Erhvervsret

Akademimodul

Få viden om erhvervsjuridiske aspekter såsom kontraktindgåelse, virksomhedsformer, markedsførings- og konkurrenceret, så du har forudsætningerne for at gøre karriere på det erhvervsretslige område.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Få den grundlæggende viden om erhvervsjura

Fagligt indhold 

Erhvervsret giver dig viden om erhvervsjuridiske aspekter såsom kontraktindgåelse, virksomhedsformer, markedsførings- og konkurrenceret.

Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis en virksomhed ikke har styr på de juridiske aspekter af deres virke. Derfor er medarbejdere med viden om erhvervsjura i høj kurs, og faget Erhvervsret giver dig et godt overblik over det erhvervsjuridiske område.

Du lærer om:

  • nationale og internationale retskilder, procesret og immaterialret
  • virksomhedsformer, -hæftelse, køb af løsøre og kreditsikring såsom pantsætning og kaution
  • kreditsikring, herunder pant, kaution og ejendomsforbehold.

Udbytte

Erhvervsret giver dig også indgående viden om reglerne for kontraktindgåelse på både nationalt og internationalt plan - ligesom du bliver klædt på til at håndtere sager om erstatningsansvar uden for kontrakt og forsikringsaftaler.

Og ikke mindst vil erhvervsjuridisk uddannelse give dig brugbar viden om markedsføringsret og konkurrenceret, så du med indgående kendskab til markedsføringsloven kan sikre god skik i markedsføringen.

I Erhvervsret lærer du om forebyggelse af fremtidige juridiske konflikter, og du får en klar forståelse af, hvornår det er nødvendigt at indhente yderligere juridisk bistand. Ansættelsesret, e-handel og kreditsikring, herunder pant, kaution og ejendomsforbehold, indgår også i faget.

Niveau

Erhvervsret introducerer dig til grundlæggende erhvervsjura med fokus på både nationalt og internationalt virksomhedsmiljø.

Modulet hører under akademiuddannelserne Salg og markedsføring og Skatter og afgifter og kan tages som en del af en fuld akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med relevant erhvervserfaring, der ønsker at lære de juridiske metoder bag lovgivningen, så du kan analysere og forebygge juridiske problemer.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering
Lars Grøndahl Schou Chefkonsulent
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb