for, og projektet laves i samarbejde med en finansiel virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Gennem bachelorprojektet opnår du en række gode færdigheder og kompetencer, der også er vigtige i det videre karriereforløb. F.eks. hvordan du selvstændigt styrer et projekt og udfører kreative og velargumenterede problemløsninger, samt hvordan man videreformidler idéer, faglige data og viden til forskellige målgrupper.

Krav til dig

Professionsbachelor-uddannelsen i Finans er en fuldtidsuddannelse.

Det betyder, at du skal regne med at bruge en betydelig del af din studietid uden for undervisningslokalet i studiegrupper, selvstudier, projektarbejde og samarbejde med andre studerende og eksterne virksomheder, for at dygtiggøre dig. Du skal selv kunne tilegne dig viden og har hermed et stort ansvar for din egen læring.

Det giver dig selv de bedst mulige chancer for at realisere dine drømme og ambitioner. Kravene fra sektoren er høje og varierer naturligvis alt efter hvilket job du går efter.

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Job og videreuddannelse

Jobmuligheder

Som professionsbachelor i Finans kvalificerer du dig til at varetage komplekse rådgivnings-, salgs- og konsulentopgaver inden for bank, realkredit, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration og revision.

Eksempler på jobtitler:

 • Privatkunderådgiver
 • Erhvervskunderådgiver
 • Ejendomsadministrator
 • Ejendomsmægler
 • Revisor
 • Revisorassistent
 • Forsikringsmægler
 • Assurandør
 • Forsikringsassistent
 • Økonomimedarbejder

Videreuddannelse

Cand.soc.jur. på Københavns Universitet og Cand.merc.aud på Syddansk Universitet (kræver valg af særlige valgfag indenfor økonomi, revision og statistik).

Adgangskrav og ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL’s optagelsesportal den 26. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På UCL's optagelsesportal kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles og du den 26. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På optagelsesportalen kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet. Vi behandler ansøgningerne til og med uge 28.

UCL's optagelsesportal.

Adgangskrav

For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, STX, HTX, HHX, HF) (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?

Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med disse erhvervsuddannelser (kun kvote 2)

 • Finansuddannelsen (trin 2)
 • Handelsuddannelse med specialer
 • IT-supporter
 • Kontoruddannelse (med specialer)

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Adgang med udenlandsk uddannelse (kun kvote 2)

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Individuel kompetencevurdering (kun kvote 2)

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget 2018 optager vi 105 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 65% i kvote 1 og 35% i kvote 2.

Kvote 1

I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit.

Hvad skal mit gennemsnit være?

Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her. Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit. Årets adgangskvotient kendes først efter ansøgningsfristens udløb.  

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 45830.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt uddannelsen

Susanne Bøg Mortensen
Susanne Bøg Mortensen Studievejleder - Træffetider: tirsdag kl. 11-13, torsdag kl. 9-11 samt fredage (d. 30/8, 27/9, 1/11, 22/11) kl. 10-12
Hanne Steffensen
Hanne Steffensen Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 26. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelseshotline@ucl.dk.

Se Optagelsesvejledningens sommeråbningstider.

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelse.
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Næste åbent hus er lørdag 22. februar 2020 kl. 11-15 på alle UCL's campusser.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.