Grundlæggende familieterapeutiske modeller

Diplommodul

Lær om metoder og modeller i systemisk praksis, så du opnår større indsigt i samspillet i menneskelige systemer og betydningen af en cirkulær forståelse i forhold til den professionelles position og handling.

Tilmeld

Få metodiske redskaber til arbejdet med multi-problemstillinger

Fagligt indhold 

Du udvikler din forståelse for modeller, som bruges i arbejdet med familieterapi, hvor du fokuserer på betydningen af cirkulær forståelse for terapeutens egne opfattelser og handling.

Med Grundlæggende familieterapeutiske modeller lærer du om:

  • historiske udviklingslinjer inden for terapimodeller i familieterapeutisk- og systemisk praksis
  • interviewmodeller hentet fra systemisk, sprogsystemiske og udvalgte relationelle modeller
  • PPU (personlig-professionel udvikling) med fokus på fordomme og uærbødighed – forforståelsens betydning for terapeutens/den professionelles position i praksis
  • samarbejde i større systemer – netværksarbejde og netværksmøder.

Udbytte

Du lærer at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, hvor du kan påtage dig ansvar inden for en systemisk praksis i relation til egen og andres praksis inden for rammen af professionel etik.

Efter Grundlæggende familieterapeutiske modeller kan du:

  • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger med henblik på at udvælge og anvende metoder i systemisk tænkning og metoder i arbejdet med udfordrende livssituationer
  • formidle metoder til kommunikation i relation til kontekstændringer med børn, unge, familier, par og voksne i praksis
  • anvende principperne for interview inden for systemisk praksis og professionelt håndtere komplekse faglige problemstillinger og løsningsmuligheder i relation til egen praksis.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Familieterapi og relationel praksis og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Grundlæggende familieterapeutiske modeller er et obligatorisk modul.

Modulets fulde titel er Grundlæggende familieterapeutiske modeller med udgangspunkt i systemisk tænkning.

Målgruppe

Modulet er for dig, som er lærer, socialrådgiver, sundhedspersonale eller andet, og som gerne vil styrke din viden om metoder i familieterapi.

Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for Socialt arbejde samt studievejledning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb