Åben Dialog

Overvejer I at styrke jeres arbejdsplads’ netværksorienterede og samskabende kompetencerne? Så er Åben Dialog tilgangen relevant i forhold til at kunne arbejde med reflekterende processer og dialog i praksis.

Styrk samarbejdet mellem borgerne og deres netværk

Ved at udvikle jeres kompetencer, kan I forbedre arbejdet med borgerens sociale netværk i forbindelse med psykiske vanskeligheder. Borgerens sociale netværk kan nemlig med fordel anvendes som en ressource i forhold til de hverdagsudfordringer og komplekse problemstillinger, der kan opstå. 


Formålet med uddannelsen er at styrke jeres viden, forståelse og færdigheder i forbindelse med det at beskæftige sig med dialogisk og refleksiv praksis, hvor man tager udgangspunkt i borgerens dagsorden og ønske omkring samspil, samarbejde og samtaler.

Læs mere om hvordan I skaber fælles forståelse og forandring med Åben Dialog her.

Hvem er du?

Læringsforløbet er målrettet medarbejdere, ledere og organisatoriske enheder, der ønsker at arbejde med dialog og reflekterende processer i relation til borger og deres netværk.

Uddannelsen kan tilrettelægges og afvikles i et tæt samarbejde med både institutioner og kommuner, så den matcher de lokale behov samtidig med at strategien for arbejdspladsens faglige arbejde tilpasses.

Det kan I forvente

Mød underviserne

Vil du vide mere?

Kontakt Ulla Viskum, afdelings- og forskningschef, Afdeling for Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning, Kompetence og organisationsudvikling, på tlf. 20 56 29 47 eller mail ulvi@ucl.dk