Maskinteknologi - Offshore

Akademimodul

Med modulet Maskinteknologi - Offshore kommer du til at arbejde med grunddiscipliner inden for maskintekniske anlæg på offshore-området.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Lær at optimere maskintekniske anlæg

Fagligt indhold

Du lærer at planlægge virkemåden på offshore-maskintekniske anlæg for at kunne optimere anlægget. Endvidere lærer du at vurdere maskintekniske anlæg med henblik på energioptimering samt at komme med forslag til optimering og udvikling. Derudover at komme med forslag til ændringer af maskiners opbygning med henblik på optimering af teknisk og miljømæssig art inden for offshore.

Du vil få yderligere kendskab til:

  • komponenters anvendelse og funktion inden for det maskintekniske område
  • gældende standarder og normer
  • planlægning af virkemåden på tekniske anlæg, således at de fungerer driftssikkert og optimalt
  • vurdering af maskinanlæg og anvendelse af teknikker til praktisk udførelse
  • sammenhænge mellem maskintekniske anlægs funktioner og anvendte automationselementer.

Faget kan tages som enkeltstående kursus eller som en del din videreuddannelse. Maskinteknologi - Offshore er et retningsspecifikt fag på akademiuddannelsen i Automation og drift.

Det er en forudsætning, at du har gennemført uddannelsens obligatoriske fagmoduler (El-teknologi og integrerede automatiske enheder, Automationsdesign og Drift og vedligehold).

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb