Grundlæggende familieterapeutiske modeller

Diplommodul

Bliv specialiseret inden for systemisk tænkning, og kvalificer dig til at anvende forskellige terapi- og interviewmodeller i dit arbejde.

Med dette diplommodul styrker du din rolle som terapeut og din samtalepraksis, og du bliver klædt på til at finde løsningsmuligheder i udfordrende livssituationer på en mere professionel, reflekterende og systematisk måde.

Se datoer

Arbejd med systemisk tænkning, og forstå din forforståelse

På diplommodulet Grundlæggende familieterapeutiske modeller får du viden om:

  • Betydningen af samspillet i menneskelige systemer samt af din position og dine handlinger som professionel ud fra en cirkulær forståelse (systemisk tænkning)
  • Baggrunden for systemiske terapi- og interviewmodeller, og hvordan du kan bruge dem, når du arbejder med udfordrende livssituationer og skal løse multiproblemstillinger
  • Forforståelsens betydning for din position i praksis igennem PPU (personlig-professionel udvikling) med fokus på fordomme og uærbødighed
  • Samarbejde i større systemer – netværksarbejde og netværksmøder.

Få mulighed for at udvikle din praksis med helt nye redskaber

Efter du har afsluttet diplommodulet, kan du:

  • Indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvaret inden for systemisk praksis
  • Håndtere komplekse faglige problemstillinger og løsningsmuligheder
  • Udvikle din egen praksis med dine nye redskaber inden for familieterapeutiske metoder og modeller
  • Formidle metoder til kommunikationsmetoder, når det gælder kontekstændringer med børn, unge, familier, par og voksne.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Familieterapi og relationel praksis og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Grundlæggende familieterapeutiske modeller er et obligatorisk modul.

Modulets fulde titel er Grundlæggende familieterapeutiske modeller med udgangspunkt i systemisk tænkning.

Målgruppe

Modulet er for dig, som er lærer, socialrådgiver, sundhedspersonale eller andet, og som gerne vil styrke din viden om metoder i familieterapi.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jacob Cilius Lektor og studieleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb