Tilde Mardahl-Hansen

Ph.d., forsker

Tilde Mardahl-Hansen forsker i professionsfaglighed med en særlig opmærksomhed på lærerfaglighed og knytter forståelser af faglighed tæt til hverdagslivet og betingelser for undervisningspraksis. Hun ønsker på den baggrund at bidrage til en kritisk gentænkning af fagligheds- og undervisningsbegrebet.

På tværs af flere forskningsprojekter har Tilde forsket i læreres perspektiver på inklusions- og eksklusionsprocesser. Hun har bidraget med viden om, hvordan lærere varetager en mangfoldighed af opgaver i skolens komplekse hverdagsliv, som de prioriterer imellem i deres fortløbende bestræbelser på at understøtte børns læringsfællesskaber.

Tildes forskning fokuserer på, hvordan professionelle udforsker problemer og muligheder i praksis (udforskende lærerfaglighed) og udvikler handlekraft og rådighed. 

Samarbejde mellem skolens parter udgør ligeledes en særlig opmærksomhed i Tildes forskning. Undervisning gøres grundlæggende mulig gennem tæt samarbejde, især mellem lærere og elever, om at få hverdagslivet i skolen til at fungere. Et sådant perspektiv medfører også en interesse for forældresamarbejde og tværprofessionelt samarbejde.
 
Tilde forsker med afsæt i praksisforskning, hvilket betyder, at hun samarbejder tæt med især lærere, men også elever og forældre kan inddrages som deltagere i forskningsprocessen.  
 
Tilde er uddannet cand. comm. og phd i 2018.  Hun har siden 2018 været ansat som adjunkt på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Herudover er Tilde ekstern lektor på Roskilde Universitet