Webudvikling Frontend

Diplommodul

Vil du udvikle moderne webapplikationer med forståelse for grundlæggende design, visuel kommunikation og simple brugergrænseflader?
Du kan lære det med Web-programmering!

Se datoer

Du kan udvikle fremtidens webapplikationer!

Fagligt indhold

Du får viden om www’s fundamentale protokoller samt Client/server-arkitekturens muligheder og begrænsninger, så du kan udvikle webapplikationer ved anvendelse af programmeringsparadigmer.

Du lærer om:

  • forskellige mediers særlige karakteristika, svagheder og styrker
  • kommunikationsstrategi.

Udbytte

Du lærer at programmere og implementere en dynamisk webapplikation, hvor du medtænker teorier om brugervenlighed, og du kan planlægge og gennemføre brugertest af produktet.

Efter diplommodulet kan du:

  • dokumentere programstrukturer
  • analysere et udviklingsønske med henblik på konstruktion af en webbaseret applikation
  • vælge og anvende programmeringsteknologier til udvikling af webbaserede applikationer med fokus på clientsiden.

Niveau

Diplommodulet er for dig med relevant erhvervserfaring, der ønsker at opgradere dine kompetencer, så du kan gå forrest i udviklingen af webapplikationer med fokus på design og kommunikation.

Modulet hører under Diplomuddannelsen Webudvikling og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Web-programmering og netværk Frontend er til alle, der vil lære mere om webudvikling.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb