Afgangsprojekt, Energiteknologi

Akademimodul

Få samlet trådene og afsluttet din akademiuddannelse via afgangsprojektet.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Med dit afgangsprojekt får du mulighed for at fordybe dig inden for et selvvalgt emne, der er relevant for din nuværende eller fremtidige jobsituation, eller som interesserer dig særligt meget.

Du vælger selv, hvilket område du vil specialisere dig inden for. Emnet skal dog falde inden for de fagmoduler, du har arbejdet med i løbet af din uddannelse.

I afgangsprojektet skal du dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsen.

Du skal kunne:

  • formulere og afgrænse din problemstilling
  • vurdere og vælge en relevant faglig metode
  • anvende den valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • præsentere og underbygge rapporten i mundtlig form.
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb