Socialformidling

Diplomuddannelse

Ønsker du at øge din ekspertise inden for formidling, tilrettelægning og udvikling af socialt arbejde i såvel offentlige som private organisationer - så er diplomuddannelsen i Socialformidling til dig.

Diplomuddannelsen i Socialformidling kvalificerer dig til at varetage rådgivning, sagsbehandling, koordination og udviklingsorienterede opgaver i socialt arbejde.

Bliv socialformidler og tag del i udviklingen af socialt arbejde

Vi tilbyder opstart af nye hold på socialformidleruddannelsen hvert halve år i henholdsvis Vejle og Odense. 

Du kan læse mere om tidspunkter for opstart og tilmelde dig første modul af uddannelsen.

Ønsker du at følge det samme hold og tage ét modul ad gangen, vil det tage dig 3 år at gennemføre uddannelsen. Du kan også sammensætte dit eget forløb og gennemføre på kortere tid ved at tage flere moduler samtidig.

Vælger du at følge et hold starter du med modulet Videnskabsteori og sociale problemer. Ved tilmelding til modulet tilmeldes du automatisk en gratis studieforberedelsesdag. Ønsker du at tage hele uddannelsen, skal du blot tilkendegive dette med et kryds, når du tilmelder dig.

Dit udbytte af socialformidling uddannelsen 

Undervisningen tager udgangspunkt i praksis inden for det sociale område og inddrager relevante teorier til forståelse af samt afhjælpning af sociale problemer. Der arbejdes ud fra seks læringsprincipper som er: praksis, dialog, problemløsning, refleksion, udfordring og klare mål, hvor der vil blive vekslet mellem fysiskfremmødeundervisning, selvstudie, gruppeøvelser og e-learning

Under uddannelsen vil du stifte bekendtskab med emner, som relaterer sig til dit arbejde inden for det sociale område, hvor du får indsigt i teorier om sociale problemer og opnår viden om socialrådgivning, psykologi, jura og samfundsvidenskab.

Ligeledes vil du få kompetencer til at kunne koordinere arbejdet mellem faggrupper og navigere under skiftende politiske og økonomiske forhold. Derudover vil du blive undervist i, hvordan du bedst dokumenterer og evaluerer dit eget arbejde. 

Gennem diplomuddannelsen i Socialformidling kommer du til at arbejde med:

  • Teorier og metoder i socialt arbejde og omsætte disse til din egen praksis 
  • At beskrive, analysere og vurdere praksisnære problemstillinger på det sociale område 
  • Tværfagligt samarbejde og inddragelse af borgerne i sagsforløbet   
  • Lovgivning og organisering af indsatsen på børne- og ungeområdet, udsatte voksne og beskæftigelsesområdet 

Målgruppe

Diplomuddannelsen i Socialformidling er for dig, der gerne vil udføre komplekst socialt arbejde i offentlige eller private institutioner. 

Gennem Den Kommunale Kompetencefond kan du søge tilskud til hele Socialformidleruddannelsen. 

Indhold og niveau

Uddannelsen er en social diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og er opbygget af fem moduler (fire obligatoriske og et valgfrit) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år.

Søg dispensation fra 6-års reglen

Uddannelsen giver dig ret til at anvende betegnelsen Socialformidler, og på engelsk Diploma in Social Work.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 35 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 10 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse.

Få 100% af udgifterne dækket som HK'er

Er du omfattet af HK-kommunal's overenskomst? Så har du mulighed for at få dækket 100% af udgifterne til uddannelsen.

Tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond giver 80% tilskud til uddannelse, der giver medarbejderne et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning.

Der kan søges individuelt eller gruppevis, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søger samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

Læs mere om tilskudsmulighederne fra Den Kommunale Kompetencefond

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, er priserne for et kompetencebevis følgende: 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder