Ledige pladser

Serviceøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

For dig der drømmer om at planlægge events, udvikle turisme og oplevelsesøkonomi og være med, hvor tingene sker.

Bliv en central person i event -og turismebranchen

Som serviceøkonom er du en central person, hvad enten du vælger at arbejde inden for hotel-og restaurationsbranchen, turisme eller eventområdet. 

Du kan varetage mange jobs. Du er ofte i dialog med kunder, og din dag går med planlægning og organisering af serviceydelser.

Du koordinerer og administrerer på alle niveauer og arbejder på tværs af kulturelle, uddannelsesmæssige og sproglige grænser især inden for administrative, økonomiske og markedsføringsmæssige områder.

Uddannelsen udbydes også på engelsk - se mere her

Uddannelsen har både studiestart til september og februar (nødvendigvis ikke alle byer).

Bliv serviceøkonom-studerende i Svendborg

Du kan læse dele af serviceøkonomuddannelsen i Svendborg.
Som studerende i Svendborg kommer du til at arbejde med en masse spændende opgaver og projekter fra erhvervslivet i lokalområdet. Studerende fra serviceøkonomuddannelsen har tidligere lavet projekter og/eller været i praktik ved Kammerateriet, Outdoor Event Svendborg og Visit Sydfyn.
Se mere under 'Uddannelsens opbygning'.

Uddannelsens opbygning

Specialer

På UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles serviceøkonomuddannelse, har du mulighed for at vælge mellem følgende specialer:

 • Hotel- og restaurant management
 • Turismemanagement
 • Eventmanagement (i Odense og i Vejle, i Vejle kun ved sommeroptag)
 • Eventmanagement kultur og corporate (kun i Odense, kun ved sommeroptag).

Du vælger dit speciale, før du starter uddannelsen. Uddannelsen er delt op i en fællesdel og en specialedel.

Undervisningen er inddelt i fire overordnede fagområder:

 1. Service og oplevelser - herunder analyser af værtskabsbegrebet, gæsteforståelse, samt vurdering af kundeadfærd til virksomhedens serviceydelser.

 2. Forretningsforståelse – herunder analyse af virksomhedens eksistensgrundlag. Der fokuseres på de interne og eksterne forhold for at udvikle virksomhedens økonomiske drift samt skabe en helhedsforståelse for virksomhedens nuværende situation.

 3. Samarbejde og relationer – herunder kommunikations- og ledelsesformer i et interkulturelt perspektiv med fokus på interaktionen med gæsten og medarbejderen. Der fokuseres på analyse- og datamateriale som grundlag for udformning af intern og ekstern kommunikation i nationalt og internationalt perspektiv.

 4. Forretningsudvikling - indeholder strategisk planlægning, innovation samt intra- og entreprenørskab i forhold til udvikling af eksisterende virksomheder samt nye produkter og services. Der fokuseres på analyse af vækstmuligheder, herunder vurdering af økonomiske og organisatoriske konsekvenser af udviklingsaktiviteter.

Din samlede viden fra uddannelsens forskellige fag inddrages i arbejdet med cases og problemstillinger fra branchen, og til sidst demonstrerer du, at du kan binde det hele sammen i hovedopgaven, som du skriver i relation til en virksomhed.

Bemærk: Undervisning, materiale og opgaver kan og vil forekomme på engelsk. Erhvervsøkonomi er et centralt fag, og det forventes at du har basiskendskab til Excel.

Serviceøkonom-studerende i Svendborg

Du har mulighed for at tage dele af din serviceøkonomuddannelse i Svendborg. Som serviceøkonom-studerende med tilknytning til Svendborg skal du igennem samme uddannelseselementer som dine medstuderende i Odense og Vejle.

Du danner dig et overblik over, hvordan fagene er fordelt på de forskellige semestre og uddannelsesbyer i vores faktaark for uddannelsen. 

Når du starter på uddannelsen, vil din studiestart komme til at foregå i både Svendborg og Odense, hvor du vil få fælles informationer og møde dine medstuderende.

Efter introduktionen til studiet vil dele af din undervisning foregå i Svendborg, gennem fx teoriundervisning, projektarbejde, faciliteret gruppearbejde, virksomhedsbesøg/-kontakt, blended learning, telepresence og gennem masterclasses. Resten af undervisningen vil foregå i Odense.

I Svendborg arbejder vi primært med opgaver/projekter fra erhvervet og lokalområdet, og ser os som en naturlig del af det sydfynske område. I lighed med Odense og Vejle har vi også en mentorordning.

Du kan skifte mellem Odense og Svendborg som studiested i løbet af uddannelsen. Vi anbefaler, at det sker mellem 2 moduler.

Internationale muligheder

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Praktik

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Job og videreuddannelse

Jobmuligheder

Eksempler på jobtitler for serviceøkonomer er:

 • Eventkonsulent
 • Servicekonsulent
 • Konceptudvikler
 • Konferencekoordinator
 • Udviklingskonsulent
 • Projektmedarbejder
 • Salgskonsulent
 • Aktivitetschef
 • Turistchef
 • Restaurantchef
 • Receptionschef

Videreuddannelse

 

 

Adgangskrav og ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL’s optagelsesportal den 26. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På UCL's optagelsesportal kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles og du den 26. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På optagelsesportalen kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet. Vi behandler ansøgningerne til og med uge 28.

UCL's optagelsesportal.

Bliv serviceøkonom-studerende i Svendborg

Du har mulighed for at tage en del af din serviceøkonom-uddannelse i Svendborg. Som ansøgere på serviceøkonom i Odense vil du derfor inden 5. juli modtage en mail med mulighed for at tilkendegive din interesse for at starte uddannelsen i Svendborg. Dette er ikke en bindende tilmelding og heller ikke et tilbud om en studieplads. Hvis du bliver tilbudt en studieplads og takker ja, vil du blive kontaktet for et bindende tilsagn om opstart i Svendborg. 

Adgangskrav

For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, STX, HTX, HHX, HF) (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: Enten Matematik C eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi C.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med disse relevante erhvervsuddannelser (kun kvote 2)

 • Bager (trin 2)
 • Detailhandelsuddannelsen (med specialer)
 • Gourmetslagter (med specialer)
 • Eventkoordinator
 • Generel kontoruddannelse
 • Gastronom (med specialer)
 • Handelsuddannelse (med specialer)
 • Konditor (trin 2)
 • Kontoruddannelse (med specialer)
 • Receptionist
 • Tjener (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med andre erhvervsuddannelser (kun kvote 2)

Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.

Specifikke adgangskrav: Enten Matematik C eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi C.

Adgang med udenlandsk uddannelse (kun kvote 2)

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Enten Matematik C eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi C.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Uddannelsen udbydes også på engelsk.

Individuel kompetencevurdering (kun kvote 2)

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 80 studerende i Odense og 40 studerende i Vejle på den danske linje. Samtidig optager vi 35 studerende i Odense og 33 studerende i Vejle på den internationale linje. Ved vinteroptaget optager vi 40 studerende i Odense og 35 studerende i Vejle på den danske linje, samt 25 studerende i Vejle på den internationale linje. Ud af disse optager vi 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2.

Kvote 1

I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit.

Hvad skal mit gennemsnit være? 

Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her. Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit. Årets adgangskvotient kendes først efter ansøgningsfristens udløb.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenumre

Odense: 86110

Vejle: 86130

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt uddannelsen

Susanne Skov Nielsen
Susanne Skov Nielsen Studie- og SPS-vejleder - Træffetider: onsdag kl. 9-11, torsdag kl. 11-13 samt fredage (d. 23/8, 20/9, 25/10, 29/11, 20/12) kl. 10-12
Gudbjörg Lif Thrastardottir
Gudbjörg Lif Thrastardottir Studiesekretær
Kirsten Stürup
Kirsten Stürup Studie- og SPS-vejleder
Dorte Møller
Dorte Møller SU-vejleder og Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 26. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelseshotline@ucl.dk.

Se Optagelsesvejledningens sommeråbningstider.

Besøg uddannelsen

Åbent Hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i Åbent Hus.

Tid og sted for åbent hus

Vi opdaterer her på siden, når vi kender tidspunktet for næste åbent hus.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.