Videnskabsfilosofi og videnskabsteori i familieterapi og relationel praksis

Diplommodul

Med forståelse for familieterapiens historie, psykoterapi og de videnskabsteoretiske grundbegreber får du værdifulde redskaber og kompetencer til dit arbejde med familie- og relationsorienteret terapi.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Udvid dit kendskab til relations- og kommunikations-orienterede tilgange og grundbegreber i arbejdet med familieterapi

Fagligt indhold 

Du lærer om den grundlæggende forståelse for system- og kommunikationsteoretiske antagelser og grundbegreber i relation til familieterapeutisk og relationel praksis, hvor fokus på videnskabsteoriens begreber og perspektiver kan hjælpe dig i dit daglige arbejde.

Du får viden om:

  • interviewmodeller, genogram, netværkskort og patchwork
  • socialkonstruktionismens indflydelse på familieterapi, systemisk/sprogsystemisk, narrativ og dialogbaseret terapi og relationel praksis
  • kommunikations- og erkendelsesteori
  • `PPU` - Personlig og Professionel Udvikling.

Udbytte

Du lærer at vælge og begrunde anvendelsen af relations- og kommunikationsorienterede teorier og metoder i familieterapi og relationel praksis. 

Efter Videnskabsfilosofi og videnskabsteori i familieterapi og relationel praksis kan du:

  • i relation til samarbejdspartnere og brugere formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller i familieterapi og relationel praksis
  • forstå og forklare relevante historiske, diskursive, erkendelsesteoretiske og etiske spørgsmål i relation til familieterapi og relationsorienteret praksis
  • vurdere udvalgte videnskabsteoretiske grundpositioner i forståelsen af familieterapi og relationel praksis.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Familieterapi og relationel praksis og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Videnskabsfilosofi og videnskabsteori i familieterapi og relationel praksis er et obligatorisk modul.

Ønsker du at tilmelde dig hele uddannelse, skal du afkrydse det ved tilmeldingen af dette modul, hvor du også bedes afkrydse, hvilket valgmodul du ønsker at deltage på.

Antallet af supervisionstimer på uddannelsen er hævet til 150 timer, for at kunne matche supervisionskravene på lignende uddannelser.

Målgruppe

Modulet er for dig, som er lærer, socialrådgiver, sundhedspersonale eller andet, og som ønsker at udvikle din videnskabsteoretiske forståelse.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jacob Cilius Lektor og studieleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb