Afgangsprojekt, Gastronomi

Akademimodul

Få samlet trådene og afsluttet din akademiuddannelse via afgangsprojektet.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Beskrivelse

På dit afgangsprojekt får du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne, der er relevant for din nuværende eller fremtidige jobsituation, eller som interesserer dig særligt meget.

Du vælger selv hvilket område, du vil specialisere dig i. Emnet skal dog falde inden for de fagmoduler, du har arbejdet med i løbet af din uddannelse.

I afgangsprojektet skal du dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsen.

  • Formulere og afgrænse problemstilling
  • Vurdere og vælge relevant faglig metode
  • Anvende valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • Præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • Præsentere og underbygge rapporten i mundtlig form.
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb